PENSJON: Forhandlingsstart om ny offentlig tjenestepensjon. Foran arbeids- og sosialminister Anniken Haugli, bak Mette Nord fra Fagforbundet og Peggy Hessen Følsvik fra LO.

PENSJON: Forhandlingsstart om ny offentlig tjenestepensjon. Foran arbeids- og sosialminister Anniken Haugli, bak Mette Nord fra Fagforbundet og Peggy Hessen Følsvik fra LO.

Per Flakstad

Offentlig ansatte sier ja til ny tjenestepensjon

Et flertall av medlemmene hos både LO, YS og Unio i offentlig sektor sier ja til den fremforhandlede avtalen om ny offentlig tjenestepensjon.
23.05.2018
15:04
23.05.2018 15:39

edv@lomedia.no

Vedtakene fra de tre hovedorganisasjonene ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) onsdag.

FO-nestleder Marianne Solberg Johnsen kan fornøyd huke av på lista over vårens gjøremål.

– Det var viktig for oss å få en avtale nå, siden den offentlige tjenestepensjonen hele tiden ble dårligere for de yngre årskullene. Den nye avtalen sikrer yngre arbeidstakere, sier Johnsen til Fontene.

Avtalen som ble ferdig forhandlet i mars sikrer livslange ytelser. Et viktig moment for FO var også å sikre kjønnsnøytralitet. Til nå har nemlig offentlig tjenestepensjon vært levealderjustert ulikt basert på arbeidstakerens kjønn. For kvinner, som utgjør mesteparten av offentlig sektor, har det betydd lavere årlige ytelser siden de antas å leve lenger enn menn.

Maria og Kai Morten bor og jobber sammen 114 døgn i året

– Avtalen medlemmene våre har stemt for, betyr at vi ikke trenger å jobbe fullt så lenge for å sikre en samlet pensjon på 66 prosent av lønna, sier Johnsen.

Omstridt avtale

Partene i offentlig sektor kom til enighet om en ny pensjonsordning for 800.000 offentlig ansatte i starten av mars. Siden har en rekke forbund avholdt uravstemninger om resultatet. Motstanden mot avtalen har vært stor i deler av medlemsmassen.

Slik er forslaget til ny pensjonsordning i offentlig sektor

Forbundene tilknyttet den fjerde sammenslutningen, Akademikerne, vil ta stilling til avtalen i løpet av juni. Der avholdes det ikke uravstemninger.

Den nye pensjonsordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

– God og solidarisk tjenestepensjon

89 prosent av LO-medlemmene som avga stemme stemte «ja». LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik sier i en pressemelding at hun er fornøyd med resultatet:

– Jeg er glad for at så mange av LOs medlemmer stemte ja i uravstemningen om offentlig tjenestepensjon. Det betyr at vi har fått en avtale som medlemmene er fornøyd med, og som sikrer oss en god og solidarisk tjenestepensjon i offentlig sektor, sier LOs første nestleder, Peggy Hessen Følsvik, om resultatet av uravstemningen.

Alle de 13 forbundene i Unio har stemt ja, og YS melder om et «overveldende ja» fra de medlemmene som har stemt.

– Medlemmene har nå gitt tilslutning til at offentlig sektor får en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier Hessen Følsvik.

– På tide å snakke om minoritetsmannen

Streikestemning blant FO-erne i staten

LO Stat: Mer jobb gjenstår

LO Stat-leder Egil André Aas er også fornøyd, men peker på at det er mer arbeid som gjenstår:

– Vi får nå en pensjonsordning i offentlig sektor som er helhetlig og som tar hensyn til også de yngste aldersgruppene. Vi hadde ikke gjort jobben vår som tillitsvalgte om vi ikke hadde fått på plass dette nå, sier han i en pressemelding.

Han peker på levealdersjusteringa som noe man må jobbe med politisk:

– De som har kritisert forslaget, har pekt på at levealdersjusteringen fortsatt biter hardt. Det er jeg ikke uenig i. Men å fjerne denne ordningen er dessverre ikke realistisk. Det vi imidlertid kan gjøre, er å jobbe politisk for å få gjort endringer, noe vi må gå i gang med umiddelbart, sier han.

Pensjonsopptjening, særaldersgrenser og uførepensjoner er andre områder som skal jobbes mer med:

– Vi har også en jobb å gjøre når det gjelder hva som skal være opptjeningsgrunnlag. Der er vi ikke enig med vår motpart. Og så kommer også detaljene knytta til ordningene med særaldersgrenser og uførepensjon opp på et senere tidspunkt. Dette er områder vi må holde trykk på, sier Aas.

Han gjentar at han er veldig godt fornøyd med ordningen arbeidstakernes organsiasjoner har forhandlet frem:

– Jeg er stolt over hva vi oppnådde i forhandlingene, og jeg hadde ingen problemer med å anbefale det overfor medlemmene. Vi har brukt mye tid og energi på å forklare avtalen til medlemmene, og nå har de sagt ja. Det gleder meg. Mitt poeng er at punktum ikke er satt. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier han.

Klart flertall

I kommunesektoren var oppslutningen 35,1 prosent, og 92,6 prosent av disse stemte ja. I LO Stat var valgdeltagelsen på 41,1 prosent, og her stemte 80,7 prosent ja.

Leder Mette Nord i Fagforbundet uttaler følgende:

– Det er klart vi er glade for at medlemmene var enige med oss om at vi har fått fram en ny avtale som er klart bedre enn den vi gradvis vil forlate, sier Nord.

NTL-leder John Leirvaag er også glad for resultatet:

– Vi er nå glade for at et klart flertall av medlemmene har gitt sin tilslutning til den nye pensjonsordningen, og dermed følger den enstemmige anbefalingen fra LO Stats forhandlingsutvalg sier NTL-leder John Leirvaag.

Fem spørsmål og svar om «slitertillegget» og ny offentlig tjenestepensjon

Her er avstemmingsresultatene i LO:

Resultatet for LO Kommune:

Av 201 770 stemmeberettigede har 70 763 (35,1 %) medlemmer deltatt.

65 537 (92,6 %) medlemmer stemte ja og 5226 (7,4 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO Stat (Staten og Spekterområdene):

Av 72 324 stemmeberettigede har 29 702 (41,1 %) medlemmer deltatt.

23 968 (80,7 %) medlemmer stemte ja og 5734 (19,3 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO totalt:

Det er til sammen 89 505 (89,1 %) LO-medlemmer som har stemt JA til ny avtale og 10 960 (10,9 %) LO-medlemmer som har stemt nei.

23.05.2018
15:04
23.05.2018 15:39

Her er avstemmingsresultatene i LO:

Resultatet for LO Kommune:

Av 201 770 stemmeberettigede har 70 763 (35,1 %) medlemmer deltatt.

65 537 (92,6 %) medlemmer stemte ja og 5226 (7,4 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO Stat (Staten og Spekterområdene):

Av 72 324 stemmeberettigede har 29 702 (41,1 %) medlemmer deltatt.

23 968 (80,7 %) medlemmer stemte ja og 5734 (19,3 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO totalt:

Det er til sammen 89 505 (89,1 %) LO-medlemmer som har stemt JA til ny avtale og 10 960 (10,9 %) LO-medlemmer som har stemt nei.