HELDIGE: Utdanning for alle er mål for begge nobelprisvinnerne. Her er skolebarn i India. Foto: Håvard Sæbø.

HELDIGE: Utdanning for alle er mål for begge nobelprisvinnerne. Her er skolebarn i India. Foto: Håvard Sæbø.

Håvard Sæbø

Kampen mot barnearbeid nytter

I dag mottar Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi Nobels fredspris for sin kamp mot undertrykkelse av barn og unge. En kamp som gir resultater, men det er langt fram.
10.12.2014
08:41
27.08.2015 20:01

sidsel.hjelme@fagforbundet.no

– Det er en forutsetning for en fredelig utvikling globalt at barn og unges rettigheter respekteres. Særlig i konfliktområder bidrar overgrep mot barn til at konflikter føres videre gjennom generasjoner, sa Nobelkomiteen blant annet da de kunngjorde at årets pris gikk til Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi.

168 millioner barn arbeider

Hvor mange millioner barnearbeidere som finnes i verden er det ingen ekstakte tall på.

ILOs anslag, som også Den Norske nobelkomité refererer til i sin begrunnelse for fredsprisen, er at det i dag er 168 millioner barnearbeidere rundt om i verden. I 2000 var tallet 78 millioner høyere.

Den amerikanske fotografen Steve McCurry har reist verden rundt i flere tiår for å dokumentere barnearbeid.

– I de tre tiårene jeg har reist rundt i verden på oppdrag, har jeg sett hvordan barn arbeider – på jordene, i fabrikkene, nede i grøfter, inne i tunneler og gruver, og på opphoggingsplasser for gamle båter, skriver McCurry i sitt blogginnlegg om stjålet barndom – «Stolen childhoods».

Fakkeltog

I forbindelse med prisutdelingen arrangerer Norges Fredsråd og LO i ettermiddag fakkeltog til ære for prisvinnerne. Arrangementet starter på Jernbanetorget i Oslo kl 17.30. Der vil blant andre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og LO-leder Gerd Kristiansen holde appeller før toget går til Grand Hotell for å hylle Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi.

Dette er fredsprisvinnerne

Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay får fredsprisen for sin kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse.

Kailash Satyarthi har, i tradisjonen fra Gandhi, ledet ulike former for protestaksjoner og demonstrasjoner, alle fredelige, for å rette søkelyset mot grov utnyttelse av barn for økonomisk gevinst. Han har også bidratt til utviklingen av sentrale internasjonale konvensjoner om barns rettigheter.

Malala Yousafzay har, tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.

Det Norske Nobelinstituttet

10.12.2014
08:41
27.08.2015 20:01

Dette er fredsprisvinnerne

Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay får fredsprisen for sin kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse.

Kailash Satyarthi har, i tradisjonen fra Gandhi, ledet ulike former for protestaksjoner og demonstrasjoner, alle fredelige, for å rette søkelyset mot grov utnyttelse av barn for økonomisk gevinst. Han har også bidratt til utviklingen av sentrale internasjonale konvensjoner om barns rettigheter.

Malala Yousafzay har, tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.

Det Norske Nobelinstituttet