NYE INNBYGGERE: Mange av de rundt 800 som bor i Haslemoen transittmottak i Hedmark skal bosettes i norske kommuner.

NYE INNBYGGERE: Mange av de rundt 800 som bor i Haslemoen transittmottak i Hedmark skal bosettes i norske kommuner.

Martin Guttormsen Slørdal

Sosialtjenester og barnevern vokser mest

Flyktningkrise og travlere barnevern preger kommunenes økonomi i 2016.
07.12.2015
14:35
08.12.2015 12:31

edv@lomedia.no

Flyktninger og økt aktivitet i barnevernet er blant årsakene til at sosialbudsjett og barnevern er postene som forventes å øke mest i 2016. Dette ifølge KS, kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, sin egen gjennomgang av framlagte budsjettforslag.

Flere flyktninger betyr i KS' analyse flere sosialhjelpsmottakere.

07.12.2015
14:35
08.12.2015 12:31