JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Dommen er viktig fordi den fastsetter at arbeidsgivere ikke kan foreta omorganiseringer med virkning for de ansattes arbeidsforhold uten at de gjennomfører en forsvarlig saksbehandling og utvelgelse, sier LO-advokat Elisabeth Grannes.

– Dommen er viktig fordi den fastsetter at arbeidsgivere ikke kan foreta omorganiseringer med virkning for de ansattes arbeidsforhold uten at de gjennomfører en forsvarlig saksbehandling og utvelgelse, sier LO-advokat Elisabeth Grannes.

Håvard Sæbø

Tre tidligere avdelingsledere saksøkte kommunen. Nå får de erstatning og jobbene tilbake

– Vi er glade for dommen. Den virker grundig og solid, sier LO-advokat Elisabeth Grannes.
17.11.2021
10:57
17.11.2021 15:09

simen@lomedia.no

I starten av januar i år fikk tre tidligere avdelingsledere i Lørenskog kommune brev fra kommunen om at deres stillinger ikke videreføres. De ble i stedet tilbudt underordnede stillinger: to av dem som ledende miljøterapeut og en som rådgiver.

Det skjedde etter at kommunen hadde bestemt seg for å omorganisere bo- og omsorgstjenesten (BOT). Tjenesten hadde ni avdelingsledere, men da antall avdelinger ble kuttet ned til fem, ble fem avdelingsledere tilbudt ny avdelingslederstilling og takket ja. Det betød at fire tidligere avdelingsledere var til overs. En av dem sluttet frivillig.

Avdelingslederne hadde lang ansiennitet

De tre FO-medlemmene som ble degradert hadde vært avdelingsledere i Lørenskog kommune i henholdsvis 13, 14 og 23 år. Alle tre ga i en samtale med arbeidsgiver klart uttrykk for at de ønsket å fortsette i avdelingslederstillinger.

Tidligere i år saksøkte de sin arbeidsgiver og krevde erstatning og at oppsigelsene ble gjort ugyldige.

De mente at tilbudet om stillinger som ledende miljøterapeuter reelt sett var en nedgradering som ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett. Saksøkerne mente også at det var fullstendig fravær av forsvarlig saksbehandling.

Får jobben tilbake og erstatning

Rettssaken gikk over fem dager i Romerike og Glåmdal tingrett i slutten av september i år.

I går kom dommen. Tingretten gir de tre avdelingslederne fullt medhold: Retten mener oppsigelsene er ugyldige. Lørenskog kommune må betale 100.000 kroner i erstatning til to av dem, og 115.000 kroner til den siste. Kommunen må også betale saksomkostningene på 645.236 kroner.

– Solid dom

LO-advokat Elisabeth Grannes sier at hun og de tre avdelingslederne som saksøkte kommunen er glade for dommen.

– Vi har så vidt rukket å se på den, men den virker grundig og solid. Saksøkerne har fått medhold i det aller meste. De har fått medhold i at de har vært utsatt for en usaklig endringsoppsigelse og at de har rettskrav til å fortsette i avdelingslederstillinger også etter omorganiseringen. De har også blitt tilkjent oppreisningserstatning, sier Grannes.

– Hvor viktig er denne dommen prinsipielt?

– Dommen er viktig fordi den fastsetter at arbeidsgivere ikke kan foreta omorganiseringer med virkning for de ansattes arbeidsforhold uten at de gjennomfører en forsvarlig saksbehandling og utvelgelse. Gjennomføringen her var katastrofal, mener Grannes. 

Kommunen vil sette seg inn i rettens vurderinger

Eirik Leren, konstituert direktør for helse-, omsorgs- og mestringstjenesten i Lørenskog kommuner sier i en kommentar til Fontene at kommunen tar dommen til etterretning.

Eirik Leren, konstituert direktør for helse-, omsorgs- og mestringstjenesten i Lørenskog kommune.

Eirik Leren, konstituert direktør for helse-, omsorgs- og mestringstjenesten i Lørenskog kommune.

Lørenskog kommune

– Vi vil nå sette oss grundig inn i hvilke vurderinger retten har lagt til grunn for sin slutning. Utover dette har vi ikke noen ytterligere kommentar på nåværende tidspunkt, sier Leren.

Retten mener avdelingslederne ble sagt opp

I dommen kommer retten med sterk kritikk av kommunens saksbehandling. Retten bemerker at kommunens manglende saksbehandling medfører brudd på arbeidsmiljøloven og forvaltningslovens bestemmelser.

Retten mener dessuten at omplasseringen av de tre avdelingslederne ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett. Det må i så fall skje ved en endringsoppsigelse.

I dommen står det:

«Sett hen til det totale fraværet mht. overholdelse av arbeidsmiljølovens formkrav til en oppsigelse finner ikke retten at det foreligger omstendigheter som gjør det åpenbart urimelig å kjenne oppsigelsene ugyldige.»

– Stillingene var ikke nye

Lørenskog kommune argumenterte i rettssaken for at avdelingslederstillingene etter omorganiseringen var nye stillinger.

– Det er nytt innhold i stillingene. De kan ha krav på stillingene hvis innholdet i de gamle stillingene er vesentlig like, sa kommuneadvokaten under rettssaken.

Kommunen argumenterte for at avdelingslederne nå har faglig og økonomisk ansvar for større enheter.

Retten er imidlertid ikke enig i at stillingene kan beskrives som nye. I dommen står det:

« … Det eneste som ikke synes å ha vært en del av funksjonen til de gamle avdelingslederstillingene var oppgaven med å lede driftsmøter på tvers av virksomheten. Dette synes imidlertid ikke som en sentral oppgave, og er uansett et utslag av at dette ikke har vært aktuelt i den opprinnelige organisasjonen. At stillingene får et større ansvarsområde mht. avdelinger endrer ikke stillingens grunnpreg.»

17.11.2021
10:57
17.11.2021 15:09