JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) ønsker et mangfold av kommersielle selskaper ved siden av de ideelle stiftelsene i barnevernet.

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) ønsker et mangfold av kommersielle selskaper ved siden av de ideelle stiftelsene i barnevernet.

Eirik Dahl Viggen

Regjeringen ønsker kommersielt barnevern velkommen

– Det ingen tvil om at private aktører gir bedre kvalitet og lavere kostnader sammenliknet med en situasjon med bare offentlige tjenester, sier minister for barn og likestilling Linda Hofstad Helleland (H).
06.02.2018
15:21
06.02.2018 15:33

edv@lomedia.no

Helleland holdt tirsdag innlegg for årskonferansen i Ideelt barnevernforum på Gardermoen.

Det viktigste er å imøtekomme det enkelte barns behov, mener Linda Hofstad Helleland.

– Da er det en stor fordel at det både er offentlige og private aktører som tilbyr sine tjenester til barnevernet. Brukt på riktig måte er det ingen tvil om at private aktører gir bedre kvalitet og lavere kostnader sammenliknet med en situasjon hvor du bare har offentlige tjenester og aktører.

Sjeføkonomen i LO: - Jeg bryr meg ikke så mye om penger egentlig

– Det er avgjørende at et mangfold i tilbudet gjør at barn og unge får den hjelpen som er best for dem, ikke hva som er best som er best ut fra systemets behov, sier Helleland.

For velferdsstaten: – Bekymret

– Jeg er bekymret for at de ideelle stiftelsene har pålagt seg selv smertefulle kutt for å kunne konkurrere med de kommersielle selskapene på pris, sier daglig leder Linn Herning i organisasjonen For velferdsstaten.

Leder i For velferdsstaten Linn Herning tror lite på regjeringens heiarop til ideelle stiftelser i barnevernet, så lenge styringspartiene legger opp til økt markedsstyring i velferdsstaten.

Leder i For velferdsstaten Linn Herning tror lite på regjeringens heiarop til ideelle stiftelser i barnevernet, så lenge styringspartiene legger opp til økt markedsstyring i velferdsstaten.

Eirik Dahl Viggen

– Jeg har til gode å høre om hvilke smarte løsninger de kommersielle selskapene gjør, bortsett fra å kutte i lønns- og pensjonskostnader. Jeg er redd for at de kommersielle aktørene fungerer som en sentrifugalkraft som presser i stykker ansattes opparbeidede rettigheter, sier Herning.

Høyre vil fristille kommunene til å handle private tjenester

Barneminister Helleland ønsker seg et mangfold av tilbud som skal sikre høy kvalitet og valgfrihet tilpasset det enkelte barns behov.

– Det innebærer at kommunene må få økt valgfrihet til å velge tiltak uavhengig av hvem som driver tilbudet, sier Helleland.

– Et slikt system med mangfold vil kreve styrkede godkjenningsordninger og kontroll med de aktørene som driver barnevernstiltak.

– Vil du ta opp igjen satsingen på å oppbemanne de kommunale barneverstjenestene gjennom øremerkede midler, hva med å sette av en barnevernmilliard?

– Det har jo allerede vært satset på årsverk. Jeg er veldig glad for at vi nå satser på å øke kompetansen der ungene er, ute i kommunene (30 millioner kroner til kompetanseløft i kommunalt barnevern, journ. anm.). Jeg mener man er bedre rustet enn noen gang til å ta fatt på oppgavene. Vi følger hele tiden hvordan kommunene opplever situasjonen. Jeg har invitert meg selv til KS (kommunenes interesseorganisasjon) for å få høre hvilke utfordringer de ser.

Høyreideolog blir minister for barn og likestilling

Kommersielle selskaper overtar utviklingshemmede

Norsk barnevern lokker utenlandske investorer

Profittmarginen på kommersielt barnevern i Norge, er ifølge Linn Herning, så stor at utenlandske investeringsfond ikke klarer å holde seg unna.

– Debattklimaet er veldig tøft på grunn av de store økonomiske interessene i dette markedet.

Næringslivets hovedorganisasjon NHO saksøkte for eksempel Oslo kommune etter at kommunen avholdt skjermet tildelingsrunde for ideelle stiftelser. NHO tapte, men saken påførte kommunen så mye merarbeid at de i neste omgang la ut botjenester til utviklingshemmede på fritt anbud.

FO: Gode arbeidsvilkår og gode tilbud henger sammen

– Det finnes ikke et tryggere marked å investere i enn den norske velferdsstaten, sier leder i Fellesorganisasjonen Mimmi Kvisvik.

De ideelle stiftelsene har jevnt over høyere pensjonsutgifter enn sine kommersielle konkurrenter. Siden sist høst har regjeringen arbeidet med å få på plass ordninger som kan kompensere de ideelle for pensjonsbyrden, påpeker Linda Hofstad Helleland.

Men oppryddingen skjer for at ideelle skal fortsette å kunne konkurrere om anbud med kommersielle selskaper.

Kvisvik nevner stiftelsen Nordre Aasen som et skrekkeksempel på hvordan en omsorgsinstitusjon tapte anbud mot kommersielle til tross for 62 års oppsamlet kompetanse og erfaring. Stiftelsen har nesten utelukkende faste ansatte som de gir ytelsespensjon. Slikt koster og høyner døgnprisen.

Kommersielle selskaper overtar utviklingshemmede

Unge chatter om foreldres rusmisbruk: 40 prosent flere kontaktet BARsnakk i 2017

– Vi er imot både anbudsrunder og skjermede konkurranser med tidsavgrensede avtaler, sier Mimmi Kvisvik.

– Det gir usikre forhold både for dem som arbeider der og for de som skal bo der og motta tjenester.

FO støtter isteden langsiktige avtaler.

– Det største presset kommer i form av de alternative arbeidstidsordninger. Ansatte i kommersielle selskaper leverer rundt 30 prosent mer arbeidstid til arbeidsgiver, uten å tjene mer, påpeker Kvisvik.

Helleland: Vil stoppe cowboyene

– Hva synes du om at enkelte kommuneansatte som samtidig driver kommersielt barnevern, har bestilt tiltak fra sine egne selskap?

– Jeg har i alle fall vært tydelig på at ingen skal sitte og bevilge penger til tiltak de selv eier, slik vi har sett eksempler på den senere tiden. Direktoratet har oppdatert malen for arbeidsavtaler, der ansatte må fylle ut skjema og opplyse om bierverv. Det er helt uakseptabelt at men skal sitte på begge sider av bordet og bestille tjenester fra sitt eget firma. Hvis det finnes cowboyer der ute som driver med dette, går de ikke gode tider i møte. Vi trenger gode og gjennomsiktige systemer skal vi bevare mangfoldet.

– Din forgjenger i departementet Solveig Horne (Frp) rakk å få på plass begrensninger i bruk av innleie innen kommunalt og privat barnevern, vil du sørge for at den innstrammingen blir stående?

– Jeg viderefører Hornes linje, der skjer ingen kursendring, sier Linda Hofstad Helleland.

Fontene spurte også Helleland om når det kommer strengere innsynsregler for regnskapene innen kommersielt barnevern, så ikke midlene forsvinner til skatteparadis som Cayman Islands. Helleland er etter tre uker som statsråd for barnevernet ikke klar til å svare på dette, opplyser hennes informasjonsavdeling under sitatsjekken til dette intervjuet.

Aleris-direktør om regjeringserklæringen: – Velferdsstaten er alles eiendom

06.02.2018
15:21
06.02.2018 15:33