Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil ha et bedre barnevern, men uten bemanningsnorm.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne vil ha et bedre barnevern, men uten bemanningsnorm.

Werner Juvik

Horne: Nei til bemanningsnorm, tja til autorisasjon

Statsråd Solveig Horne avviser kravet om bemanningsnorm i barnevernet. – Fagforeningene må ikke snakke som om barnevernet ikke har fått ekstra ressurser de siste årene, sier Horne.
13.02.2017
11:18
13.02.2017 11:18

solfrid.rod@lomedia.no

Noen ganger er sakene så krevende at en ansatt bare kan ha to, andre ganger er 15 saker uproblematisk, mener barne- og likestillingsminister Solveig Horne. En bemanningsnorm, slik FO og Fagforbundet krever, sier hun klart nei til.

– Penger løser ikke alt

– Med alt det gode du vil skal skje i barnevernet, synes du er greit at ansatte i snitt har ansvar for 20 barn i tillegg til at de samlet sett skal undersøke 54.000 bekymringsmeldinger i året? spurte FO-leder Mimmi Kvisvik da Horne stilte til paneldebatt under storhøringen om Glassjenta.

• Glassjenta har begynt å endre barnevernet

– Mange saker trenger ikke å være et problem. Jeg er mye mer bekymret for at enkelte kommuner bare har en ansatt i barnevernet, sa Horne.

Fagforeningene må ikke snakke som om barnevernet ikke har fått ekstra ressurser de siste årene, mener Horne. Hun minner om at det kommunale barnevernet har fått nærmere 1.000 nye stillinger.

– Kommunene skal får mer ansvar, og med det mer ressurser. Så det kommer mer penger, men penger løser ikke alt, sa Horne.

Barnevernet trenger bedre ledere

Det blir feil å se barnevernet isolert, kommunene må se alt arbeid med barn og unge under ett, mener hun. For eksempel har noen kommuner styrket helsestasjonen, og dermed avlastet barnevernstjenesten.

– Forebygging og samarbeid må være nøkkelen her, mener Horne.

FO og Fagforbundet kreever en bemanningsnorm som sier maks 15 saker per ansatt. Horne mener det er opp til den enkelte barnevernsleder å fordele oppgavene på en fornuftig måte. En ny videreutdanning i barnevernsledelse er et viktig tiltak, mener Horne.

• Barnevernet: Ruzzel hadde 12 saksbehandlere på to år

Bufdir: Kommunene tar seg vann over hodet

Mari Trommald, direktør i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), mener det trengs en slags norm.

– Min erfaring er at barnevernet er risikoområde i kommunene. Mange kommuner tar seg vann over hodet. Så jeg mener vi trenger en tydeligere normering. Hvordan den skal se ut, kan vi diskutere nærmere, sa Trommald.

– Om kommunene tar seg vann over hodet? Det er helt åpenbart at vi trenger å styrke både kompetansen og ressursene. Men dette diskuterer vi med regjerningen hvert eneste år, svarte Helge Eide fra KS.

KS: Bemanningsnorm binder ressurser

KS er motstander av bemanningsnorm fordi en slik vil binde opp ressurser.

– Bemanningsnorm diskuteres ikke bare for barnevernet, men også for andre kommunale tjenester. Det er viktig å være klar over at når man binder opp ressurser ett sted, går det utover noe annet, sa Eide.

Derimot mener han det kan være en god ide å øremerke penger til veiledning i tjenestene.

Autorisasjon i hva?

Solveig Horne er enig i at kompetanse må styrkes. Hun er bekymret over den ferske tilsynsrapporten som viser at 34 av 35 utdanninger innen barenvern, sosial arbeid og vernepleie er mangelfulle.

Helene Harby, leder i FO-studentene, etterlyste autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer.

– Det er et viktig spørsmål. Jeg er opptatt av at utdanningene skal være gode nok. Vi ser at høgskolene er forskjellige, og NOKUT-rapporten bekrefter at det ikke står bra til. Studentene får ikke den kunnskapen de skal ha. Flere har tatt til orde for autorisasjon. Vi har tatt en pust i bakken i det spørsmålet. Vi jobber med dette, og direktoratet har fått i oppdrag å kartlegge hvilken kunnskap som trenges i barnevernet. Hvis dere skal ha autorisasjon, må vi vite hva dere skal ha autorisasjon i, svarte Horne.

– Utdanningene kan bli bedre. Men de kan aldri bli så gode at du kommer ut og er klar for så vanskelige saker som du får i barnevernet. Folk må få tid til å vokse inn i disse jobbene, kommenterte FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO: Umulig innenfor dagens rammer

Hvordan kan vi møte barn og ungdoms individuelle behov, slik tilsynsmyndighetene krever, når regjeringen krever at Bufetat skal gå med fullt belegg og de private blir presset sånn på pris at de også må gå med fullt belegg? Rett tiltak til rett tid blir nærmest umulig med de rammene regjeringen gir. Vil ministeren gjøre noe med dette? spurte Jan Aarskog, virksomhetstillitvalgt for FO i Bufetat.

– Vi har styrket økonomien både kommunalt og statlig. Det handler litt om økonomi, men ikke bare. Og skal du ha plasser stående ledig, så er det kostnader knyttet til det også, svarte Horne.

• Ansatte mener Glassjenta har vært positiv for barnevernets omdømme

• Ingen er overrasket over Glassjenta

• Ansatte mener Glassjenta har vært positiv for barnevernets omdømme

13.02.2017
11:18
13.02.2017 11:18