JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Mellom 12.000 og 21.000 kroner i lønnstillegg for FO-ere i kommunene

– Et godt nok resultat, sier FO-leder Mimmi Kvisvik. At kommunalt ansatte får mer enn privat sektor er et skritt på veien mot likelønn, mener hun.
– Jeg vil si at det er godt nok. Man ønsker seg alltid mer, men dette er et resultat som forsvarer både FO og LOs tariffpolitiske krav, sier FO-leder Mimmi Kvsivik.

– Jeg vil si at det er godt nok. Man ønsker seg alltid mer, men dette er et resultat som forsvarer både FO og LOs tariffpolitiske krav, sier FO-leder Mimmi Kvsivik.

Adrian Nielsen

solfrid.rod@lomedia.no

Etter mekling gjennom natta ble LO Kommune og KS enige. Unios medlemmer går derimot til streik.

FO-leder Mimmi Kvisvik er rimelig fornøyd med resultatet etter det hun kaller en alvorstynget og krevende mekling.

– Vi har sikret medlemmene kjøpekrafta, og ramma for oppgjøret ligger over frontfaget. Det vet vi kan sitte langt inne, sier Kvisvik.

Tetter ikke gapet helt

Kravet fra FO og de andre LO-forbundene handlet nettopp om å tette gapet til til ansatte i privat sektor, som dro ifra i fjorårets oppgjør. Da ble de offentlig ansatte lønnstaperne. De holdt seg til frontfagsramma på 1,7 prosent, mens privat sektor endte med en lønnsvekst på 2,2 prosent.

Ramma for årets kommuneoppgjør endte på 2,8 prosent, mot 2,7 i privat sektor.

Det lyktes imidlertid ikke LO å få gjennomslag for å kompensere hele etterslepet i nattens mekling.

– I et oppgjør må man alltid gi og ta. Vi i LO Kommune er tilfreds med en løsning som forhindret streik i denne svært krevende situasjonen som kommunesektoren står i, sier Mette Nord til Fagbladet.

Hun er leder i Fagforbundet og forhandlingsleder for LO kommune, som FO inngår i.

For FOs medlemmer vil lønnstillegget være minst 12.100 kroner, for ansatte med bachelorutdanning og null ansiennitet. Medlemmer med master kan få opp til 21.000 kroner i tillegg.

– I tillegg er det satt av en prosent til lokale forhandlinger, det kan også utgjøre noen tusenlapper, sier Kvisvik.

– Godt nok

Hun er fornøyd med føringene som er lagt for de lokale forhandlingene. Her skal det legges til rette for likelønn, samt å rekruttere og beholde ansatte med kompetanse kommunene trenger.

Hvordan vil du beskrive resultatet?

– Jeg vil si at det er godt nok. Man ønsker seg alltid mer, men dette er et resultat som forsvarer både FO og Los tariffpolitiske krav. Vi sikrer kjøpekraften, og det er et tydelig likelønnsutslag bare ved at kommunal sektor tar ut mer enn privat sektor, fordi det er en hovedtyngde av kvinner der.

Unio går ut i streik. Gjør det det vanskelig for FO å forsvare resultatet overfor egne medlemmer?

– Protokollen sier at dersom andre organisasjoner oppnår et bedre resultat, forbeholder vi oss retten til å kreve nye forhandlinger.

KS: – Vi har strukket oss langt

– KS er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte. Unio takket nei til dette, og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, i en pressemleding.

– Kravene har vært høye, og spriket mellom de ulike partene stort. Organisasjonene har villet bruke pengene på veldig ulik måte. Vi har fra KS strukket oss svært langt for å ta hensyn til det resultatet kommunalt ansatte fikk i fjor, sammenlignet med andre områder, og for å imøtekomme kravene om å sikre kjøpekraften. Jeg vil rette en stor takk til ansvarlige forhandlere på alle sider, og ikke minst til meklerne for godt og viktig arbeid, sier Gangsø.

Oslo kommune er et eget tariffområde. Der mekles det fortsatt, sju timer etter at fristen gikk ut. Det samme gjelder oppgjøret for de statsansatte.