Det viktigste som kom ut av debatten i første runde, var vedtaket om at regjeringen skal gjennomgå reglene for anbud i barnevernet og legge fram retningslinjer for kvalitetssikring og kontroll, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Det viktigste som kom ut av debatten i første runde, var vedtaket om at regjeringen skal gjennomgå reglene for anbud i barnevernet og legge fram retningslinjer for kvalitetssikring og kontroll, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

Tri Nguyen Dinh

Skuffet over at barnevernsreformen ikke utsettes

FO-lederen er skuffet over at det ikke er stortingsflertall for å sende barnevernsreformen i retur til regjeringen, for å få en helhetlig gjennomgang av den.
08.06.2017
15:27
09.06.2017 15:50

anne.odland@lomedia.no

Da barnevernsreformen ble behandlet i Stortinget denne uken, stemte Ap, Sp og Sv for å utsette lovarbeidet, men fikk ikke flertall. FO følger de tre partiene i dette synspunktet og hadde håpet å få utsatt reformen.

– FO mener det trengs en samlet analyse av utfordringer, tiltak og handlingsplaner i barnevernet som etterfølges av økonomi, sier Mimmi Kvisvik til Fontene.

– Med unntak av at vi ikke fikk et stortingsflertall som ville utsette loven, vurderer jeg debatten i Stortinget som god og opplever at vi har et Storting som vil bistå med å finne løsninger for barnevernets utfordringer, legger hun til.

Les: Trampeklapp for forslag til ny barnevernslov

Første runde i Stortinget

Endringer i barnevernloven var til førstegangs behandling i Stortinget denne uken. Lovbehandlingen må skje to ganger. Neste behandling er planlagt mandag 12. juni. Det tyder på at regjeringen vil banke den gjennom før sommeren.

FO-lederen mener det viktigste som kom ut av debatten i første runde, var vedtaket om at regjeringen skal gjennomgå reglene for anbud i barnevernet og legge fram retningslinjer for kvalitetssikring og kontroll. Forslaget ble stilt av Venstre-leder Trine Skei Grande og ble vedtatt med 84 mot 10 stemmer.

– Jeg er spesielt fornøyd med at Stortinget ber regjeringen gjennomgå reglene for anbud i barnevernet. Anbudspraksis er noe FO er opptatt av å få kontroll med. Vi vil ha en profittfri velferd, sier hun.

Les: Eksperter advarer mot klasseblindt barnevern

Tverrpolitisk engasjement

Kvisvik fulgte stortingsdebatten over nett-tv og merket seg det store engasjementet om lovsaken.

I tillegg til at selve barnevernsreformen ble debattert, ble det votert over en rekke andre løse forslag. Blant annet ble det flertall for at regjeringen skal innføre krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret, og at barn og unge gis en betydelig rolle i evalueringen av de ulike programmene i barnevernet. Et samlet Storting ba også regjeringen vurdere hvordan barnevernsansatte kan sikres mot vold og trusler.

Les: Politikere frykter at reform gir mindre penger til barnevern

Ikke kompetansekrav

Forslaget fra Venstre om å innføre kompetansekrav til ansatte i barnevernet ble nedstemt. Venstres fem representanter var de eneste som stemte for forslaget.

– Flere forklarte at de stemte som de gjorde, fordi det pågår en kartlegging av kompetansebehov og at de vil avvente denne. Vi er glad for signaler om behov for kompetansekrav, men er enig i at det er klokt å vente på kompetansekartleggingen, sier Kvisvik.

Hun synes SVs representant Kirsti Bergstø også påpekte noe vesentlig – nemlig at det ikke hjelper å rope om kompetanse, så lenge den enkelte barnevernsansatte har ansvar for alt for mange saker.

– Det er også viktig å huske på at kompetanse er noe mer enn formalkompetanse. Vi må ivareta de som jobber i barnevernet så de står i stillingene sine og samler lang og god erfaring, sier Kvisvik.

08.06.2017
15:27
09.06.2017 15:50