JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

– De ansatte er i sjokk, sier hovedtillitsvalgt om krisen i barnevernet i Bergen

En tilsynsrapport som viste alvorlig avvik, politisk uro og en barnevernsdirektør som fratrer. Nå må vi tenke på hvordan de ansatte har det, mener Renathe Remes Øen.
Renathe Remes Øen er bekymret for barneverntjenesten. Dette bilde er tatt i en annen sammenheng. Personen ved siden av har ikke noe med saken å gjøre.

Renathe Remes Øen er bekymret for barneverntjenesten. Dette bilde er tatt i en annen sammenheng. Personen ved siden av har ikke noe med saken å gjøre.

Hanna Skotheim

hanna@lomedia.no

– Clusterfuck.

Først en liten forklaring på hva Remes Øen mener når hun beskriver situasjonen med det som for tiden er kollegaens favorittuttrykk:

– Når ting skjer samtidig og det skjer hardt og brutalt, forklarer hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO) i Bergen kommune og sikter til følgende:

To tilsynsrapporter som viste alvorlig avvik, politisk krise og en barnevernsdirektør som fratrer. Men for Remes Øen er det viktigste likevel å tenke på hvordan de ansatte i barnevernet har det akkurat nå.

– Det er en uro, det er ubehagelig, de er i sjokk. Dette går veldig innpå dem, sier hun på telefon med Fontene rett etter å ha kommet fra flere møter tirsdag.

Må stå sammen om barnevernet

En fersk tilsynsrapport fra Statsforvalteren i Vestland viser at en sju år gammel gutt ble funnet hardt skadet, fastbundet i en seng. Og at faren selv ba barnevernet om hjelp, rundt en måned før gutten ble funnet. Videre i rapporten kommer det fram at det er blitt avdekt alvorlige mangler i praksisen til barnevernstjenesten, blant annet er det ikke gjort faglig forsvarlige vurderinger av informasjonen i saken. De snakket heller aldri med barnet, skriver NRK.

Mandag gikk barnevernsdirektøren i kommunen av på grunn av kritikken mot barnevernet og tirsdag beklaget byrådsleder Roger Valhammer til barna som har opplevd et barnevern som ikke fungerer. I dagene før har også flere partier vurdert om de har tillit til det sittende byrådet. Det siste synes Remes Øen at er helt skivebom å snakke om.

– Hvilken hensikt har det om vi får inn et åttende byråd? Vil det endre noe? Nei. Det som må skje nå er at Roger Valhammer med sitt byråd må gå i dialog med opposisjonen og få til en tverrpolitisk enighet om å stå sammen om barnevernet.

Flere slutter

I tillegg til å få til et bedre samarbeid med politisk ledelse og arbeidsgiver, snakker Remes Øen om hvor viktig det er at de nå støtter de andre tillitsvalgte og medlemmene. Hun forteller at de nylig sa til medlemmene at de nå må stå sammen. At det er i fellesskapet de er trygge og at de ikke har mulighet til å miste en eneste ansatt til. Hvis noen vurderte det, anbefalte de dem å snakke med leder for å se hva som skulle til for at de blir.

For det er mange som har slutta i barnevernet i løpet av året, ifølge Bergens Tidende. Nærmere bestemt 33 av 182 ansatte, som har hatt direkte kontakt med brukere, har slutta så langt i år. Remes Øen synes det er vanskelig å si hva som er årsaken til turnoveren, da gjennomtrekk også kan ha sine naturlige grunner.

– Men når vi hører at folk slutter fordi arbeidspresset er for stort, at det ikke snakkes om hvordan det skal takles og at de ikke får den lederstøtten de trenger, må noe gjøres. Det trengs ledere som er tydelige på sak og ydmyke på relasjon.

Flere tiltak

I forbindelse med den urolige situasjonen, skal det komme på plass strakstiltak. Et av dem er et felles mottak for bekymringsmeldinger for hele Bergen kommune. Dette har det allerede vært snakk om i forbindelse med innføringen av Bergens nye barnevern, men nå skal det altså komme på plass så raskt som mulig. Videre er det snakk om tiltak som blant annet:

• Ukentlige møter om avvik i enhetene (tidligere var det månedlige møter).

• Flere ressurser for å gjennomgå funn i diverse rapporter.

• Internopplæring i alle avdelinger med tjenestenes jurister om barns rett til medvirkning og barnevernslovens krav om forsvarlighet.

• Enhetsleder har lederoppfølging med hver enkelt avdelingsleder annenhver uke.

• Revidert og oppdatert felles prosedyre for behandling av bekymringsmeldinger.

