JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Papirløse asylsøkere kan jobbe uten å straffes

– Nå trapper jeg opp virksomheten, sier Arne Viste, daglig leder i Plog AS. Sandnes-bedriften ansetter papirløse asylsøkere.
ARBEIDSGIVER: Arne Viste ansetter papirløse asylsøkere. - Å ta fra mennesker retten til et verdig liv er i strid med Grunnloven, mener han.

ARBEIDSGIVER: Arne Viste ansetter papirløse asylsøkere. - Å ta fra mennesker retten til et verdig liv er i strid med Grunnloven, mener han.

Sissel M. Rasmussen

Saken mot Plog AS er henlagt, og fristen for riksadvokaten til å reise sak er gått ut.

– Henleggelsen betyr at jeg fortsetter virksomheten og at de papirløse kan arbeide uten å bli stoppet eller straffet. Mange flere våger nå å gi jobb til ureturnerbare asylsøkere, sier daglig leder Arne Viste.

Påtalemyndigheten har ikke funnet nok bevis for at Plog AS «har gjort bruk av arbeidskraften til utlendinger som ikke har nødvendig tillatelse til å jobbe».

Selskapet opptrer som arbeidsgiver for ureturnerbare asylsøkere. Asylsøkerne finner selv arbeid. Deretter signerer de en innleieavtale med Plog AS, som så ansetter asylsøkerne og utbetaler lønn. I vinter anmeldte daglig leder Arne Viste sitt eget firma for brudd på utlendingsloven. Viste ville tvinge fram en rettslig avklaring: Kan såkalt ureturnerbare asylsøkere arbeide, selv om utlendingsloven forbyr dem å ta arbeid?

Les mer om denne saken: • Arne anmelder seg selv for at papirløse Melat skal få jobbe hos ham

ANSETTER: Arne Viste har ansatt Melat, som er ureturnerbar asylsøker.

ANSETTER: Arne Viste har ansatt Melat, som er ureturnerbar asylsøker.

Sissel M. Rasmussen

Avklares ikke i retten

Ureturnerbare asylsøkere er personer som har fått avlått asylsøknad, men som ikke reiser ut fordi Norge ikke har en velfungerende utleveringsavtale med hjemlandet. De 25 personene på Plogs lønningsliste har vært i Norge i to til 20 år. De oppholder seg ulike steder i Norge.

– Jeg tror påtalemyndigheten har henlagt saken av frykt for utfallet av en rettsak, sier Viste til Fontene.

Han viser til paragraf 110 i Grunnloven. Her står det at «statens myndigheter skal legge til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved næring eller arbeid».

Ulempen ved at saken er henlagt er at det ikke blir noen rettslig avklaring, slik han håpet.

– Jeg må leve med beskyldningene om at jeg bryter loven, jeg opererer jo i gråsonen, slik som også våre myndigheter allerede har gjort i en årrekke, sier han.

Asylsøkere må klare seg på 80 kroner dagen

Barnevernet og Nav går sammen om å lose Yafhet inn i voksenlivet

Ikke nok bevis

Leif Ole Topnes, politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt og leder av fellesenheten for utlendinger og forvaltning, sier til Fontene at utlendingsloven er helt klar. For å ta lønnet eller ulønnet arbeid må man ha lovlig oppholdstillatelse i landet, sier han. (Gjelder ikke EU/EØS borgere).

Henleggelsen av den konkrete saken betyr at det ikke er bevis nok for en rettsak.

– Betyr henleggelsen at papirløse asylsøkere kan jobbe uten å straffes?

– Nei, utlendingslovens krav til lovlig opphold og oppholdstillatelse gjelder, sier Topnes.

Han vil ikke forskuttere konsekvensene for Plog AS dersom firmaet fortsetter virksomheten, men han sier at utlendingsloven er klar.

Blir ikke straffet

Arne Viste mener uttalelsen fra politiet faller på sin egen urimelighet.

