FRITT VALG: Det finnes ikke noen standardkrav til hvilke profesjoner som skal være representert på et Nav-kontor, det er opp til hvert enkelt kontor. Slik må det være, mener tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

FRITT VALG: Det finnes ikke noen standardkrav til hvilke profesjoner som skal være representert på et Nav-kontor, det er opp til hvert enkelt kontor. Slik må det være, mener tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

Mia Paulsen

Sosionomer inn på Navs ønskeliste

Sosialarbeiderne lar seg provosere av Nav-direktørens Dagblad-utspill og mener Nav overser dem. Nå kan sosionomene likevel glede seg over å ha kommet på lista over profesjoner Nav etterspør på nettsiden sin.
06.12.2013
15:44
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

Nav-direktør Joakim Lystad gikk i forrige ut i Dagbladet med fem tiltak for å forbedre Nav. Blant disse var etikkurs og veiledning.

– Han snakker som om dette var noe nytt i Nav. Men mange av oss som jobber i Nav har flere års høgskoleutdanning i kommunikasjon, etikk og kritisk refleksjon. Vi er ikke imot å ha fokus på disse tingene. Problemet er at sosialfaglig kompetanse ikke verdsettes i Nav. Vi blir glemt, fastslår Torunn Fløiten. Hun er fagleder på Nav Eidskog og deltar i et sosialfaglig nettverk av Nav-ansatte i Hedmark. På forrige møte var det flere som reagerte på Lystads fem tiltak.

Ikke verdsatt

Hun understreker at det alltids kan være bra å friske opp gammel kunnskap og gå på kurs, men at Navs problem er at denne type kunnskap ikke blir verdsatt og tilstrekkelig brukt.

Fløiten mener det er et tydelig signal når Nav på sine hjemmesider lister opp kompetansebehov uten å nevne sosialfaglig kompetanse.

– En inkurie

Da Fontene oversendte spørsmål om dette til Navs pressekontakt, var sosionom ikke nevnt i opplistingen av yrkesgrupper Nav har behov for.

Det var derimot jurister, audiografer og fysioterapeuter. I løpet av de få timene som gikk før tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud ringte tilbake, hadde sosionom dukket opp på listen.

– Det er en ren inkurie at det ikke har stått på våre nettsider før. Det gjør det nå, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud.

Etterspurte sosionomer

Han forsikrer at sosionomer er en viktig gruppe i Nav, og at de er etterspurte.

– Men du har sikkert hørt denne kritikken før. Kan du forstå at sosionomer opplever at deres kompetanse blir lite verdsatt i Nav?

– Jeg tror det er en del myter om hva sosialfaglig kompetanse er. Selve grunnstrukturen i Nav forutsetter sosialfaglig kompetanse. Vi trenger mange ulike typer kompetanse, og vi er opptatt av at de skal spille sammen. At vi etterspør kunnskap om arbeidsmarkedet står ikke i motsetning til at vi etterspør sosialfaglig kompetanse. Når vi rekrutterer folk, velger vi ofte sosionomer, fastslår Gudbjørgsrud.

Han forteller at Nav-ledelsen har jevnlige møter med FO, der kompetanse er et av temaene som diskuteres.

Ingen standard

Det finnes ikke noen standardkrav til hvilke profesjoner som skal være representert på et Nav-kontor, det er opp til hvert enkelt kontor. Slik må det være, mener Gudbjørgsrud.

– Vi stiller ulike krav, men ikke ned på profesjons-/utdanningsnivå. Det ville ikke være mulig, med kontorer som spenner fra et halvt årsverk til 180 årsverk. Jeg er mer opptatt av den samlede kompetansen enn hvilken spesifikk utdanning den enkelte ansatte har.

Respons på Dagbladet

Når det gjelder kritikken mot Nav-lederens fem tiltak for å forbedre Nav, svarer Gubjørgnsrud at disse tiltakene ikke må oppfattes som er samlet liste over hva Nav gjør. Uttalelsene fra Lystad var en respons på Dagbladets saker om folks Nav-erfaringer. Det startet med at journalist John Rasmussen fortalte sin historie om hvordan han som alvorlig kreftsyk har blitt elendig behandlet av Nav. Siden i sommer har over 700 lesere delt sine opplevelser med Dagbladet.

– Dette er en spisset framstilling av ulike tiltak i kjølvannet av den såkalte Rasmussen-saken, sier Gudbjørgsrud om Lystads fem tiltak.

Problemet er at sosialfaglig kompetanse ikke verdsettes i Nav. Vi blir glemt.

Torunn Fløiten

fagleder, Nav Eidskog

06.12.2013
15:44
27.08.2015 20:01