JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Amalie Aag Strand har praksis på et dagsenter, som nå er stengt. Hun vil bidra med kompetansen sin i krisen vi nå står i.

Amalie Aag Strand har praksis på et dagsenter, som nå er stengt. Hun vil bidra med kompetansen sin i krisen vi nå står i.

Privat

Studenter vil ha fritak fra praksis:

Stor frustrasjon blant vernepleierstudenter som vil jobbe for fullt i koronakrisen – nå snur OsloMet

Studentene er for tiden i praksis, men føler at de er mer til bry enn til nytte. Nå jobber OsloMet med en ordning som gjør at studentene kan bidra i et helsevesen som sårt trenger folk.
17.03.2020
14:21
15.10.2020 08:49

simen@lomedia.no

Søndag ba helseminister Bent Høie landets helsestudenter om å melde seg til tjeneste. På Storbyuniversitetet OsloMet er vordende vernepleiere klare til å gjøre en innsats.

– Jeg vet om mange som vil bidra i denne dugnaden, sier Amalie Aag Strand, som går andreåret på vernepleierstudiet.

Vil ikke være en ekstra smitterisiko for beboerne

Sammen med resten av studentene på kullet har hun i disse dager praksis. Problemet er at det før helgen ble bestemt at dagsenteret hun har praksis ved, skal stenge som følge av virusutbruddet.

– De som jobber på dagsenteret skal jobbe i en bolig, men boligen har sagt at de ikke ønsker meg, siden jeg bare er i praksis. Det blir en ekstra belastning når jeg må gå med en annen ansatt. Da utgjør vi bare en større smitterisiko for beboerne, sier Strand.

Da hun tok det opp med OsloMet, var beskjeden at hun kan stryke hvis hun ikke fullfører praksisen, ifølge studenten.

– Det er rart at skolen setter oss i en sånn situasjon. Det er klart jeg ikke vil stryke.

Strand føler at informasjonen fra OsloMet har vært sprikende og for dårlig.

– Vi har fått beskjed om at vi ikke trenger å ha praksis denne uka, men at vi må møte opp på arbeidsstedet. Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre.

Redd for at hun er syk

Flere studenter Fontene har snakket med reagerer sterkt på at ikke OsloMet avlyste praksisperioden allerede i slutten av forrige uke, da skoler og barnehager stengte. På en lukket Facebook-gruppe har studentene delt sin frustrasjon de siste dagene.

Amalie Aag strand føler at OsloMet går mot myndighetenes råd når studentene fortsatt må være i praksis.

– Jeg har det ikke ok med meg selv når jeg er på jobb. Jeg tenker at jeg kan være syk uten å ha symptomer.

– Myndighetene ønsker også at vi skal bidra med ressursene vi har i en krisetid, men så lenge vi er i praksis, får vi ikke meldt oss til Helsedirektoratet, sier Strand.

– Vil gjøre nytte for meg

Medstudent Marte Trones Tveito føler at hun er mer til bry enn nytte som praksisstudent når koronaviruset herjer.

– Jeg blir en belastning og en ekstra smitterisiko for sårbare beboere, sier Tveito.

Hun har praksis i en bolig for utviklingshemmede.

Marte Trones Tveito er redd for å smitte pasienter som praksisstudent.

Marte Trones Tveito er redd for å smitte pasienter som praksisstudent.

Privat

Studenten har ekstrajobb i en bolig som tilkallingsvikar. Hun vil heller bidra der enn å ha praksis akkurat nå.

– Det er mangel på folk nå. Hvis flere blir syke, blir behovet enda større. Jeg vil gjerne gjøre nytte for meg i den krisen vi er i, sier også hun.

Redd for ikke å få godkjent praksis

Maiken Tøtrup er vernepleierstudent og småbarnsmor. Samboeren jobber i et yrke som regnes som «samfunnskritisk», og dermed må Tøtrup være hjemme med barna.

– Det går utover praksistimene mine, så hva skal jeg gjøre? Jeg har et praksissted som forstår min situasjon, men det er vanskelig for alle. Jeg har vært i kontakt med praksiskoordinatoren, men hun har ikke et konkret svar på problemstillingen min, sier Tøtrup.

Maiken Tøtrup synes studentene skal bli fritatt praksisperioden, så de heller kan hjelpe til.

Maiken Tøtrup synes studentene skal bli fritatt praksisperioden, så de heller kan hjelpe til.

