I RETTEN:  Torsdag falt dommen i tingretten: Torill Vagstad og mannen, Olav Brunstad, har fått fullt medhold.

I RETTEN: Torsdag falt dommen i tingretten: Torill Vagstad og mannen, Olav Brunstad, har fått fullt medhold.

Cathrine Loraas Møystad

Torill Vagstad vant i tingretten

Leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, avdeling Hedmark, ble frikjent for anklagene om å ha krenket en utviklingshemmet kvinne.
25.08.2016
12:13
25.08.2016 12:14

hans.henrik.torgersen@lomedia.no

Torill Vagstad, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), avdeling Hedmark, gikk rettens vei for å bli renvasket for anklagen om at hun og mannen hennes krenket en utviklingshemmet kvinne.

Les mer om saken: Stemplet som kjeltring etter å ha åpnet hjemmet for utviklingshemmet

Torsdag falt dommen i tingretten: Vagstad og mannen har fått fullt medhold. Ifølge dommen har ikke NFU-lederen og hennes mann brutt loven ved å la den utviklingshemmede kvinnen være på besøk hos dem.

NFU fornøyd

NFU seg fornøyd med dommen i en uttalelse publisert på Facebook:

«NFU er glade for dommen. Om påtalemyndighetene anker dommen eller ikke, gjenstår å se. Men det er flere relaterte saker på gang i Hedmark. Kvinnen med lett utviklingshemning er underlagt et tvangsvedtak som er påklaget (og iverksatt). Fylkesmannen nekter å regne kvinnens mor som nærmeste pårørende, slik at moren ikke kan påklage tvangsvedtaket.»

Havnet i strafferegisteret

Saken startet for et drøyt år siden, da Vagstad og mannen lot en 27 år gammel kvinne flytte fra bofelleskapet hun bodde, og inn til seg. Påstander om kidnapping, etterforskning fra politiet og tvangstiltak mot den 27 år gamle kvinnen fikk sin foreløpige slutt da politiet ga opp etterforskningen mot ekteparet Vagstad.

Vagstad og mannen hennes slapp fengsel eller bot, men fikk den mildeste straffereaksjonen, påtaleunnlatelse. Dermed står de i strafferegisteret. Det er bakgrunnen for at de anket saken til tingretten, som nå har tatt sin avgjørelse.

25.08.2016
12:13
25.08.2016 12:14

Mest lest