Elisabeth Antone Olsen jobba noen år som barnevernspedagog i Stavanger før hun ble gestaltterapeut og konsulent i oljebransjen.Eirik Dahl Viggen

Elisabeth Antone Olsen jobba noen år som barnevernspedagog i Stavanger før hun ble gestaltterapeut og konsulent i oljebransjen.Eirik Dahl Viggen

Eirik Dahl Viggen

Oljebransjen trengte hjelp

– av en barnevernspedagog!

2019041213460520190412135837

edv@lomedia.no

Oljeboom i Stavanger på 2000-tallet: Innleide spesialister ble fløyet inn fra England og bråplassert på et kontor uten personalavdeling eller fast arbeidstid. Ingen snakket norsk.

– Alt manglet. Jeg sa jeg hadde noen ideer.

Elisabeth Antone Olsen, barnevernspedagog og gestaltterapeut, oppdaget at utdanningen kan brukes til mye mer enn å jobbe i kommunen.

Nå skal 442.000 ansatte i kommunene opp i lønn

Vinden slår mellom aluminium- og glassfasadene på Forus, et goldt landskap av firmabygg utenfor Stavanger. Bare skjerfet i halsen på Elisabeth lyser opp mellom alt det grå. Det står på visittkortet hennes: Sett farge på tilværelsen!

Elisabeth Antone Olsen jobba noen år som barnevernspedagog i Stavanger før hun ble gestaltterapeut og konsulent i oljebransjen.Eirik Dahl Viggen

Elisabeth Antone Olsen jobba noen år som barnevernspedagog i Stavanger før hun ble gestaltterapeut og konsulent i oljebransjen.Eirik Dahl Viggen

Eirik Dahl Viggen

Gestaltterapi har blitt leveveien hennes. Det er en metode for «å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg» ifølge Norsk Gestaltterapeut Forening. Og, kan vi legge til, å ta bevisste valg som leder til et rikere og mer fullstendig liv.

For Elisabeth var det jobben i kommunalt barnevern som sparket i gang endring.

Halvt utbrent

På starten av 2000-tallet arbeidet hun i barnevernet i Stavanger. Hun hadde 20 kompliserte saker: omsorgssvikt, rus, plasseringer, skoleproblemer og oppfølging av flerkulturelle familier.

– Jeg møtte veggen. I light-versjon.

Hun maste for å få god veiledning, og fikk det til tross for skepsis blant kollegene. Hvorfor skulle hun ha tid til slikt? Tjenesten var midt i en omorganisering, og Elisabeths vikariat ble ikke fornyet. Her sto hun, som godt voksen og jobbsøker. Etter å ha jobbet i barnevernet hadde hun blitt nysgjerrig på klientenes egne ressurser og hvordan de kunne bruke dem til å mestre livsutfordringer. Hun hadde hørt om gestaltterapi. Hun søkte Nav og fikk godkjent som arbeidsretta tiltak en videreutdanning ved Norsk Gestaltinstitutt Høgskole. Mens hun gikk der opprettet hun egen studentpraksis.

Camilla tar videreutdanning: – Jeg kommer tilbake til 10 ganger mer å gjøre

Carpe diem

Gestaltterapien er opptatt av spontanitet i øyeblikket. En innsikt om at vi eksisterer her og nå, at øyeblikket må gripes. Gjennom dialog kommer klientens historie fram, hvordan den preger deg her og nå. Det gjør valg mulig.

Den innsikten slo inn da Elisabeth sommeren 2016 stakk innom Stavangers Gladmat-festival. Ved et av smaksbordene kom hun i prat med en engelskmann. Han var fra et av de mange firmaene som har poppet opp i Stavanger i gode oljetider. Dette selskapet lagde systemer for å skvise enda mer ut av gamle brønner.

De var 15 briter på kontoret, fortalte oljemannen. De satt på et kontor og skulle gjøre en komplisert jobb, uten personalrutiner. Det endte med at Elisabeth lagde en introduksjonsordning for utenlandske oljearbeidere: Hvordan overleve i Stavanger, hvordan kle seg på jobb, norsk arbeidskultur og ledelse som veksler mellom hierarki og en mer forvirrende flat struktur. Innen kort tid ble hun en slags innleid HR-sjef og tilrettelegger i firmaet.

Eks-leder i foreldreutvalget: – Bedrifter kan lære av kriminelle

Oppsøkende arbeid

Samtidig startet hun enkeltpersonsforetak som gestaltterapeut og leide seg inn i lokalene til Sanitetsforeningen. Hun jobbet dermed side om side med Stavangers fysioterapeuter og alternative behandlere.

Det var da IT-selskapet Ergo-group (nå Evry) tok kontakt. Elisabeth kurset dem i hvordan møte sinte kunder verden over på en serviceinnstilt måte.

– Dette var unge folk. De kunne faget, men hadde lite kompetanse i å håndtere konflikter. De havnet fort i krise, forteller hun.

Elisabeth Antone Olsen mener FO bør vise mer interesse for konsulenters arbeidssituasjon og særskilte behov for støtte. Eirik Dahl Viggen

Elisabeth Antone Olsen mener FO bør vise mer interesse for konsulenters arbeidssituasjon og særskilte behov for støtte. Eirik Dahl Viggen

Eirik Dahl Viggen

Hun kontaktet et annet selskap, Ocean Rig, som innen kort tid ble neste kunde.

– Jeg drev en form for oppsøkende feltarbeid.

