colourbox.com

Hva skjer hvis jeg blir syk i ferien?

Nesten én av tre blir syke på ferie. Les dette før du skal tilbake på jobben.
04.07.2019
10:12
04.07.2019 10:12

Anne Myklebust Odland

anne@lomedia.no

Nesten én av tre blir syke på ferie, de fleste av mage- og tarminfeksjoner, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Blir du syk i ferien din, og det kan dokumenteres med en legeerklæring, kan du kreve ny ferie, sier Johan Peter Hougen, leder avdeling for lønn, arbeidsforhold og forhandling i Fellesorganisasjonen (FO).

Informer arbeidsgiver så snart som mulig om at ferien skal utsettes. Du må fremsette krav om dette så raskt som mulig etter at du er tilbake på jobb. Utsettelse av ferie skjer ikke automatisk selv om arbeidsgiver vet at du er syk i dagene eller ukene før avtalt ferie skal avvikles.

Tidligere var det bare sykefravær på seks dager eller mer som kunne kreves utsatt. Etter lovendring som trådte i kraft 1. juli 2014, kan arbeidstaker kreve utsettelse av ferie ved sykefravær ned til én dag. Du må dokumentere at du var hundre prosent arbeidsufør i ferien. Hele ferien skal utsettes hvis ikke du blir enig med arbeidsgiver om noe annet. Det er kun egen sykdom som gir deg rett på utsettelse av ferien. Syke barn gir ikke en slik mulighet.

04.07.2019
10:12
04.07.2019 10:12