JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Krisen i barnevernet i Bergen utløste flere strakstiltak. Mange var fornøyde, men mange var også misfornøyde. Elisabeth Fonnes og Maria fra Fana og Ytrebygda Barneverntjeneste er blant dem.

Krisen i barnevernet i Bergen utløste flere strakstiltak. Mange var fornøyde, men mange var også misfornøyde. Elisabeth Fonnes og Maria fra Fana og Ytrebygda Barneverntjeneste er blant dem.

Colourbox/Privat

Krisen i barnevernet i Bergen:

Nyansatte går opp i lønn i barnevernet i Bergen, ansatte med lang ansiennitet får ingenting. Flere vurderer å slutte

Krisen i barnevernet i Bergen utløste strakstiltak som faste ansettelser og høyere lønn. Men de med mer enn ti års erfaring fikk ingenting. Nå raser de mot både arbeidsgiver og fagforening.
18.10.2022
19:08
20.10.2022 09:15

hanna@lomedia.no

Saken er blitt oppdater med svar fra byrådsleder Roger Valhammer. Du kan lese hans svar nederst i saken.

– Jeg ble veldig skuffet og lei meg, sier barnevernspedagog Maria om reaksjonen hun fikk da hun leste om strakstiltakene fra byrådet i Bergen.

Hun har ti år ansiennitet i barnevernet og var blant dem som ikke fikk bedre lønn. Det var det kun de med under ti års ansiennitet og relevant mastergrad som fikk.

Torsdag 6. oktober presenterte byrådet i Bergen en ny tiltakspakke for barnevernet. Målet med den var anerkjenne kompetanse, beholde og rekruttere folk, få ned den store turnoveren og skape en bedre arbeidsplass. Dagen etter gikk byrådsleder Roger Valhammer av.

Maria synes det er bra at det kommer tiltak rettet mot barnevernstjenesten, men hun synes det er feil at de med lik ansiennitet som henne og høyere ikke er regnet med.

– Det er merkelig å bli sidestilt med en som kommer rett fra skolen. Det første tiltaket skulle vært fokusert på de med lengst erfaring. Det er dem det er vanskelig å rekruttere, og det er dem som forsvinner ut om dagen.

Maria ønsker kun fornavnet sitt på trykk.

Les mer om krisen i barnevernet i Bergen her

– Trist

Maria trenger ikke se langt for å finne ansatte som har sluttet. I løpet av de siste året er det mange som ikke lenger jobber i Fana og Ytrebygda Barneverntjeneste. Ettersom arbeidsplassen ikke har tillitsvalgt om dagen, har hun blitt en form for kontaktperson. Dermed har hun vært i kontakt med flere medlemmer som bekrefter at hun ikke er alene om å føle seg forbigått.

– Vi står i fare for å miste folk i en fase hvor politikerne skal vurdere om det skal settes inn tiltak for oss også.

– Har du selv vurdert å slutte?

– Ja. Jeg var inne på Finn.no for å se på hva som lå ute den dagen vi fikk beskjeden. Det er trist fordi jeg trives godt. Det er jo derfor jeg har vært her lenge.

Maria og Elisabeth Fonnes er misfornøyde med noen av strakstiltakene fra Byrådet i Bergen.

Maria og Elisabeth Fonnes er misfornøyde med noen av strakstiltakene fra Byrådet i Bergen.

Privat

Var de glemt?

Også Maria sin kollega, Elisabeth Fonnes, har vurdert å slutte. Hun har 12 års ansiennitet og er også veldig glad i jobben.

– Jeg hadde ingen grunn til å slutte i barnevernstjenesten den onsdagen. Men på torsdagen fikk jeg en grunn, sier sosionomen.

Maria og Elisabeth Fonnes har skrevet et eget innlegg om frustrasjonen. Les det her.

Både Maria og Fonnes synes det de leste om strakstiltakene var helt uforståelig. Hadde de blitt glemt? Var dette bare tiltak satt på plass i all hast for å roe massene? Det var mange tanker som gikk gjennom hodene deres.

