Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund.

Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund.

Nanna Aanes Wolden

Lønnsoppgjøret for sykepleiere i kommunene

Sykepleiere i kommunene får ikke mer i lønnsøkning enn andre – streik avverget

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og KS ble natt til torsdag enige om lønnsoppgjøret for sykepleiere i kommunal sektor.
07.01.2021
10:24
07.01.2021 10:24

Partene fortsatte meklingen på overtid etter at fristen løp ut ved til midnatt natt til torsdag. Like etter klokken 5 torsdag morgen melder Riksmekleren at NSF og KS har kommet fram til en akseptert løsning.

Dermed er en sykepleierstreik avverget. Sykepleierforbundet varslet på forhånd plassfratredelse for i alt 105 arbeidstakere i fem kommuner dersom det ikke ble en løsning hos Riksmekleren.

KS: – Glade og lettet

Meklingsløsningen betyr at NSF omfattes av den samme hovedtariffavtalen som gjelder for resten av kommunesektoren, opplyser KS. Det betyr en ramme på 1,7 prosent. I tillegg er partene enige om å jobbe videre med ulike tiltak for å bedre rekruttering av sykepleiere.

– Vi er glade og utrolig lettet over at vi unngår en sykepleierstreik i kommunesektoren. I den situasjonen Norge og norske kommuner står i og skal gjennom denne våren, trenger vi alle gode krefter, og ikke minst dyktige sykepleiere, sier arbeidslivsdirektør og forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS.

Sykepleierne: – Løser ikke utfordringene

Sykepleierforbundet er fornøyd med å ha sikret godtgjørelser for sykepleiere som er praksisveiledere, at flere kan ta videreutdanning med full lønn og at et partssammensatt utvalg skal se på hvordan folk søker seg til sykepleieryrket.

– Dette tariffoppgjøret løser ikke de utfordringene kommunene har med å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere til kommunene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Vil ha samme tariffavtale som sykepleierne i mellomoppgjøret

Etter at lønnsoppgjøret i kommunesektoren var i mål i høst, sa FO-leder Mimmi Kvisvik at det ville være urettferdig hvis sykepleierne fikk mer enn andre med samme utdanningslengde. NSF sa nei til oppgjøret.

Nattens mekling endte med at sykepleierne ikke får mer i lønnstillegg.

– Hva tenker du om resultatet i meklingen?

– Det vil jeg ikke mene så mye om, men vi registrerer at de har fått samme økonomiske resultat som andre. Vi vil sette oss ned å se på møteboka fra meklingen for å vurdere hva det innebærer for oss.

FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO-leder Mimmi Kvisvik.

Adrian Nielsen

Ifølge Sykepleien.no ble NSF og KS enige om blant annet at sykepleiere er den yrkesgruppen i kommunal sektor som det er mest krevende å rekruttere, og at dette skal legges til grunn for mellomoppgjøret våren 2021. Da skal det kun forhandles om penger.

– Leser du det slik at sykepleierne vil kreve mer enn andre grupper i mellomoppgjøret?

– I KS har vi en felles tariffavtale, og det håper vi at vi har også når vi kommer ut av mellomoppgjøret. Jeg har aldri opplevd splittede avtaler i KS, sier Kvisvik.

– Kan det være en brekkstang for FO til å løfte for eksempel vernepleiere, som det også er mangel på i kommunene?

– Vi vil ikke splitte våre grupper. Det som er viktig for FO, er at det skal være lik lønn for likeverdig kompetanse. Samtidig har vi avtalt i KS-området at det skal være årlige drøftingsmøter om rekrutteringsbehovet for ulike stillingsgrupper i kommunene, sier Kvisvik.

Vil kreve reallønnsøkning

FOs landsstyre kom i desember med en tariffpolitisk uttalelse, der forbundet skriver at reallønnsøkning, altså at lønnsøkningen blir større enn prisøkningen på varer og tjenester og at folk får uttelling for kompetansen sin. I uttalelsen står det også at det viktig å finne ut hvordan man kan oppnå likelønn og sikre lønnsnivået til de som tjener minst.

07.01.2021
10:24
07.01.2021 10:24