(Se alle punktene i egen faktaboks).

Remes Øen synes i utgangspunktet disse tiltakene er gode og hun mener det er liten tvil om at barnevernet har et potensial til å bli bedre. For å få til det trengs tverrpolitisk enighet, mener hun.

– Vi må se på utfordringsbildet sammen ellers ror vi i ulike retninger.

– Bekymret

På spørsmål om hvordan Remes Øen føler seg der hun går fra det ene møte til det andre ute i regnet, svarer hun:

– Jeg er bekymret for tjenesten. Det er jeg. Samtidig kjenner jeg på en ro nå når politisk ledelse er blitt opptatt av å ta oss med. Nå føler jeg endelig at partene snakker sammen.

Hastetiltak i tjenesten

• Har evaluert og endret rutiner for oppfølging av barn i hjemmeskole.

• Det er satt inn flere ressurser for å gjennomgå funn i diverse rapporter.

• Innført ukentlige møter om avvik i enhetene (tidligere månedlige møter).

• Fagdager med opplæring av nyansatte og erfarne.

• Det er satt av fire timer per uke til drøftingsmøter med enhetsleder, psykolog og jurist tilgjengelig for kontaktperson og avdelingsleder, der saker kan meldes inn til beslutning eller en tverrfaglig drøfting.

• Internopplæring i alle avdelinger med tjenestens jurister om barns rett til medvirkning og barnevernlovens krav om forsvarlighet.

• Økt staben med en juriststilling for å kunne gi tilstrekkelig med veiledning, fagstøtte og opplæring til tjenestens barnevernsfaglig ansatte.

• Enhetsleder har lederoppfølging med hver enkelt avdelingsleder hver annen uke. Styringsverktøy brukes aktivt i disse samtalene.

• Reviderer og oppdaterer felles prosedyre for behandling av bekymringsmeldinger.

(Kilde: Bergen kommune)

Oppstart av felles mottak-prosjekt

I tillegg har Bergen kommunen startet et prosjekt med mål om å etablere et felles mottak for alle henvendelser til barnevernet. Dette inngår i en planlagt reform av barnevernet der hovedtrekkene er: 

• Kjernebarnevern og felles mottak: Det skal være én dør inn for brukerne. Dette for å sikre bedre og samlede tjenester for de med størst behov.

• Forebygging og samarbeid: Skal sikre tidlig innsats og lokalt tilpassede tiltak i byområdene, samt bedre tilgang til etablerte lavterskeltilbud. Sørge for nettverk på tvers av enheter for alle medarbeidere.

• Styrke kompetanse og kvalitet i tjenestene gjennom store organisatoriske grep.

(Kilde: Bergen kommune)

Hastetiltak i tjenesten

• Har evaluert og endret rutiner for oppfølging av barn i hjemmeskole.

• Det er satt inn flere ressurser for å gjennomgå funn i diverse rapporter.

• Innført ukentlige møter om avvik i enhetene (tidligere månedlige møter).

• Fagdager med opplæring av nyansatte og erfarne.

• Det er satt av fire timer per uke til drøftingsmøter med enhetsleder, psykolog og jurist tilgjengelig for kontaktperson og avdelingsleder, der saker kan meldes inn til beslutning eller en tverrfaglig drøfting.

• Internopplæring i alle avdelinger med tjenestens jurister om barns rett til medvirkning og barnevernlovens krav om forsvarlighet.

• Økt staben med en juriststilling for å kunne gi tilstrekkelig med veiledning, fagstøtte og opplæring til tjenestens barnevernsfaglig ansatte.

• Enhetsleder har lederoppfølging med hver enkelt avdelingsleder hver annen uke. Styringsverktøy brukes aktivt i disse samtalene.

• Reviderer og oppdaterer felles prosedyre for behandling av bekymringsmeldinger.

(Kilde: Bergen kommune)

Oppstart av felles mottak-prosjekt

I tillegg har Bergen kommunen startet et prosjekt med mål om å etablere et felles mottak for alle henvendelser til barnevernet. Dette inngår i en planlagt reform av barnevernet der hovedtrekkene er: 

• Kjernebarnevern og felles mottak: Det skal være én dør inn for brukerne. Dette for å sikre bedre og samlede tjenester for de med størst behov.

• Forebygging og samarbeid: Skal sikre tidlig innsats og lokalt tilpassede tiltak i byområdene, samt bedre tilgang til etablerte lavterskeltilbud. Sørge for nettverk på tvers av enheter for alle medarbeidere.

• Styrke kompetanse og kvalitet i tjenestene gjennom store organisatoriske grep.

(Kilde: Bergen kommune)