Dagen etter fikk de en epost fra de tillitsvalgte i FO i kommunen. Fontene har lest e-posten der de tillitsvalgte forsøker å forklare hvorfor det kun var noen som fikk høyere lønn i første omgang. I e-posten skriver de at de vil fortsette å jobbe med kravene de ikke fikk innfridd, som blant annet gjelder for dem med 10 og 16 års ansiennitet. Denne gruppa var inkludert i kravene FO kom med til forhandlingsbordet første gangen, men de ble altså ikke innfridd. Renathe Remes Øen, hovedtillitsvalgt for FO i Bergen, understreker overfor Fontene at de ikke gir seg.

– Vi har troa på de tiltakene vi krever, og vi er opptatt av de som har vært lengst i stillingene. Disse skal vi jobber for, sier hun.

Renathe Remes Øen er hovedtillitsvalgt for FO i Bergen kommune.

Renathe Remes Øen er hovedtillitsvalgt for FO i Bergen kommune.

Hanna Skotheim

FO: – Vi må gjøre alt for å beholde dem

I tillegg til at flere ansatte har sagt at de vurderer å slutte, er det også mange som har sagt at de vurderer å melde seg ut av FO. Remes Øen mener det er en privatsak om de vil være organisert og hvor. Men hun vil argumentere for hvorfor det er viktig å være organisert.

– Mange medlemmer i ryggen gir de tillitsvalgte en tyngde når de møter arbeidsgiver til forhandlinger. Vi har utrettet mye de siste ti årene. Nettopp fordi majoriteten er organisert i FO, har vi blitt tatt på alvor, sier Remes Øen og legger til:

– Det samme gjelder for kravene vi stiller. Vi er opptatt av å være saklige og forholde oss innenfor de rammene vi har. Endringer i lønn- og arbeidsforhold skal ha hjemmel i tariffavtalen. Det er partene omforent om. Vi skal kreve og forhandle og får vi ikke det til, prøver vi igjen.

– Hvorfor ble ikke de med 10 og 16 års ansiennitet inkludert med en gang?

– Det tror jeg er politisk. Vi må ha et forsvarlig budsjett, kommunen har ikke en utømmelig pengekilde. Men ved å gi «fiktiv» ansiennitet, som nylig er kommet inn som en mulighet i tariffavtalen, vil vi blant annet beholde de som har kommet inn i barnevernstjenesten. De ønsker å jobbe der, og da må vi gjøre alt for å beholde dem. Det betyr ikke automatisk at vi ikke anerkjenner de som har jobbet i 10 og 16 år.

– Så de var første prioritet?

– Nei, her var det ikke snakk om krav i prioritert rekkefølge. Vi kom med konkrete forslag til byrådsleder som vi fikk god respons på. Turnover er viktig, og det å sikre faste ansettelse og gi dem «fiktiv» ansiennitet er alle tiltak som kan løse «her og nå» situasjonen. Vi har ellers tro på at tiltaket om fire til fem nye stillinger som fagrådgiver kan styre tjenesten. Det er også mange andre tiltak som handler om å styrke barnevernet som ikke går på lønn.

Med «fiktiv» ansiennitet sikter Remes Øen til at du kanskje har to år ansiennitet, men så får du ti som et lønnspolitisk virkemiddel fordi man ønsker at de ansatte skal bli.

Remes Øen er stolt av at de fikk gjennomslag for fire av kravene de kom med til øverste arbeidsgiver. Dette er første gangen FO sin politikk på lønn- og arbeidsforhold er blitt tatt inn til politisk behandling og at temaene er forhold som kan løses med instruks fra politisk ledelse.

– Vi skal fortsette å være stolte og så er vi kanskje enda mer stolt om noen måneder.

Les debattinnlegget: Hvorfor brenner det i barnevernet?

– Vanskelig å forstå

Uavhengig av om denne gruppa med ansatte skulle fått høyere lønn i morgen, er Fonnes likevel skuffa over å ha havnet i andre rekke.

– Jeg trodde det var akkurat stabilitet og erfaring de ville oppnå?

Det er det motsatte av stabilitet hun og Maria opplever blant de ansatte på kontoret nå. De forteller at de unge som har fått høyere lønn er fornøyde, men at de i mindre grad tar kontakt for hjelp og veiledning. I lunsjen er det antydninger til grupperinger og flere vil søke seg til nye jobber.