– Papirløse har jobbet for Plog AS i snart to og et halvt år. Henleggelsen betyr at vi ikke blir straffet for det. Men har vi lov? Det vet ingen, heller ikke politiet, sier Viste.

– Det som er dumt er at politiet ønsker å unngå en slik avklaring.

Når politiet henlegger saken tolker han det som at Plog får lov å fortsette som før uten å bli stanset eller straffet. Men de vet fremdeles ikke om det de gjør er lov.

Viste mener det er gjort for dårlig forarbeid til utlendingsloven siden forholdet til menneskerettslov og grunnlov ikke er drøftet og belyst. Han påpeker at den nødvendige drøftingen ikke ble tatt med i de offentlige utredningene NOU 2004:20 og Ot.prp.nr. 75 2006-2007. Dermed blir det opp til forvaltningen å vurdere lovverket.

– Det er dette som nå er forvaltningens store hodebry. Justisdepartementet må ta en stor del av ansvaret for den manglende kvaliteten i loven, sammen med politisk ledelse, sier Viste.

PAPIRLØSE OG RETTIGHETSLØSE: Melat (t.h) og Tita er fra Etiopia. De er ureturnerbare asylsøkere som er ansatt hos Plog AS.

PAPIRLØSE OG RETTIGHETSLØSE: Melat (t.h) og Tita er fra Etiopia. De er ureturnerbare asylsøkere som er ansatt hos Plog AS.

Sissel M. Rasmussen

– Den mest forhatte gruppen

Personene på lønningslisten er fra Etiopia, Eritrea, Iran og Irak. Noen kan verken norsk eller engelsk mens andre er godt kjent med norsk språk og kultur. De jobber på lager, med servering, renhold og bilvask.

– Hvorfor er det akkurat ureturnerbare asylsøkere du vil hjelpe inn i arbeidsmarkedet?

– De er den mest forhatte gruppen vi har i landet. De har avslag på asylsøknaden, men våger ikke reise ut. Uten jobb har de minimalt å leve av, sier han.

Enslige asylsøkere med endelig avslag får 1828 kroner i måneden. Det er rundt 60 kroner dagen. Beløpet forutsetter at man bor på mottak.

Så langt i år har 1692 asylsøkere fått endelig avslag. Av disse er 502 ureturnerbare asylsøkere fra Eritrea, Etiopia, Iran og Irak.

– De som ikke bor på mottak, lever på søppel, venner eller på svart arbeid. Det er en uverdig behandling av mennesker. Jeg vil ikke stå stille og se dem gå til grunne. De kan ikke returneres. Da må vi gjøre noe for dem, sier Viste.

Liaqat må flytte for femte gang når asylmottaket legges ned

Betaler skatt

Viste roser Statens arbeidstilsyn. Tilsynet har oppsøkt flere arbeidsplasser for å forsikre seg om at vedkommende som har en innleieavtale gjennom Plog AS får lønn som avtalt.

– Arbeidstilsynet har etter hvert begynt å håndtere dette bra, jeg opplever dem nå som medspillere, sier Viste.

Han har også fått signaler om at Skattedirektoratet endrer rutiner etter at saken ble henlagt.

– Skattedirektoratet har krevd skatt, men har ikke gjort skatteoppgjør. Ingen har turt å klage. Nå krever vi dette. De verste kjeltringene er ikke useriøse arbeidsgivere som betaler 50 kroner svart i timelønn til papirløse, men myndighetene som snyter dem for rettigheter knyttet til arbeid, mener Viste.

Han har et ufravikelig krav til dem som får ansettelseskontrakt hos Plog AS.

– Hvis politiet spør hvor de jobber, må jeg kunne si hvor de er. Noen trekker seg på grunn av det. På nettsidene våre står det tydelige krav. Utfordringen er å finne nok arbeidsgivere som vil gi denne gruppen mennesker jobb, sier han.

Fikk du med deg denne? Anzal (3) har opphold, det har ikke mor