Nesten alle fanger har psykiske lidelser

Og nesten 150 domfelte i fengsel lider av psykose, viser beregninger i ny forskning.
27.11.2014
09:41
27.08.2015 20:01

yngvil@lomedia.no

Funnene i undersøkelsen fra Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (Sifer) bekrefter det fengselsansatte landet rundt forteller om: Omfanget av fengselsinnsattes psykiske lidelser er enormt.

Over ni av ti deltakere i undersøkelsen har tegn på psykisk lidelse. Forekomsten av psykiske lidelser hos fengselsinnsatte er dermed betydelig høyere enn i resten av befolkningen.

Rapporten avdekker at 36 av deltakerne hadde symptomer på psykoselidelser, som er de alvorligste psykiske lidelsene. Omregnet til antall innsatte med psykose totalt, tilsier at det på en vanlig dag kan være 148 personer i fengsel med en psykose.

Banebrytende forskning

Det er første gang det har vært gjort en så omfattende studie av dette i Norge. Rapporten er bygd på intervjuer med nesten 900 domfelte kvinner og menn, blant dem mange utenlandske statsborgere, i 47 fengsler.

– Nå vet vi mer om hvor alvorlig lidelsaspekter er hos domfelte innsatte, sier Victoria Cramer, som har ledet forskningsprosjektet. Hun har i en årrekke forsket på psykiatrisk helsetilstand og sykdomsutbredelse både blant fengselsinnsatte og i befolkningen for øvrig.

Noen av rapportens funn:

• Over syv av ti har minst én personlighetsforstyrrelse.

• Over seks av ti har både en personlighetsforstyrrelse og en eller flere psykiske lidelser.

• Over fire av ti har en angstlidelse.

• Over to av ti har moderat/alvorlig depresjon.

• 2,5 prosent har bipolar lidelse.

• To av ti har ADHD.

• Over én av ti har risiko for selvmord.

• Over seks av ti var rusavhengige.

Varetektsinnsatte ikke med

– Hvorfor er ikke varetektsfengslede med i undersøkelsen, særlig med tanke på at de fleste selvmord i fengsel begås av personer i varetekt?

– Vi vet fra før at suicidalfaren er høy. Hvis du er i en så presset situasjon og ikke vet noe om fremtiden din, som dom og eventuell domslengde, vil dette naturligvis kunne utløse psykiske problemer. Det er ikke vanskelig å forestille seg det ettersom situasjonen er så spesiell, sier forskningsleder Victoria Cramer.

– I undersøkelsen ble det avdekket at 36 personer hadde symptomer på psykoselidelser. Hvor alvorlig er det?

– Det er alvorlig, men ikke overraskende. Funnet er stemmer overens med andre undersøkelser som har vært gjort tidligere. Det er ikke nødvendigvis noe galt med anstaltene, men vi ser at psykoser kan forekomme etter innsettelse. Det kan være vanskelig å få observert symptomer på psykose i forkant, men personer med psykose skal ikke være i fengsel, fastslå hun.

Ikke vurdering av behandlingsbehov

Undersøkelsens mål var å beskrive forekomsten av psykiske lidelser, men ikke vurdere den enkelte innsattes behov for behandling. Nå ligger rapporten hos de ansvarlige myndighetene, i Justisdepartementet, Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet.

Les også:

Astrid Nøklebye Heiberg: – Syke fanger i isolat skal ikke være alene

Bergen fengsels vanskeligste år

Én sinnslidende og voldelig fange skal på lufting. Da tar fire fengselsbetjenter på seg stikksikre vester.

For psyk for fengsel: I snart 30 år har norske myndigheter utredet tilbudet til de alvorlig psykisk syke, ekstremt voldelige og mest sårbare fangene. Ingenting har skjedd.

Ned trappa til kjelleren: Bli med inn i sikkerhetscellen i Oslo fengsel, trolig det nærmeste man kommer et offentlig fangehull i Norge.

De tenker sitt der hjemme: – De skjønner på meg hjemme når det har skjedd noe på jobben, sier en fengselsbetjent. Drapstrusler er helt vanlig del av arbeidsdagen på i avdeling G på Ila.

Sinnslidende dømt for vold og trusler mot fengselsbetjenter

27.11.2014
09:41
27.08.2015 20:01

Les også:

Astrid Nøklebye Heiberg: – Syke fanger i isolat skal ikke være alene

Bergen fengsels vanskeligste år

Én sinnslidende og voldelig fange skal på lufting. Da tar fire fengselsbetjenter på seg stikksikre vester.

For psyk for fengsel: I snart 30 år har norske myndigheter utredet tilbudet til de alvorlig psykisk syke, ekstremt voldelige og mest sårbare fangene. Ingenting har skjedd.

Ned trappa til kjelleren: Bli med inn i sikkerhetscellen i Oslo fengsel, trolig det nærmeste man kommer et offentlig fangehull i Norge.

De tenker sitt der hjemme: – De skjønner på meg hjemme når det har skjedd noe på jobben, sier en fengselsbetjent. Drapstrusler er helt vanlig del av arbeidsdagen på i avdeling G på Ila.

Sinnslidende dømt for vold og trusler mot fengselsbetjenter