Illustrasjon.

Illustrasjon.

Håvard Sæbø

Kutter vellykket Nav-ordning: – Vi risikerer at flere unødig havner på uføretrygd

Fra årsskiftet er det ikke lenger mulig å ta fagbrev samtidig som du får arbeidstrening gjennom Nav. NHO og Fellesforbundet roper varsku.
20.09.2018
11:46
20.09.2018 13:12

fontene@lomedia.no

– Vi risikerer at flere unødig havner på uføretrygd, sier Kenneth Stien, direktør i NHO Arbeid og Inkludering.

Sammen med Fellesforbundet har NHO sendt et bekymringsbrev til Arbeids- og sosialdepartementet hvor de ber statsråd Anniken Hauglie (H) videreføre ordningen hvor personer med nedsatt arbeidsevne som får såkalt arbeidsforberedende trening (AFT) gjennom Nav, fortsatt kan ta fagbrev.

– Dette har sannsynligvis vært det mest vellykkede Nav-tiltaket når det gjelder å få folk i arbeid, sier Stien.

Deeyah Khan: – Jeg har kranglet med nynazister før og det har ikke hjulpet. Jeg ville prøve noe annet med denne filmen

FAGARTIKKEL: Rus, traumer og behandling – kan dette løses?

Mister lønnstilskuddet

Årsaken til at denne muligheten nå forsvinner, er at regjeringen i 2016 erstattet tre Nav-tiltak med det nye AFT. I AFT får ikke lenger bedriftene lønnstilskudd for å ta imot lærlinger gjennom Nav. Dette tilskuddet er tidligere blitt brukt til å betale ut lønn til lærlinger med nedsatt arbeidsevne. Når lønnstilskuddet forsvinner, blir det mindre attraktivt for bedrifter å ta inn lærlinger som ikke kan yte hundre prosent, ifølge Stien.

– Det kan være vanskelig nok å få lærlingplass når du har full arbeidsevne, og ekstra krevende hvis arbeidsevnen din er nedsatt, sier Stien.

Norske bedrifter skriker etter håndverkere

– Trenger oppfølging

Ifølge NHO-direktøren er konsekvensen at de som står lengst unna arbeidsmarkedet, blir skjøvet enda lenger bort. Som Dagsavisen skrev i går, viser en fersk SSB-analyse at andelen unge uten fullført videregående skole som enten er i arbeid eller utdanning, har sunket med ti prosentpoeng siden 2008. Samtidig skriker bedriftene etter fagarbeidere, ifølge NHOs kompetansebarometer.

De rundt 500 i året som hittil har tatt fagbrev gjennom Nav, har hovedsakelig vært ungdom som har droppet ut av videregående skole, personer som sliter fysisk eller psykisk og innvandrere, forteller Stien.

– Felles for dem er at de er veldig motiverte til å lære et fag og komme ut i jobb, men de trenger støtte og tett oppfølging. Det får de ikke lenger muligheten til, sier Stien, som viser til at Stortinget gjennom et budsjettvedtak i fjor ba regjeringen åpne for at personer med nedsatt arbeidsevne fortsatt skal kunne ta fagbrev gjennom Nav. Det må følges opp i statsbudsjettet for neste år, mener han.

– Dette er enkelt: Gi ungdom rett til ettervern

Personer med nedsatt arbeidsevne vil fortsatt ha mulighet til å ta fagbrev med støtte fra Nav, men da innenfor opplæringstiltaket, og ikke innenfor tiltaket som Fellesforbundet og NHO nevner, opplyser Arbeids- og sosialdepartementet.

– Arbeidsmarkedstiltaket arbeidsforberedende trening har, som navnet tilsier, som formål å forberede brukeren for videre arbeid eller utdanning, skriver statssekretær Christl Kvam (H) i en epost til Dagsavisen.

Hun viser til at deltakere i tiltaket mottar en offentlig ytelse, ikke lønn.

– Hadde tilskuddet gått til å dekke lønn eller lærlingelønn, ville tilskuddet blitt regnet som statsstøtte. Den brukergruppen som Fellesforbundet og NHO er opptatt av, er for øvrig heller ikke den brukergruppen som AFT-tiltaket skal ivareta, skriver Kvam.

– Departementet jobber videre med å utvikle Navs opplæringstiltak. Det vil ikke være aktuelt å tilby fag- eller yrkesopplæring innenfor andre ordninger, legger hun til.

– Morsomt med diplom, men hva skal det brukes til?

Sykefraværet i Mandal har økt kraftig etter at kommunen ble pålagt å avslutte suksess-ordning

20.09.2018
11:46
20.09.2018 13:12