Sosionom-veteran hardt ut mot Kvisvik

Mimmi Kvisvik må slå ring om Ellen Galassen og forhindre at FO mister sin mest markante profesjonspolitiker, krever Ingerid Aamodt i et åpent brev til forbundslederen. Kvisvik oppfordrer til respekt for valgkomiteen og kongressen.
26.02.2015
14:27
27.08.2015 20:01

mia.paulsen@lomedia.no

solfrid.rod@lomedia.no

«Nå, Mimmi Kvisvik, må du vise deg som en god og ikke som en svak forbundsleder. Nå må du kjenne din besøkelsestid. Nå må du argumentere for at Ellen Galaasens arbeid er såpass overbevisende at henne har dere ikke råd til å miste. Ikke henne, og med henne, mange medlemmer», skriver Ingerid Aamodt i et åpent brev til forbundsleder Mimmi Kvisvik, sendt til Fontene.

Vurderer å melde seg ut

Aamodt er gruppeleder for sosionomprofesjonen i spesialistutdanningen for barn og unges psykiske helse på RBUP Øst og Sør, og er kjent for mange FO-ere gjennom flere tiår med faglig engasjement. Nå er hun opprørt over planene om å skvise Ellen Galaasen ut av forbundsledelsen.

Slik presenterer Aamodt seg selv i brevet:

«Jeg er sosionom og barnevernspedagog. Jeg innledet medlemskapet i FO som studentrepresentant i sentralstyret i det som på 80-tallet het NOSO (Norsk sosionomforbund red.anm.). Jeg har siden vært et aktivt medlem, sittet i flere utvalg, pr. i dag som leder av Godkjenningsutvalget for sosionomene. Nå kan jeg komme til å melde meg ut.»

– Den mest markante

Aamodt har lest om de ulike synene på seksjonsrådenes plass i organisasjonen, og gjort seg opp sin mening. Hun har sett fram til kongressens behandling av saken.

«Det er helt greit. Det som ikke er greit det er hvordan Ellen Galaasen skvises ut. Og her henvender jeg meg direkte til deg, forbundsleder Mimmi Kvisvik. Ellen er den mest markante skikkelse FO har hatt på mange år i spørsmål som vedrører profesjonenes plass og utvikling. Det trengs i disse tider. De sosialfaglige profesjonene står under press. Det er et press som kommer fra ulike hold og med ulike begrunnelser; legitime og til dels godt begrunnede begrunnelser. Et profesjonsforbund med troverdighet kan ikke besvare dette med gjentatte selvfølgeligheter. Tanker og synsmåter må utvikles og videreutvikles. Det trengs kunnskap, innsikt og mot. Lydhørhet, åpenhet og styrke. Det trengs evne til å få oss som medlemmer, men også verden rundt til å tenke én gang til, gå ett skritt lenger, utfordre de allerede gitte oppfatningene. Dette er Ellen sin styrke. Når jeg ser navnet hennes, skjerpes sansene, og jeg lytter», skriver Aamodt.

Les også: Sterke reaksjoner på lederkabalen

Mistillit?

Aamodt viser til saken Galaasen vrakes, publisert på fontene.no 6. februar:

«Der står det at du ikke vil kommentere valgkomiteens avgjørelse utover at du aksepterer komiteens vurderinger. Men det står også at du bekrefter valgkomiteens påstand om gjensidig mistillit. Det står at du henviser til at Galaasen støttet Henriette Westhrins kandidatur som forbundsleder ved siste valg. Halve landsstyret støttet Henriette Westhrin! Like mange som støttet ditt kandidatur. Baserer du deg som leder på et grunnlag av mistillit?»

De beste lederne velger enere i sitt lederskap, argumenterer Aamodt. Og videre:

«Dette er enere som godt kan være uenige om mange ting, men som forholder seg til uenighet som en dynamisk drivkraft for å komme videre. De svake lederne velger ikke enerne. De velger toerne og treerne. Sørgelig.»

Opprørt

Hun avslutter brevet slik: «Jeg er sosionom og barnevernspedagog. I denne sammenheng er det uten betydning. Jeg har skrevet som engasjert medlem, opprørt over at ledelsen i forbundet jeg er medlem er i ferd med å vrake den mest solide talsperson for de sosialfaglige profesjonene FO har hatt på mange år».

Les også: Høgskoleansatte: FO er på kollisjonskurs med virkeligheten

Kvisvik: – Respekt for prosessen

Fontene har videreformidlet brevet i sin helhet til FO-leder Mimmi Kvisvik.

Hun har følgende kommentar: «Vi har en bredt sammensatt valgkomité, som har ansvaret for å sette sammen den ledelsen som de mener er den beste for å lede FO i fellesskap. Så er det kongressen som skal gjøre sine valg. Vi må ha respekt for den prosessen.»

Ellen er den mest markante skikkelse FO har hatt på mange år i spørsmål som vedrører profesjonenes plass og utvikling. Det trengs i disse tider.

Ingerid Aamodt

26.02.2015
14:27
27.08.2015 20:01