JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nav-kontorene: Trivsel og fagutøvelse varierer sterkt

Fire av fem ansatte ved Nav Kristiansand melder om dårlig tilbud til brukerne. På Nav Fana er det motsatt.
TRIVES PÅ JOBB: Plasstillitsvalgt for FO ved Nav Fana, Linn Vellesvik, forteller om godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.

TRIVES PÅ JOBB: Plasstillitsvalgt for FO ved Nav Fana, Linn Vellesvik, forteller om godt arbeidsmiljø og faglig utvikling.

Eirik Dahl Viggen

Nav-kontorene varierer sterkt i hvordan de ansatte vurderer kontorets innsats overfor vanskeligstilte brukere.

Tallene i denne saken kommer fra rapporten Betingelser for sosialt arbeid i Nav, som Arbeidsforskningsinstituttet publiserte 31. mars.

Arbeidsforskere spurte statlig og kommunalt ansatte ved sju storbykontorer spredt rundt i landet. De fant at 77 prosent mener de har god kompetanse i å bistå vanskeligstilte. Kun halvparten driver fagutvikling for bedre å bistå vanskeligstilte. Bare en tredjedel lager individuell plan til de som trenger det. En av tre mener kommunen er opptatt av ansattes arbeidssituasjon.

Komplekse brukere passer ikke i NAVs tellesystem

PRESSONE: Tilbakemeldingene fra Nav Kristiansand tyder på stressede arbeidsforhold.

PRESSONE: Tilbakemeldingene fra Nav Kristiansand tyder på stressede arbeidsforhold.

Eirik Dahl Viggen

Fire av fem ansatte ved Nav Kristiansand synes de gir brukerne et dårlig tilbud. Brukere med komplekse utfordringer passer dårlig inn i tellesystemet i Nav stat, skriver hovedtillitsvalgt Gry Veronica Solstad og plasstillitsvalgt Beathe Varpe i en e-post til Fontene. De understreker at rapporten bygger på egenrapportering, og ansatte opplever jobben forskjellig. Likevel kjenner de igjen flere tendenser.

– En indikator på at brukere får for lite tett oppfølging, er at sosialhjelpen stiger, slik den har gjort i Kristiansand, skriver de tillitsvalgte i Kristiansand.

Krevende omorganiseringer

Både Nav Fana og Nav Kristiansands ansatte forteller om høyt arbeidpress. Men det slår ulikt ut i opplevd sykefravær.

Stadige omorganiseringer preger Nav Kristiansand, skriver de tillitsvalgte. For eksempel da teamet for kvalifiseringsprogrammet ble nedlagt. Slik må stadig nye grupper av ansatte tilegne seg oppgaver som allerede er vel ivaretatt på kontoret.

Nav Kristiansand har rundt 190 ansatte. Det er dermed tre ganger større enn Nav Fana.

– Størrelsen gjør noe med den enkeltes opplevelse av tilhørighet, skriver Solstad og Varpe.

– Vi ser at Nav Kristiansand har mistet noen dyktige ansatte som følge av manglende rom for å utøve godt sosialfaglig arbeid.

De tillitsvalgte i Kristiansand framhever likevel Barneprosjektet som en viktig sosialfaglig satsing. De mener Nav Kristiansand også har vært flinke til å tilby ansatte videreutdanning.

Nav Fana: Godt arbeidsmiljø

VEKSTSONE: Nav Fana utpeker seg med godt arbeidsmiljø og gunstige faglige vekstvilkår.

VEKSTSONE: Nav Fana utpeker seg med godt arbeidsmiljø og gunstige faglige vekstvilkår.

Eirik Dahl Viggen

Nav Fana har rundt 65 ansatte og er blant kontorene som ser ut til å skåre godt på fagutøvelse og arbeidsmiljø.

– Arbeidsmiljøet her er veldig godt, sier plasstillitsvalgt for FO, Linn Vellesvik.

– Arbeidspresset er høyt, men dette er en god plass å være. Det går opp og ned, og man får forståelse selv om man har mye å gjøre. Vi tar dugnader for hverandre, og avlaster kollegene.

Sykefraværet hos Nav Fana oppstår av sykehusinnleggelse eller influensa. Lite er jobbrelatert, ifølge Vellesvik.

Vanskelige saker med svært krevende brukere blir over tid en påkjenning, forteller hun. Da er det lov til å si at en annen må ta over og se saken med friske øyne.

– Du blir sett som ansatt og kollega og får forståelse. Kollegene og lederne har alltid en åpen dør. Vi har en god kultur på jobben.

De ansatte reiser på kurs, eller de ber inn kursholdere. Det er lav terskel for å la ansatte hospitere utenfor Nav når de trenger påfyll. Selv har Vellesvik hospitert ved Utekontakten og et introduksjonssenter for flyktninger.

Nav-kontorene som deltok i undersøkelsen var Kristiansand, Fana og Ytrebygda (i og ved Bergen), Hundvåg og Storhaug (Stavanger), Lerkendal (Trondheim), Sagene og Østensjø (begge Oslo).

edv@lomedia.no

Les mer:

K. Fossestøl, E. Breit & E. Borg (2016). Betingelser for sosialt arbeid. En case- og surveystudie fra fem storbyer og syv storbykontorer. AFI-rapport 2016:02

Les mer:

K. Fossestøl, E. Breit & E. Borg (2016). Betingelser for sosialt arbeid. En case- og surveystudie fra fem storbyer og syv storbykontorer. AFI-rapport 2016:02