Hun ble organisasjonskonsulent innen kommunikasjon og konfliktløsing. Samtidig lagde hun en mal for personalhåndbok og introduksjon til Stavanger hun kunne selge til de nyoppstarta firmaene.

– Det trengtes. Folk kunne bli pælmet ut på dagen. Uten avrunding, sluttattest eller annen oppsummering av arbeidsforholdet. De manglet ofte rutiner for å registrere ansatte som arbeidstakere i Norge, for å sikre offentlige velferdsordninger og innbetaling av skatt. Ting som tas for gitt ellers i arbeidslivet.

Savnet støtteapparat

Elisabeth har vært betalende medlem i Fellesorganisasjonen siden slutten av 90-tallet. Nå er hun delvis ufør grunnet en komplisert kneskade tilbake på 80-tallet. Hun tar oppdrag gjennom sitt eget foretak Gestaltverkstedet, og driver karriereveiledning for langtids sykmeldte gjennom Din Utvikling.

– Jeg savner et støtteapparat i FO for oss frilansere og selvstendige. For eksempel når vi opplever skader eller konflikter.

Elisabeth Antone Olsen mener FO bør vise mer interesse for konsulenters arbeidssituasjon og særskilte behov for støtte.

Elisabeth Antone Olsen mener FO bør vise mer interesse for konsulenters arbeidssituasjon og særskilte behov for støtte.

Eirik Dahl Viggen

Fordelene med medlemskapet er mange. For eksempel kollektiv hjem-forsikringen og reiseforsikringen i LO Favør.

– Men det er ingen god deal med tanke på pensjonistlivet, understreker Olsen.

Selvstendig-FO?

– Forbundet bør ta inn over seg at det har blitt mer og mer vanlig å leie inn konsulenter. Også mange i yrkene våre jobber selvstendig.

Høsten 2018 ble hun med i ei nystarta nettverksgruppe i FO Stavanger. Den er for uføre og medlemmer på arbeidsavklaringspenger eller sykepenger.

– Løs tilknytning til arbeidslivet gjør at vi lett ramler ut av systemet. På Nav blir vi møtt med mye rart. Som selvstendig frilanser har jeg dessverre opplevd lite kompetanse i Nav på dette feltet. Da jeg selv slet med kneskaden, var dialogen med et Nav i omstilling både mangelfull og lite sammenhengende, dessverre.

– Fordelen med å jobbe selvstendig er at du kan legge til rette når du trenger det. Du velger hva du skal gjøre etter det du selv ønsker å fordype deg i. Du slipper å få saker tredd nedover ørene på deg.

Gestaltterapi oppsto i en tid da eksistensfilosofien vokste i Tyskland og Frankrike. Det handler om å støtte mennesker i prosesser med å ta valg og stå ansvarlig for det. Elisabeth så hvor hun sto fast. Og gjorde noe med det.

Dømt for bedrageri. Straffen er å bygge gapahuk

Boveileder Unni: – Jeg er lei av solskinnshistorier

Elisabeth Antone Olsen (61)

Yrke: Bachelor i barnevern (2000), gestaltpsykoterapeut MNGF og organisasjonskonsulent i oljebransjen

År i yrket: 19

Første jobb: kontorassistent i reisebyrå

Visste du at:

LO har laget et eget medlemstilbud til selvstendig næringsdrivende, «LO Selvstendig». Her fås veiledning i skatt, forsikringsordningen LO Favør og rabattert ansvars- og ulykkesforsikring. Se: lo.no/selvstendig

Jeg drev en form for oppsøkende feltarbeid i oljebransjen

Elisabeth Antone Olsen, barnevernspedagog

De kunne faget, men hadde lite kompetanse i å håndtere konflikter

Elisabeth Antone Olsen, barnevernspedagog

{"430646":{"type":"s","url":"/image-3.430646.e2da04d613","cap":"Elisabeth Antone Olsen mener FO bør vise mer interesse for konsulenters arbeidssituasjon og særskilte behov for støtte.","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"430648":{"type":"m","url":"/image-3.430648.4d8b582ad5","cap":"Elisabeth Antone Olsen mener FO bør vise mer interesse for konsulenters arbeidssituasjon og særskilte behov for støtte. Eirik Dahl Viggen","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"430649":{"type":"s","url":"/image-3.430649.0c95f341bf","cap":"Elisabeth Antone Olsen jobba noen år som barnevernspedagog i Stavanger før hun ble gestaltterapeut og konsulent i oljebransjen.Eirik Dahl Viggen","s":"","sb":"","stype":"","sbg":"","sco":""},"tittel":{"color":"#ffffff","fontsize":"92","bgc":"#ffffff","bgo":"1","bgh":"100%","pos":"1","shadow":true},"extrafiles":{"js":"","css":""},"fb":[{"type":"f1","title":"Elisabeth Antone Olsen (61)","closed":false,"place":"For Elisabeth var det jobben i kommunalt"},{"type":"f1","title":"Visste du at:","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"si":[{"title":"Jeg drev en form for oppsøkende feltarbeid i oljebransjen","place":"De var 15 briter på kontoret, fortalte o"},{"title":"De kunne faget, men hadde lite kompetanse i å håndtere konflikter","place":"– Løs tilknytning til arbeidslivet gjør "},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""},{"title":"","place":""}],"us":[{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""},{"type":"f1","title":"","closed":false,"place":""}],"lpage":{"exist":false,"color":"#000000"},"cpage":{"iscpage":false,"mpage":""}}