Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (th) møter motbør i sin iver etter å legge attføringsfeltet ut på anbud fra KrFs Kjell Ingolf Ropstad (tv). Nå kommer saken inn i budsjettforahandlingene med regjeringen.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (th) møter motbør i sin iver etter å legge attføringsfeltet ut på anbud fra KrFs Kjell Ingolf Ropstad (tv). Nå kommer saken inn i budsjettforahandlingene med regjeringen.

Tri Nguyen Dinh

KrF vil stoppe Eriksson

KrF vil ikke la Robert Eriksson slippe unna med å legge attføring ut på anbud. Nå tar de det inn i budsjettforhandlingene med regjeringen.
07.11.2014
09:41
27.08.2015 20:01

hanne@lomedia.no

I går meldte Magasinet/FriFagbevegelse at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson sender mer av attføringsfeltet ut på anbud, og slår sammen grupper med ulike behov. Til tross for massiv motstand fra høringsinstansene endret Eriksson forskriften på feltet. Nå reagerer stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad kraftig. Han er arbeidspolitisk talsperson for Kristelig Folkeparti.

Les: Eriksson trumfet gjennom attføringsanbud

Til FriFagbevegelse sier han at de ikke vil gi seg på at denne saken er avgjort.

Må utredes

– Vi er enige med det store flertall av høringsinstansene som mener konsekvensene må utredes langt bedre og jeg er skuffet over at regjeringen ikke lytter, sier Ropstad.

– Vi må ikke få et system som parkerer de med mest behov for hjelp på utsiden av arbeidslivet. Selv NHO som er for mer anbud mener regjeringen her går for fort fram. Når det er varslet stortingsmelding om feltet før jul, er det ingen grunn til å gjøre forhastede og store endringer nå. Vi er sterkt uenig i både innholdet og framgangsmåten, sier Ropstad og legger til at denne saken nå bringes inn i de pågående budsjettforhandlingene med regjeringen.

Større byråkrati

Også Fellesforbundet går kraftig ut mot Erikssons håndtering av denne saken. Rådgiver Norvald Mo sier at det er skuffende at regjeringen ikke lytter til de mange, faglige innvendingene mot å anbudsutsette disse attføringstjenestene.

– Vi har god erfaring med å holde dette unna et kommersielt marked, men heller satse på forhåndsgodkjente bedrifter som sikrer kunnskap og kvalitet på tjenestene, sier Mo til Magasinet/FriFagbevegelse.

Han mener resultatet blir at det må bygges opp et større byråkrati i Nav for å håndtere anbudsutsettinga. Og det vil være med på å svekke attføringsarbeidet, mener han.

– Innenfor Fellesforbundets organisasjonsområde er vi godt vant med anbudsutsetting. Men det er stor forskjell på å anbudsutsette et bygg eller anlegg og det å sette ut tjenester til personer som trenger faglig tung opplæring og rehabilitering. Også denne saken viser at regjeringen styres mest etter ideologi og prinsipp og ikke etter råd fra arbeidslivet, sier Norvald Mo.

Dette er endringen:

Endringen innebærer at «Avklaringstiltaket for personer med nedsatt arbeidsevne og store bistandsbehov» blir slått sammen med «Avklaringstiltaket for personer med moderate bistandsbehov».

Videre blir «Arbeid med bistand for personer med nedsatt arbeidsevne og store bistandsbehov» slått sammen med «Oppfølgingstiltaket for personer med moderate bistandsbehov».

Disse gruppene skal ut på anbud.

Personer innenfor «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» og «Varig tilrettelagt arbeid» blir holdt utenom anbudsutsettelsen.

Regjeringen trekker samtidig tilbake den rødgrønne regjeringens Stortingsmelding 46, «Flere i arbeid».

07.11.2014
09:41
27.08.2015 20:01

Dette er endringen:

Endringen innebærer at «Avklaringstiltaket for personer med nedsatt arbeidsevne og store bistandsbehov» blir slått sammen med «Avklaringstiltaket for personer med moderate bistandsbehov».

Videre blir «Arbeid med bistand for personer med nedsatt arbeidsevne og store bistandsbehov» slått sammen med «Oppfølgingstiltaket for personer med moderate bistandsbehov».

Disse gruppene skal ut på anbud.

Personer innenfor «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» og «Varig tilrettelagt arbeid» blir holdt utenom anbudsutsettelsen.

Regjeringen trekker samtidig tilbake den rødgrønne regjeringens Stortingsmelding 46, «Flere i arbeid».