Med # skal landet vinnes

Facebook, Twitter og Instagram overrisles med «#barnevernspedagog» i et forsøk på å øke en hel yrkesgruppes sosialpolitiske kapital.
29.09.2014
12:31
27.08.2015 20:01

edv@lomedia.no

Hashtag-kampanjen er klekket ut av seksjonsrådet for barnevernspedagoger (SRB) som ledd i å synliggjøre barnevernspedagogene som profesjon, forteller SRB-medlem Erik Kruse, som til daglig arbeider i Fredrikstad kommune.

Legg merke til S-en i midten av kampanjenavnet. Dermed er det offisielt: Ny skrivemåte er innført også i seksjonsrådet.

Ideen med hele kampanjen var å markere den internasjonale sosialpedagogdagen, 2. oktober, på en ny måte. Hvordan mobilisere medlemmene i en travel hverdag? Svaret ble sosiale medier.

Goodwill hunting

Facebook-siden viser allerede fram et anselig antall barnevernspedagoger som holder en plakat som slår fast en gang for alle at den avbildede er barnevernspedagog.

– Hva håper dere å oppnå gjennom økt synliggjøring? Ligger her en strategisk tenking fram mot tarifforhandlinger eller politisk arbeid?

– Nei, kampanjen går ikke i noen spesiell retning, sier Erik Kruse på telefon fra pausen i Regionalt Cannabisforum.

Han vil synliggjøre en profesjon som gjør en viktig jobb for å fremme barns stemmer og medvirkning inn i debatten om hvordan deres interesser kan ivaretas.

Marginale

– Vi er en marginal yrkesgruppe. Mange vet hvem vi er, vi er spredt på mange forskjellige arbeidsplasser, barnevernstjenester, skoler, barnehager. Men vi er få. Derfor er det viktig at vi markerer oss spesielt på arbeidsplasser der de tradisjonelle pedagogene er mange, som skoler og barnehager.

Fornavn ok

– Mange av dere jobber med svært sensitive ting. Hvor mange er det egentlig som tør å stå fram som barnevernspedagog åpent på nettet?

– Folk får vurdere det på egen hånd. For de fleste vil det være uproblematisk. Vi er rundt 10 000, så hvis bare ti prosent legger ut bilde av seg selv, er det mange. Det viktigste er uansett ikke å fylle ut personalia, sier Kruse.

Han understreker at mange velger å bare skrive fornavnet i tillegg til yrkestittelen. På facebook.com/barnevernspedagog står en enkel instruks for hvordan du kan skrive plakaten.

Vi er en marginal yrkesgruppe. Mange vet hvem vi er, men vi er få.

Erik Kruse

29.09.2014
12:31
27.08.2015 20:01