FLERE ROLLER: – Jeg vil følge vanlige habilitetsregler og vurdere min egen habilitet fra sak til sak, sier Kai  Smeby, her i Sør-Sudan for å se på FOs solidaritetsprosjekt.

FLERE ROLLER: – Jeg vil følge vanlige habilitetsregler og vurdere min egen habilitet fra sak til sak, sier Kai Smeby, her i Sør-Sudan for å se på FOs solidaritetsprosjekt.

Solfrid Rød

Tillitsvalgt avviser rollekonflikt som folkevalgt

Hovedtillitsvalgt Kai Smeby fikk plass i formannskapet i Ringsaker. Hvordan går det å representere både medlemmene og innbyggerne?
21.10.2015
14:38
21.10.2015 18:40

edv@lomedia.no

Ringsakers hovedtillitsvalgte for FO, Kai Smeby, ble i høst valgt inn i kommunestyret for SV. Som eneste innvalgte SV-er har han nå fått plass i formannskapet.

Hamar Arbeiderblad publiserte onsdag en helside som problematiserer Smebys rollefordeling.

Hovedtillitsvalgt i formannskapet

– Personlig ser jeg ikke noe problem med å sitte i formannskapet samtidig som jeg fortsetter som hovedtillitsvalgt for FO i Ringsaker, sier Smeby til Fontene.

– Jeg vil følge vanlige habilitetsregler og vurdere min egen habilitet fra sak til sak.

SV fikk kun én kandidat inn i kommunestyret etter valget 14. september. Det var Smeby. Siden han er den eneste og partiet skal ha en plass i formannskapet, faller det på ham selv å sitte der, sier Smeby.

Balansegang

Habiliteten blir først og fremst en sak i forbindelse med personalreglement og personalpolitikk.

– Når vi gjennomgår reglement i kommunen, kan det bli kinkig, sier Smeby.

Smeby er ikke alene. Valget 2015 brakte flere av FOs tillitvalgte inn i kommunestyrer og fylkesting:

Fauske: Gro Anita Olsen (Felleslista/utbrytere fra Ap), hovedtillitsvalgt FO

Sortland: Kamilla Therese Ravn Fossem (R), hovedtillitsvalgt FO

Måsøy: Mette Olsen (Sp), hovedtillitsvalgt FO

Oslo/Grünerløkka: Arild Sverstad Haug (SV), faglig sekretær FO Oslo

Sør-Odal: Bente Hagen (Ap), hovedtillitsvalgt FO

Fræna: Laila Andersen Nøsen (SV), konserntillitsvalgt Helse Møre og Romsdal

Narvik: Mona Nilsen, fylkesleder FO Nordland

Trondheim: Baba Danyagiri (Ap), plasstillitsvalgt FO Bufetat

Sarpsborg: Christer Solheim Ryen (Ap), plasstillitsvalgt FO BFE Oslo

Sogn og Fjordane: Harald Bjarte Reite (Ap), kontrollkomiteen FO Sogn og Fjordane

Årdal: Siv Aspeseter (Ap), vara hovedtillitsvalgt FO

Se Fontenes kart over lokalpolitikere med FO-verv

Begge sider av bordet

– Hva med lønnsforhandlinger i kommunen, vil du ikke lett havne på begge sider av bordet?

– Da er jeg tillitsvalgt, sier Kai Smeby.

– Jeg har drøftet det med personalsjefen, som heller ikke ser noe problem i det. Jeg vil ivareta mine medlemmer på best mulig måte. Som tillitsvalgt vil jeg allerede ha skrevet under forhandlingsprotokollen som så sendes til vedtak i formannskapet.

– Kan det bli et problem å sitte i formannskapet og vedta ting på vegne av FO-medlemmer?

– Vår politikk i SV er ganske sammenfallende med FOs politikk. Det er uansett hele kommunestyret som til slutt vedtar hvordan budsjettet fordeles.

– Hva når medlemmer presser på mot kutt eller for flere stillinger, er det en fare for å bli oppfattet som en interesserepresentant istedenfor innbyggernes representant?

– Jeg tror ikke det er en fare, sier Smeby.

Sortland: Vil aldri kutte i offentlige tjenester

Problemstillingen har ikke vært tatt opp i Sortland, forteller Kamilla Therese Ravn Fossem, hovedtillitsvalgt for FO og nyvalgt kommunestyrerepresentant for Rødt.

– Skulle det komme noe fra medlemmene som ikke er i tråd med partiet Rødt, er jeg som hovedtillitsvalgt uansett forpliktet til å fremme det medlemmene mener, sier Fossem.

– Jeg vil aldri som politiker gå inn for å kutte i noen tjenester som mine medlemmer jobber i. De jobber for å styrke offentlige tjenester, det står jeg for. Når jeg som hovedtillitsvalgt sitter i møte med rådmannen, må jeg fremme FOs saker og snakke på vegne av medlemmene. I kommunestyremøte, derimot, vil jeg fremme partiets syn. Der er Rødt veldig likt FO i sine programmer.

21.10.2015
14:38
21.10.2015 18:40