Privat

Hun har praksis i en bolig for personer med psykiske lidelser. I likhet med flere medstudenter er hun redd for å påføre beboerne smitte i en situasjon der det strengt talt ikke er behov for henne.

– Jeg har blitt spurt om jeg er villig til å jobbe der nå i denne kriseperioden, men det kan jeg ikke si ja til så lenge jeg er i praksis. Jeg syns vi bør bli fritatt fra praksisen, slik at vi kan bidra ordentlig, sier Tøtrup.

Hvis hun hadde vært ansatt, og ikke i praksis, ville hun og samboeren fått tilbud om barnepass, fordi begge har «samfunnskritiske» jobber.

– Jeg ser for meg at behovet for folk vil bli stort om et par uker. Mange ansatte kan bli syke, sier studenten.

OsloMet: Kan ikke garantere at praksisen blir godkjent

Nå har OsloMet snudd. Dekan Gro Jamtvedt ved fakultet for helsevitenskap på OsloMet sier at universitetet nå jobber med ordninger slik at studenter som er i praksis kan bidra som arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene. Det skjer etter at helseminister Bent Høie og Oslo kommune etterlyste studenter som kan bidra i dugnaden.

– I dagene framover kommer det derfor endringer. Mange av studentene våre har jobber ved siden av studiene, og det er stort behov for folk som kan jobbe i disse tjenestene eller der studentene er i praksis, sier Jamtvedt

Hun forteller at Kunnskapsdepartementet og universitet- og høyskolesektoren jobber med å få på plass forskrifter og retningslinjer som gjør at studentene kan få godkjent jobbingen framover som praksis.

Gro Jamtvedt, dekan ved fakultet for helsevitenskap på OsloMet.

Gro Jamtvedt, dekan ved fakultet for helsevitenskap på OsloMet.

Simen Aker Grimsrud

– Hvis de som har praksis nå blir ansatt i tjenestene, må vi vite hvor de er og hva de gjør. Så skal vi følge opp med veiledning så godt vi kan. Disse studentene kan gjøre en veldig god jobb i dagene og ukene som kommer, sier Jamtvedt.

– Vil studentene da få praksisen godkjent?

– Jeg kan ikke svare hundre prosent på nåværende tidspunkt, fordi det ligger utenfor mitt ansvarsområde å beslutte, men det jobbes med saken. Når studentene får vitnemål fra oss, går vi god for at de kan det som er formulert som læringsutbytter i programmene. Da er det viktig at de får veiledning og muligheten til å gjøre aktiviteter som kreves. Det kan være krevende nå, men de får uansett uvurderlig læring i denne situasjonen som har oppstått.

Her er professorens råd til deg som jobber med utviklingshemmede i krisetid

– Umulig å forutse situasjonen

Jamtvedt sier at ordningen kommer på plass denne uken for flere arbeidsplasser.

– Studentene etterlyste dette allerede før helga. Hvorfor gjorde der ikke noe da?

– Det var helt umulig å se hvordan situasjonen skulle bli. Det er også komplekst å få på plass. Vi må tenke på to ting: at studentene består eksamen og får vitnemål og autorisasjon, og helsetjenestenes behov for arbeidskraft i en vanskelig tid. Vi skulle sendt flere hundre studenter i praksis mandag denne uka, men det bestemte vi oss for å avlyse. Disse vil få alternative aktiviteter, sier Jamtvedt.

– Flere av studentene har følt at de har vært en unødvendig smitterisiko når de er i praksis. Hvorfor har ikke OsloMet gjort noe med det?

– Studenter i praksis regnes som ansatte, og må følge smittevernreglene på arbeidsplassen. Hvis institusjonene de jobber i synes praksisstudentene er en smitterisiko, må de ta det opp med oss eller studenten. Så kan vi finne et alternativt opplegg.

Studenter skal forholde seg til FHIs anbefalinger

Flere av studentene Fontene har snakket med er kritiske til informasjonen som er gitt fra OsloMet. Også til tilbakemeldingene de har fått på spørsmål.

– Informasjonsbehovet har vært enormt de siste dagene og vi har gjort alt vi kan for å oppdatere studenter og ansatte. Vi har blant annet sendt epost og sms til studentene om at de hele tiden må se på nettsidene for ny informasjon, sier Jamtvedt.

Hun forteller at studentene er orientert om at de skal forholde seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger vedrørende eventuell smitterisiko. Det er også tett dialog mellom universitetet og praksisstedene om hva som er forsvarlig.

17.03.2020
14:21
15.10.2020 08:49