Privat barnevern bør omfattes av samme krav til ubekvemtillegg som gjelder i offentlig sektor, krever FOs Tore Kristiansen og resten av LOs forhandlere.

Privat barnevern bør omfattes av samme krav til ubekvemtillegg som gjelder i offentlig sektor, krever FOs Tore Kristiansen og resten av LOs forhandlere.

Eirik Dahl Viggen

Innkjøp av private tjenester trekkes inn i lønnsoppgjøret i Oslo

– Barnevernet vårt er snart privatisert. Nå krever vi at de innkjøpte tjenestene har samme arbeidsvilkår og kompensasjon for ubekvem arbeidstid som gjelder ellers i kommunen, sier leder i FO Oslo Tore Kristiansen.
13.04.2018
14:01
13.04.2018 14:13

edv@lomedia.no

Når Oslo kommune setter i gang nye byggeprosjekter, må firmaene som gjør jobben fylle en del kriterier:

høy grad av faste ansettelser

lønn og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariff, inkludert fullverdig kompensasjon for ubekvem arbeidstid

pensjonsvilkår på linje med kommunalt ansatte

kompetansekrav som i kommunal virksomhet

LOs forhandlingsdelegasjon i Oslo krever at tilsvarende regler skal gjelde ved innkjøp av private tjenester. For eksempel til barnevernet. I det andre hovedoppgjøret med et rød-grønt byråd, har leder i FO Oslo Tore Kristiansen tro på at kravene går igjennom.

FO har lenge ment at svakere arbeidsbetingelser for ansatte i privat barnevern, særlig manglende tillegg for natt, helg og turnus, legger press på de offentlig drevne tjenestene og muligheten de har til å forhandle lønn og arbeidsvilkår og kreve hele, faste stillinger.

Årets sosialarbeider: – Sex er forbannet vanskelig

Lønnsoppgjøret i Oslo kommune:

gjelder 50.000 kommuneansatte i Oslo

skjer samtidig med oppgjøret i resten av kommunene (KS-området), med forhandlingsfrist 30. april

omfatter 1600 FO-medlemmer, hovedsakelig innen barnevern, NAV og dagsentre og boliger for utviklingshemmede

Tore Kristiansen håper de klarer å forhandle seg fram til løsning innen fristen 30. april.

– Går oppgjøret til mekling, pleier riksmekleren å plukke ut ting riksmekleren synes er viktig som vi skal bli enige om. En reell forhandlingsløsning er mer helhetlig, og begge parter har samme kontroll på resultatet.

Riksrevisjonen avdekker store regionale forskjeller i statens barnevern

– Kom dere ut av kafeen og stå på ski

Krever forhandlingsrett på pensjon

Forhandlingsgruppa fra LO er satt sammen foruten FO, av fagforbundet, Musikernes fellesorganisasjon og Skolenes Landsforbund.

Offentlig tjenestepensjon skal hvis forbundene får det som de vil, inn i overenskomsten. Slik er det i landet for øvrig, og det gir de ansatte mulighet til å forhandle pensjonsvilkår.

De krever også bedre godtgjøring for kompetanse, i takt med økende krav om formell kompetanse og spesialisering. Videre økt kjøpekraft og hele, faste stillinger.

Levealdersjusteringen i pensjonsreformen betyr at de fleste må stå lenger i arbeid enn hva som krevdes før. Det forutsetter sterkere seniortiltak, krever LO-delegasjonen.

– Selv om vi lever lenger, betyr ikke det at vi er friske lenger enn før, sier Kristiansen.

Omstridt turnus ble del av tariffavtalen

Varsler Ragnar Holvik fikk livet snudd på hodet, men angrer ikke

13.04.2018
14:01
13.04.2018 14:13