15. april er det søknadsfrist for universitet og høgskoler. Dekan ved OsloMet tror koronakrisen kan resultere i både høye og lave søkertall til helseutdanningene. Bilde er tatt i en annen sammenheng.

15. april er det søknadsfrist for universitet og høgskoler. Dekan ved OsloMet tror koronakrisen kan resultere i både høye og lave søkertall til helseutdanningene. Bilde er tatt i en annen sammenheng.

Eirik Dahl Viggen

Koronakrisen kan påvirke søkertallene til helse- og sosialutdanningene

Helseansatte trekkes fram som helter. Samtidig kan det virke skremmende å skulle jobbe i et yrke som er så utsatt for smitte. Søkertallene kan derfor gå i begge retninger, mener dekan.
24.03.2020
16:19
25.03.2020 09:41

hanna.skotheim@lomedia.no

– I det siste er det blitt tydelig hvor viktig helseyrkene er for å bidra til velferdssamfunnet.

Gro Jamtvedt, dekan på fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, tror koronakrisen kan få både positive og negative følger for søkertallene til helseutdanningene.

– De som jobber innenfor helseyrkene trekkes i dag fram som helter. Det kan bety at flere ønsker å søke seg til en av helseutdanningene, sier Jamtvedt.

Gro Jamtvedt, dekan på fakultet for helsevitenskap ved OsloMet.

Gro Jamtvedt, dekan på fakultet for helsevitenskap ved OsloMet.

Privat

Et usikkert jobbmarked framover vil også kunne få flere til å ville bli helseutdannet, tror hun.

– Det er trygge yrker og det er lett å få seg jobb, sier Jamtvedt.

Kan virke skremmende

Samtidig peker hun på at krisen også kan slå negativt ut for søkertallene.

– Hvis man følger med i mediene, ser man at ansatte innenfor helseyrkene er svært utsatt for smitte i disse dager og de står i svært tøffe situasjoner. Det kan for noen virke skremmende. Kanskje vil noen tenke at de ikke ønsker å utsette seg for dette, sier Jamtvedt.

– Det er også flere med helseyrker som må belage seg på å jobbe mer nå. Tror du det vil ha en innvirkning på søkertallene?

– Mange i helsevesenet er vant til å jobbe turnus og når andre har fri. Selv om vi er inne i en spesiell tid nå, tror jeg ikke folk tenker at det er slik jobbhverdagen i helsevesenet vanligvis er.

– Er du bekymret for søkertallene hvis videregående elever ikke får avlagt avgangseksamenen?

– Det er helt klart grunn til å være bekymret, men det vil i så fall ha like stor betydning for andre utdanninger som for helseutdanningene.

Stor frustrasjon blant vernepleierstudenter som vil jobbe for fullt i koronakrisen – nå snur OsloMet

Usikker på hvordan koronakrisen vil slå ut

Inger Jacobsen, nestleder utdanning ved institutt for sosialt arbeid ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim, forteller at det pleier generelt pleier å være bedre søking til høyere utdanning når det er krise i markedet.

– Dette så vi blant annet under oljekrisen i 2014, sier hun.

Jacobsen er imidlertid usikker på om koronakrisen vil slå ut på samme måte for helse- og sosialfagutdanningene.

Inger Jacobsen, nestleder utdanning på Institutt for sosialt arbeid ved NTNU.

Inger Jacobsen, nestleder utdanning på Institutt for sosialt arbeid ved NTNU.

Eirik Dahl Viggen

– Det er ofte et verdivalg å søke seg til sosialt arbeid eller barnevern. Når barnevern og Nav nå blir sett på som samfunnskritiske funksjoner, kan dette øke oppmerksomheten mot disse yrkene.

Jacobsen ser ikke bort fra at tryggheten også kan være en årsak til at folk søker seg til utdanningen.

– Men vi vet fra undersøkelser at studenter velger disse disiplinene ut med et ønske om å gjøre en forskjell og stå opp for de utsatte i befolkningen, sier hun.

24.03.2020
16:19
25.03.2020 09:41