Erlend Angelo (illustrasjonsfoto)

Klart flertall for NHO-oppgjøret

Hans-Christian Gabrielsen er glad for at NHO-oppgjøret støttes av 76 prosent av LOs medlemmer i sektoren. I FO er støtten enda høyere.
27.04.2018
12:06
27.04.2018 15:55

frode@lomedia.no

sym@lomedia.no

edv@lomedia.no

– Dette er et solid ja. Jeg er glad for den gode tilbakemeldingen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til FriFagbevegelse.no.

Helene går nesten alene på jobb i barnevernet

Fellesorganisasjonen (FO) har rundt 600 medlemmer ansatt i NHO-bedrifter. De arbeider innen privat barnevern, privat rusomsorg og private boliger for utviklingshemmede.

Etter det Fontene kjenner til, avga også FO-erne et ja-flertall: 94 prosent stemte for det framforhandla resultatet. Oppslutningen var litt under 30 prosent.

LO-medlemmerne stemte 76,6 prosent ja. 21 prosent stemte nei.

Deltakelsen i uravstemningen ble på 53,7 prosent. Dette er litt lavere enn ved forrige uravstemning, men noe av forklaringen kan være enkelte tekniske problemer der avstemningen ble gjennomført elektronisk.

– Like fullt er resultatet et klart ja, fastslår Gabrielsen.

Ja til RKL

Blant Fellesforbundets medlemmer har enigheten om reise-, kost- og losji-bestemmelsene vært viktig. LO-lederen er godt fornøyd med at det også her ble solide ja-tall.

Her stemte 86,82 prosent av de som avga stemmer ja til forslaget, 10,01 prosent stemte nei. Antall blanke/forkastede stemmer var 3,17 prosent. Totalt deltok 67,87 prosent av de stemmeberettigede i uravstemningen om Industrioverenskomsten.

Myrsnipa samværssted: – Vi løfter aldri et barn inn, men motiverer dem til å gå inn og se foreldrene

Spytt er den nye urinen

NHO fornøyd

– Dette har vært et krevende oppgjør hvor begge parter har måttet gi og ta. Jeg er glad for at både LO og YS sine medlemmer og NHOs medlemsbedrifter nå sier ja til resultatet. Det styrker partssamarbeidet og den norske modellen, kommenterer NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding.

LO og NHO ble enige om følgende løsning:

Lønn

Alle får ei lønnsøkning på minimum 1 krone per time, det vil si 1950 kroner i året. Lavtlønte grupper får ytterligere 2,50 kroner timen, det vil si totalt 3,50 kroner per time.

Det betyr at lavlønte får 6825 kroner i årlig lønnstillegg.

Lavtlønnstilleggene går til grupper på overenskomster som ligger under 90 prosent av industriarbeiderlønn.

Alle tilleggene gjelder fra 1. april.

Alle får ei krone per time

Disse gruppene får lavlønnstillegg

AFP-løsningen

LO og NHO ble enige om å tette to hull i dagens AFP-ordning. Det betyr at mange av dem som blir syke rett før 62 år, vil få AFP (avtalefestet pensjon). Og enkelte som blir sagt opp rett før 62 år vil også få AFP.

Disse AFP-hullene har blitt mye kritisert fra LO-hold, og i årets løsningsoppgjør blir de et stykke på vei tettet.

Videre skal LO, NHO og staten sammen finne en ny AFP-ordning, som skal være klar før lønnsoppgjøret i 2019.

To viktige endringer gjør at flere får AFP

Partene ønsker at den nye AFP-ordningen skal gi mange flere AFP. I dag er det slik at man må jobbe i en bedrift med AFP sju av siste ni år før man fyller 62 år. Dette kravet skal enten fjernes helt eller lempes betydelig. Forhandlinger mellom LO og NHO vil avgjøre de nye reglene.

AFP skal ikke bli dyrere i framtida enn den er i dag. Siden mange flere skal få AFP, vil summen til den gjennomsnittlige mottakeren synke merkbart. De med mange år i en AFP-bedrift vil få like mye som i dag, mens de med få år vil få en veldig mye mindre.

Det vil derfor i framtida lønne seg enda mer å ta arbeid i en bedrift med AFP.

Slitertillegg

LO og NHO ble enige om et slitertillegg for ansatte som må gå av når de er 62, 63 eller 64 år.

Slitertillegget bygger på den gamle ordningen med sluttvederlag.

Ordningen med sluttvederlag var for eldre ansatte som måtte slutte å jobbe da de var mellom 55 og 62 år. Denne ordningen blir nå lagt ned, og pengene overført til den nye ordningen med slitertillegg.

Så stort blir slitertillegget i privat sektor. Sjekk hvem som får det

Tjenestepensjon

LO kom ingen vei med kravet om bedre opptjening av tjenestepensjon. Arbeiderpartiet og SV har derimot fremmet disse kravene i Stortinget, og tar det videre på politisk nivå.

Lavtlønte, ungdom og deltidsansatte må få pensjon fra første krone, mener Ap og SV

Reise, kost og losji

Fellesforbundet fikk innfridd sitt viktige krav om å stoppe såkalte postkasseselskaper med utenlandsk arbeidskraft ved norske verft. Fellesforbundet mener arbeidsgiverne på denne måten har kunnet betale mindre til utenlandsk arbeidskraft og dermed drevet med sosial dumping.

Nå er enighet mellom LO og NHO om at flere skal få dekning av reise, kost og losji, noe som gjør at tilreisende arbeidskraft blir noe dyrere.

Kreftoperert: – Mange flere pasienter burde få møte en sosionom

Tror på flere fast ansatte med nye regler for reise, kost og losji

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Uravstemningen LO-NHO-oppgjøret

Stemmeberettigede: 181 257 (100 pst)

Avgitte stemmer: 97 280 (53,67 pst)

Antall ja: 74 529 (76,61 pst)

Antall nei: 20 495 (21,07 pst)

Blanke/forkastede: 2 255 (2,32 pst)

27.04.2018
12:06
27.04.2018 15:55

Uravstemningen LO-NHO-oppgjøret

Stemmeberettigede: 181 257 (100 pst)

Avgitte stemmer: 97 280 (53,67 pst)

Antall ja: 74 529 (76,61 pst)

Antall nei: 20 495 (21,07 pst)

Blanke/forkastede: 2 255 (2,32 pst)