Eirik Dahl Viggen

Kommuneøkonomi:

Kvisvik savner barnevern og utviklingshemmede

Regjeringen: Styrker kommunene med fire milliarder. Fellesorganisasjonen: Skuffende svikt av kommunene.
06.10.2016
13:28
10.10.2016 13:00

mia.paulsen@lomedia.no hans.henrik@lomedia.no

Kommunepengesekken er altfor liten, mener FO-leder Mimmi Kvisvik.

– Det fører til at kommunene må velge mellom pest og kolera, og kommunene sitter med ansvar de ikke klarer å ta, sier Mimmi Kvisvik. Hun mener at nivået på velferdstjenestene i den enkelte kommune blir målet på en forsvarlig velferdsstat.

Regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 4,075 milliarder kroner.

Ingen øremerking

Men verken barnevern eller tjenester for utviklingshemmede tilgodeses med øremerkede midler.

– Vi har vært på jakt etter om Regjeringen har tatt innover seg alvorlighetsgraden av svikt og mangler i barnevernet som er påpekt, og alvoret i rapporten fra Rettighetsutvalget, som påviste svikt og mangler på feltet utviklingshemning.

Kvisvik mener at budsjettet ikke viser tegn til innsats for å styrke oppfølging og bistand til mennesker med utviklingshemning.

– Underlig

– Lederen i utvalget sa at mennesker med utviklingshemning diskrimineres, som er et alvorlig brudd på menneskerettighetene. Det burde tilsi at regjeringen tok alle mulige grep for å få en bedre praksis. Dette er tjenester som er personal- og kompetansekrevende, og det koster penger, sier Kvisvik. Hun etterlyser en opptrappingsplan for tjenestene til utviklingshemmede.

Kvisvik synes det er underlig at regjeringen kjenner til bruddene uten å ta nødvendige grep.

KS: – Forutsigbart fra Regjeringen

Styreleder for KS, Gunn Marit Helgesen, mener Regjeringen på den ene siden holder det de lover – men på den andre svikter enslige mindreårige asylsøkere.

- Det er forutsigbart fra Regjeringen. De har lagt seg på oversiden av det maksanslaget de kom med tidligere, så det er veldig bra. De antydet mellom 3,7 til 4 milliarder i frie midler, og lander nå på 4,075 milliarder. Den overordnede makroen erkjenner at kommunal sektor er viktig for velferden, og overføringen gjør det mulig for kommunene å fortsette å tilby gode tjenester, sier hun.

- Samtidig er det velkjente at det er tøft for mange kommuner. Våre medlemmer er blant annet opptatt av de ressurskrevende brukerne. Der har vi vært opptatt av å finne et system som ikke lar kommunene havne i en skvis. Det har vi ikke nådd fram med, sier Helgesen.

Hun peker på at et område der kommunene ikke får det verre ennå er tilskuddene til omsorgsboliger.

- Nå videreføres tilskuddet til 2021. Det er vi veldig glade for, sier Helgesen.

#statsbudsjettet2017

Les også:

– Enslige asylbarn må fullfinansieres

Mer myndighet til lokale Nav-kontor

FO vil ha inn mer sosialfag

Guide til statsbudsjettet

06.10.2016
13:28
10.10.2016 13:00