PÅ KINO: Scene fra filmen Barneraneren. Noah og kameratene blir tatt av politiet for kjøring uten sertifikat. Foto:

PÅ KINO: Scene fra filmen Barneraneren. Noah og kameratene blir tatt av politiet for kjøring uten sertifikat. Foto:

Medieoperatørene

Politi og røvere i Groruddalen

– Jeg ville heller hatt ti saker fra 80-tallet enn en sak fra i dag, sier Jarle Kolstad, leder for forebyggende avsnitt ved Stovner politistasjon.
14.10.2016
14:25
14.10.2016 14:59

hans.henrik@lomedia.no

Han mener kompleksiteten er større enn før, selv om antallet saker er på vei ned. Kolstad har 25 års erfaring som etterforsker. Han mener det er stor forskjell på dagens politisaker og de han selv løste som ung etterforsker.

– Det er så mye mer sammensatt enn før, sier Kolstad.

Avdelingen hans ledet etterforskningen som ledet til tiltalen av de 19 barneranerne i Groruddalen.

Les også: Barneraneren

– Det er noe med empatien som blir borte. Da jeg møtte ofrene cirka ett år etter at ranene ble begått, så var det fortsatt flere av dem som slet med å gå ute blant folk. I ettertid ser jeg at hjelpeapparatet kunne gjort enda mer for å ivareta dem, sier Kolstad nå. Siden den gang har politiet fått på plass Trygghetsprogrammet for å trygge personer under 18 år som blir utsatt for kriminelle handlinger.

Ungdomsstraff fra 2014

I 2014 innførte justisdepartementet Ungdomsstraff. Hensikten var å unngå at unge under 18 år som kom i kontakt med domstolene, skulle havne i fengsel. En satsing som krever mye ressurser, men som Jarle Kolstad mener har mye for seg.

Politioverbetjent Jarle Kolstad.Foto:

Politioverbetjent Jarle Kolstad.Foto:

Hans Henrik Torgersen

– Mitt fremste mål er å forebygge kriminalitet, og jeg vet at hvis vi klarer å styre en del av disse yngre over på en annen sti, mens de ennå er unge, så slipper vi som samfunn store utgifter senere. Det er mitt primærmål. Å hjelpe folk som har det vanskelig.

Terskelen for å samarbeide med politiet er høy for en del av ungdommene.

– For de som sto tiltalt sammen med meg var det nesten utenkelig å skulle samarbeide med politiet. Det gikk bare ikke. Det var ikke aktuelt. For de opplevde at politiet var ute etter dem. Da jeg valgte oppfølgingsteam, tok jeg en sjanse, sier Noah.

Verre av straff

Han mener straffereaksjonene fra samfunnet, ofte bøter, gjør en vanskelig situasjon enda verre. Bøter fra myndighetene kommer på toppen av bøter fra kriminelle.

– Noen har gjeld på flere hundre tusen kroner før de er 18. Jeg tror det er en del av forklaringen på hvorfor ran blir begått. Man må ha penger for å betale gjelden. Men dette vil ingen snakke om med politiet, sier Noah.

Les også: Hun ble vendepunktet for Noah

Kolstad erkjenner at gjeld er en årsak til kriminalitet, men mener ransbølgen i 2013 ikke kan knyttes direkte til det.

– Ofrene var ikke planlagte. Man så en sjanse, og man tok den. Jeg tror ikke det handlet om bare gjeld, men også om kjedsomhet, sier han.

Kolstad anslår at 80 prosent av ungdommene som vokser opp i Groruddalen har det bedre enn man noen gang har hatt det i Oslo.

– Av de 20 prosentene som ikke har det bedre, er det imidlertid noen som har det mye verre i dag. Og 20 prosent er ganske mange ungdommer, påpeker han.

– Dette sier noe om kriminalitetsbildet, men også at vi må bruke store ressurser på oppfølging av straffereaksjonene retten gir. Jeg har stor tro på ungdomsstraff, men er også redd for at dette kan gjøre at vi ikke har ressurser nok til å følge opp de som gjør mindre alvorlige kriminelle handlinger og som også trenger oppfølging. Og det er et tankekors.

14.10.2016
14:25
14.10.2016 14:59

Mest lest