Maria tenker også mye på de sårbare barna og familiene som stadig må forholde seg til nye saksbehandlere. Det er en annen grunn til at hun mener det er så viktig å få på plass et lønnstillegg som anerkjenner også de med lengre erfaring.

– Hvis de anerkjennes, kan vi hindre at barnevernstjenestene i Bergen mister den verdifulle kompetansen som denne gruppen har. Det er synd om dette skal forårsake enda et skifte i saksbehandlere.

Maria sier at hun vet at FO kjemper deres kamp, og hun håper de står på videre for å fremme deres ønsker.

– Har du tillit til de tillitsvalgte?

– Jeg må jo nesten det. Men det er vanskelig å forstå prioriteringene.

– Men dere var jo inkludert i kravene?

– Ja, og derfor rettes skuffelsen seg mest mot politisk hold. Men en ting er denne pakka. En annen er at jeg opplever at politikerne har et ensidig fokus på rekruttering og å øke kompetanse gjennom master. Dette går på bekostning av det å skulle beholde erfarne barnevernsansatte.

– FO forteller at de kjemper videre og at de er i forhandlinger. Er dere for utålmodige?

– Nei, jeg synes ikke det. Disse tiltakene burde først og fremst ha truffet oss, og det sier også de nyansatte. De skjønner ikke hvorfor de fikk høyere lønn og ikke vi. Jeg forstår at det er en krevende prosess å stå i med forhandlinger, men jeg opplever ikke oss som utålmodige. Vi er heller tålmodige som står i det.

«Gjør en utrolig viktig jobb»

Byrådslederen som nå har gått av, Roger Valhammer, er blitt forelagt kritikken fra de to barnevernsansatte. Han skriver på epost til Fontene at de ansatte ute i barnevernstjenesten gjør en utrolig viktig jobb for hele byen. Videre skriver han at da de laget ansattpakken, var det spesielt behovet for økt kompetanse, mer kontinuitet og lavere turnover som var målet.

«Vi tok utgangspunkt i innspillene som har kommet gjennom revisjonsrapportene, drøftinger med fagforeningene og direkte dialog jeg hadde med blant annet FO. Derfor etablerer vi blant annet nye fagstillinger som fagstøtte i hvert byområde, midlertidige ansatte får fast stilling, alle barnevernsfaglig ansatte med relevant master får uttelling for dette og vi gir minst 10 års ansiennitet», skriver han i e-posten.

Roger Valhammer, avgått byrådsleder i Bergen.

Roger Valhammer, avgått byrådsleder i Bergen.

Eivind Senneset

Valhammer skriver at han har forståelse for krav om økt lønn for de med høyest ansiennitet og ledere. Men han opplyser om at det som er felles for tiltakene er at dette er grep arbeidsgiver kan bestemme etter drøftinger.

«Tiltak som handler om å gi ansatte høyere lønn er et forhandlingsspørsmål, der forhandlingsprosessene er regulert gjennom hovedtariffavtalens forhandlingsbestemmelser. Byrådet har ikke mulighet eller fullmakt til å styre resultatet av en forhandling», skriver han.

Arbeidet fortsetter

Valhammer skriver at han vet hvor mange nye og relativt unge arbeidstakere som slutter i barnevernet etter ganske kort tid i kommunen. Derfor er pakken til for å få disse til å bli over lengre tid.

«Slik kan vi også forbedre kontinuiteten for barn, unge og familier som er i kontakt med barnevernet. Vi legger også opp til at ansatte i fagstillinger i barnevernstjenesten med relevant master nå vil kunne få lønnsmessig uttelling og til kompetanseheving for de som i dag ikke har master. Det vil kunne motivere dem til å bli i stillingen i barnevernet».

Til slutt presiserer Valhammer at arbeidet med å styrke barnevernet i Bergen fortsetter

« Vi tar selvfølgelig med oss de tilbakemeldingene og bekymringene som har kommet opp i forbindelse med denne saken», skriver han.

18.10.2022
19:08
20.10.2022 09:15