SØKNADER: Nav må behandle flere søknader enn normalt under koronakrisen.

SØKNADER: Nav må behandle flere søknader enn normalt under koronakrisen.

Eirik Dahl Viggen

Koronakrisa:

Nav er godt rustet til å ta imot tusenvis av nye krav om dagpenger, hevder forskere og ansatte

Som følge av Stortingets hjelpepakke, vil Nav få en drastisk økning i antall søknader fremover. Men det er Nav godt nok rustet til å takle, mener velferdsforsker, som får støtte fra FO.
16.03.2020
22:52
16.03.2020 22:52

ida.bing@lomedia.no

Presset på Nav øker etter at partiene mandag morgen la fram Stortingets krisepakke for folk flest.

Tiltakene sier blant annet at staten skal ta en stor del av regningen for både permitteringer, sykepenger og omsorgspenger.

Det vil si at flere tusen permitterte kommer til å registrere seg som arbeidsledige hos Nav for å ha rett til å få utbetalt dagpenger.

– Nav er bedre rustet nå til å takle slik pågang, enn hva de var bare noen få år tilbake.

Det sier velferdsforsker Knut Fossestøl, som er forskningsleder ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI.

Han har blant annet forsket på hvordan Navs systemer er organisert.

Slipper ansikt til ansikt

I en undersøkelse sendt ut av NHO nå før helgen, svarer åtte av ti bedrifter at de vurderer å permittere ansatte på grunn av koronaepidemien.

Hovedorganisasjonen Virke gikk i helgen ut og sa at de frykter at mer enn 405.000 arbeidsplasser fremover kommer til å stenge.

Hundretusener vil derfor kontakte Nav i tiden fremover for å registrere seg som arbeidsledige, i påvente av å få utbetalt dagpenger.

I tillegg inneholder pakken fra regjeringen tiltak for å sikre folk med lave inntekter, samt at det er innført nye ordning for frilansere, selvstendig næringsdrivende og lærlinger.

– Nav har utfordringer nå, det er ingen tvil om det. Men de har den såkalte kanalstrategien, som handler om at mange av henvendelsene ikke må være ansikt til ansikt, men kan gå via telefon og digitale løsninger.

Kanalstrategien er utelukkende positiv nå, mener forskeren.

Nav-reform har hjulpet

– Nav har i dag har et mye bedre utgangspunkt for å klare dette. Det skyldes blant annet at arbeidet med å implementere Nav-reformen er over, mener Fossestøl.

– Det tok lang tid å få hodet over vannet, men da det skjedde rundt 2014, kunne vi som forskere se at situasjonen var betydelig forbedret.

Han peker også på at Nav har taklet utfordrende situasjoner godt før:

– Midt oppi behandlingen av Nav-reformen var det finanskrise og økende arbeidsledighet. Det håndterte de da også – til tross for krisetilstander i Nav.

Må gi tilfredsstillende svar

Videre peker Fossestøl at Nav i tillegg til lokalkontorene, har kontaktsentre og har kommet langt i digitalisering.

– Det gjør at mange brukere kan kontakte Nav blant annet via nettsidene nav.no. Det finnes også spesialiserte forvaltningsenheter som vil ta seg av mange av henvendelsene knyttet til inntektssikring, utdyper Fossestøl.

– Hvis kontaktsentrene får en god oppfølging i hva de nye bestemmelsene går ut på, slik at de er i stand til å gi tilfredsstillende svar på hva de nye tiltakene, så vil det være til stor hjelp i denne situasjonen, legger han til.

Vil bli tøft

Velferdsforskeren tror også det vil bli satt inn krisestaber for å takle pågangen, som vil sette av ressurser og prioritere henvendelser knyttet til korona-krisen.

– Hvis ikke de selv rammes voldsomt av koronaviruset og blir sengeliggende, så tror jeg de vil være godt rustet.

– Men det blir tøft, de er jo knapt kommet over arbeidet med trygdeskandalen, sier Fossestøl.

Fordel med digitalisering

Hanne Glemmestad er leder for profesjonsrådet for sosionomer i Fellesorganisasjonen. Forbundet har mange medlemmer i Nav.

– Nav har jobbet over veldig mange år med digitalisering av tjenestene sine. Det har vært mye kritisert, blant annet fordi alt må gå gjennom selvbetjeningsløsninger, sier Glemmestad.

Hun legger til:

– Men slik situasjonen er nå, kan man se at den digitaliseringen er en fordel.

Hanne Glemmestad

Hanne Glemmestad

Sissel M. Rasmussen

Glemmestad trekker fram at permitterte, og de som må ha hjelp til å søke om dagpenger ved sykemelding, slipper å henvende seg fysisk, men kan bruke nett, telefon eller andre digitale løsninger.

Hun peker imidlertid på faren for at de digitale løsningene ikke alltid er oppe og går.

– Det ser ut som at noen av de digitale selvbetjeningsløsningene har knelt litt, slik jeg har forstått det.

– Men jeg håper systemene vil være oppe og gå igjen raskt, sier hun.

Nettproblemer i Nav Vestland

Allerede søndag kveld ble det rapportert om nettproblemer for permitterte som skulle registrere seg som arbeidsledige på nett gjennom sidene til Nav Vestland.

Mandag ettermiddag jobbet direktoratet med å finne en løsning, og det ble satt inn feilrettinger.

Det har mandag ikke lykkes FriFagbevegelse å komme i kontakt med Nav. Direktoratet har oppdatert informasjon tilknyttet koronaviruset på sine sider, og det har ikke kommet inn nye meldinger om nettproblemer.

Enorm pågang

– Det er ventet en enorm pågang til Nav, og vi må be om at publikum har tålmodighet med Nav. Det sier Elisabeth Steen, lederen i NTL Nav, til FriFagbevegelse.

– Vi jobber så fort vi kan. Det legges ut oppdatert informasjon på nav.no, sier Steen.

Hun legger til:

– Det er hektisk i Nav og det kommer til å bli tøffe dager. Fagforeningene er i løpende dialog med ledelsen. Ansatte bretter opp ermene og trår til, informerer Steen.

Ikke alt kan løses digitalt

I regjeringens tiltakspakke ble det også bestemt at folk som mottar arbeidsavklaringspenger og andre tidsavgrensede ytelser, får forlenget perioden de kan motta ytelsen.

– At de som er på AAP får forlenget perioden er et skritt i riktig retning, understreker Glemmestad i FO.

– Disse kommunale tjenestene i Nav er veldig kritisk. Det handler om sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp, og der finnes det ingen gode nok digitale løsninger, sier Glemmestad.

– Men det er brukerne av sosiale tjenester i Nav som potensielt blir mest skadelidende av den pågående koronakrisen. Det er ofte slik at de som har det vanskeligst fra før er de som blir hardest rammet når nye kriser oppstår, understreker hun.

Vi har mandag vært i kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet, der de bes svare på hvordan departementet skal sikre normal drift i Nav. Saken oppdateres.

16.03.2020
22:52
16.03.2020 22:52