– Slik situasjonen er i dag, er det ikke behov for å flytte barn eller stenge institusjoner. Vi må imidlertid være forberedt på at det kan skje, sier Mari Trommald i Bufdir.

– Slik situasjonen er i dag, er det ikke behov for å flytte barn eller stenge institusjoner. Vi må imidlertid være forberedt på at det kan skje, sier Mari Trommald i Bufdir.

Ole Palmstrøm

Stenger ingen barnevernsinstitusjoner ennå

Det er ikke behov for å stenge institusjoner eller flytte barn, men Bufdir forbereder seg på at det kan skje.
14.03.2020
09:14
14.03.2020 09:14

anne@lomedia.no

– Slik situasjonen er i dag, er det ikke behov for å flytte barn eller stenge institusjoner. Vi må imidlertid være forberedt på at det kan skje, sier Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hun svarer skriftlig på en epost til Fontene fredag kveld.

Forventer flere kriser når barn og foreldre skal være tett på hverandre

Kriseledelsen i direktoratet har hatt møter i dag om beredskapsplaner. De har også mottatt henvendelser fra regionene som drifter barnevernsinstitusjoner.

– Vi tar utgangspunkt i våre og Bufetats beredskapsplaner og utarbeider nå detaljerte planer for ulike situasjoner som kan komme ved en pandemi som denne. Det handler om å sikre nok institusjonsplasser og tilstrekkelig med kvalifisert personell, svarer Trommald.

Nødvendig med skole og barnehage

Hun understreker at barn og unge i barnevernet er en sårbar gruppe, og at direktoratet vil sikre at de blir godt ivaretatt.

– Dette gjelder uansett om barna bor hjemme hos sine foreldre med hjelp fra barnevernet, om de bor i fosterhjem eller i institusjon.

Opprettholder akuttberedskap for alvorlige saker i barnevernet

Trommald påpeker at det for noen av barna som bor hjemme og i dag får hjelp fra barnevernet er det helt nødvendig at de har et tilbud fra skole og barnehage også nå når disse er stengt.

– Vi jobber med å finne ut hvordan dette skal gjøres, hvilke rettigheter barna har, og hvordan vi kan sikre et godt tilbud til disse barna, sier Trommald.

Etter Helsedirektoratets kriterier skal disse barna prioriteres.

– Vi er nå i dialog med Utdanningsdirektoratet om å konkretisere dette nærmere, sier Trommald.

14.03.2020
09:14
14.03.2020 09:14