Merethe Løland er leder for Organisasjonen for barnevernsforeldre og reagerer på FO-lederens uttalelse om Samnanger-saken.

Merethe Løland er leder for Organisasjonen for barnevernsforeldre og reagerer på FO-lederens uttalelse om Samnanger-saken.

Monica Strømdahl

Samnanger-saken:

Leder for barnevernsforeldre: – Jeg reagerer sterkt på det FO-leder jubler over

FO-leder Mimmi Kvisvik er fornøyd med at søksmålet mot tidligere barnevernsleder i Samnanger kommune droppes. Merethe Løland synes konklusjonen er hårreisende.
27.08.2020
17:34
27.08.2020 18:50

hanna.skotheim@lomedia.no

Torsdag skrev Fontene om søksmålet mot den tidligere barnevernslederen i Samnanger som ikke blir noe av. FO-leder Mimmi Kvisvik sa seg fornøyd med konklusjonen i rapporten til Advokatfirmaet Elden og mener nå at ansvaret er plassert der det hører hjemme: Hos den politiske ledelsen.

Dette reagerer leder for Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF), Merethe Løland, sterkt på.

– Det er hårreisende at FO tilsynelatende mener at ingen fra førstelinja skal ha ansvar for egne avgjørelser. I stedet legges ansvaret over på politikere som har lite innsyn i enkeltsaker, sier Løland til Fontene.

Ikke overrasket, men skremt

Hun synes det er skremmende at en som er leder for så mange medlemmer som er ansatt i barnevernstjenesten, kan uttale seg på en måte som hun mener gjør at de fraskrives ansvaret.

– Dette er ansatte som møter familier i krise hver eneste dag. Hvis de ikke skal ta ansvar for sine handlinger, kan de bare tute fram som de alltid har gjort, sier Løland.

Hun er derimot ikke overrasket at søksmålet droppes.

– Nei, men jeg er skremt over at dette skjer på tross av kraftig kritikk som har kommet fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og Høyesterett den siste tiden.

– Hvilke signaler mener du denne konklusjonen sender?

– At det er greit å fortsette å gjøre feil.

Løland har selv erfaring med det hun mener er et system som ikke nødvendigvis er romslig.

– Det hender at barnevernstjenesten treffer på avgjørelser, men jeg kunne ønske at FO-lederen kunne vært mer romslig og tok slike saker på største alvor.

FO: Kommunens øverste ledelse har ansvaret

Fontene har lagt fram kritikken for leder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik. Hun understreker at FO ikke jubler, men at de er fornøyde.

– Jeg ville aldri ha jublet i en så vanskelig sak.

Videre sier Kvisvik at hun mener det er kommunens øverste ledelse som har ansvaret.

– Her snakker vi om to ansvarsområder, som skal balanseres: å sikre at tjenester er i tråd med lovverket overfor innbyggerne sine og en forsvarlig arbeidsgiverpolitikk i tråd med arbeidsrettens prinsipper.

Kommunen har også en rådmann eller kommunalsjef som skal ivareta det daglige ansvaret for at dette følges opp, og er den som står ansvarlig overfor politikerne, understreker Kvisvik.

– Dette betyr ikke at ikke enkeltansatte har ansvar. Det har selvfølgelig alle for sin yrkesutøvelse. Men det er klare spilleregler som sier noe om hvem som har det overordnede ansvaret i en kommune, og hva man er forpliktet til å gjøre hvis det ikke fungerer. I barnevernstjenesten er det et eksplisitt krav til kvalitetssystem med avviksrapportering for å kvalitetssikre tjenesten, sier forbundslederen.

Videre forteller Kvisvik om FOs budskap: Dersom ansatte ikke tar det ansvaret som følger av jobben en har, er det en leder og i siste instans politikerne som må gripe inn.

– Som sagt kan ingen fraskrive seg ansvar. Og dette tar både jeg og FOs medlemmer og tillitsvalgte på ramme alvor.

Forbundslederen for FO, Mimmi Kvisvik.

Forbundslederen for FO, Mimmi Kvisvik.

Adrian Nielsen

Viktig å ikke fortsette diskusjonen om hvem som har ansvar

Forbundslederen mener at man burde grepet inn mellom 2004 og 2014 hvis det da ble konstantert at jobben som ble utført ikke var tilfredsstillende. Dette var tidsrommet da barnevernslederen fortsatt jobbet i tjenesten.

Det kan derimot ikke dokumenteres fra denne perioden, ifølge Eldens rapport.

– Som øverste myndighet er man ansvarlig for at den personen som ikke fungerer i en tjeneste kan fungere. Aller først må en forsøke og få vedkommende til å fungere gjennom kompetansetilførsel og/eller veiledning. Videre er alternativene enten å omplassere personen til et annet sted, gi personen en advarsel og i verste fall si opp vedkommende. Er det ekstra graverende kan man også gi avskjed. Det er ingenting i Eldens rapport som tyder på at ledelsen har tatt dette ansvaret og fulgt opp.

Kvisvik mener det viktigste nå er å avslutte diskusjonen om hvem som har ansvar. I stedet håper hun flere heller lytter til rådene i Eldens rapport om å bruke krefter på å kvalitetssikre barnevernet og be om bistand til det fra Bufdirs veiledningsteam.

– Det er ingen tid å miste hvis Samnanger skal nå sitt mål om å få barnevernet sitt på plass til avtalen med Bergen kommune utløper. Tidligere kommunestyremøter i Samnanger har stemt ned flere gode forslag til forbedringer og de kan kanskje nå tas opp av skuffen, sier hun.

27.08.2020
17:34
27.08.2020 18:50