Horne feiret ettårsdag hos kritikere

Barnehage er i dag det eneste hjelpetiltaket barnevernet kan pålegge motvillige foreldre. Regjeringen vil åpne for en større verktøykasse i møte med foreldre som motsier seg hjelp.
16.10.2014
12:38
27.08.2015 20:01

solfrid.rod@lomedia.no

Flere ikke-frivillige hjelpetiltak kommer om få dager. Den nyheten kunne barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne røpe, men ikke utdype, da hun gjestet FOs landsstyre torsdag morgen.

Regjeringens barnevern på en-to-tre

Ellers var det få nyheter i Hornes rekordraske gjennomgang av regjeringens planer for barnevernet.

Statsråden mener regjeringen er godt i gang med den strukturendringen den varslet allerede i Sundvolden-erklæringen. Kommunene skal få mer ansvar, faglig og økonomisk. Et pilotprosjekt med interessert kommuner starter i 2016.

Les også: Faser ut statens barnevern

Vurderer rettighetslov

Før jul i år nedsettes et utvalg som skal gjennomgå barnevernloven og vurdere om den skal bli en rettighetslov. Rådet fra FO er klart og tydelig: Barn må ha en individuell rett til hjelp fra barnevernet.

Les også: Barn kan få rett til ettervern

Fylkesnemndene skal evalueres og regjeringen skal levere en stortingsmelding om fosterhjemsomsorgen, den første noen gang.

– Avdelingen min er litt stresset. De ber meg om å ikke sette i gang flere prosjekter nå, fortalte Horne.

I løvens hule

Solveig Horne kommer ikke til sine egne når hun kommer til FO. Hun fikk mange takk for engasjement og vilje til å lære, men møtte motbør på regjeringens politikk.

Flere av landsstyrerepresentantene var opptatt av at kommunenes egenandeler øker, det vil si at det blir dyrere for kommunene å kjøpe tiltak fra det statlige barnevernet.

Økte egenandeler

– Jeg er bekymret for hvordan de økonomiske virkemidlene brukes. Når egenandelen for en institusjonsplass øker, risikerer vi at det beste tilbudet for akkurat det barnet eller den ungdommen ikke blir valgt, sa Inger Lisbet Hegland fra FO Sør-Trøndelag.

– De økte egenandelene handler om at det skal lønne seg for kommunene å tenke forebygging og tidlig inngripen, parerte Horne.

Hun viser til at de kommunene som satser på helsestasjoner har mindre utgifter til barnevern.

Tidlig inn

Den økte bevilgningen til helsestasjoner og familievern handler nettopp om å komme tidlig inn og unngå at problemet utvikler seg til komplekse barnevernssaker, mener Horne.

I saker der kommunene må kjøpe tiltak, er de økte egenandelene dekket inn krone-for-krone gjennom rammeoverføringene til kommunene, ifølge statsråden.

– Hvis kommunene lar disse pengene gå inn i det store sluket i stedet for å bruke dem på barnevern, må dere ta det med kommunene deres, oppfordret hun.

Ikke kommunale institusjoner

Jan Aarskog, virksomhetstillitsvalgt i Bufetat, advarte mot å la kommunene overta ansvaret for institusjonene. Han er særlig opptatt av at ungdommer som ruser seg ikke skal plasseres sammen med unge uten rusproblemer.

Hvis inntaksområdet blir for lite, blir det umulig å opprettholde det differensierte institusjonstilbudet, påpekte han.

Solveig Horne la vekt på at strukturendringene vil gå over lang tid og at institusjonene ikke er det kommunene er mest interessert i å overta ansvaret for.

Frykter frislipp for private

Regjeringens plan om å stille kommunene friere i valg av tjenesteleverandør er ikke musikk i FOs ører.

Barnevern er investeringsobjekt. På noen institusjoner vet ikke de ansatte engang hvem som eier institusjonen, fortalte Egil Lunde fra FO Vest-Agder.

– Egil snakket om utrygge ansatte. Barna og ungdommene er også utrygge. Hva vil statsråden gjøre for å trygge dem som står i fare for å bli konkurranseutsatt, spurte Randi Hatlem fra Sogn og Fjordane.

– Jeg går ikke inn på diskusjonen om de private, men nøyer meg med å slå fast at de er et viktig bidrag til et differensiert barnevern, svarte Horne.

Fag og tid

Flere andre advarte mot å la ambisjoner om bedre strukturer gå på bekostning av faglige vurderinger.

Barnevern handler om relasjoner og prosesser, og må ta tid, sa Ellen Galaasen fra arbeidsutvalget.

– All ny kunnskap viser at vi må utvikle et tilknytningsbarnevern. Det betyr at både det kommunale, det statlige og det private barnevernet må handle om å skape relasjoner over tid, sa Galaasen.

Torild Gunn Kristoffersen fra FO Vestfold fortalte at kommunen hun jobber i flere ganger har tapt saker i fylkesnemnda fordi institusjonsplassen de har fått tildelt fra det nasjonale inntaksteamet.

– Jeg har hørt rykter om at dere planlegger en tilsvarende nasjonal inntaksenhet på fosterhjem. Det gjør meg redd. Det er veldig langt fra et slikt nasjonalt ledd til oss som jobber med barna og kjenner deres behov, fastslo Kristoffersen.

Et rop om hjelp

Kristine Hval Blekken fra FO Østfold tegnet et bilde av avmektige barnevernsansatte i evig skvis mellom oppgaver, fag og rammer.

– Fylkesmannen løper rundt og avdekker avvik etter avvik. Våre folk har jo visst om de avvikene lenge. De står i en avmaktssituasjon. Hvis de sier fra høyt og tydelig, da skader det barnevernets omdømme, og så slutter folk å melde, da blir alt bare verre. Vi trenger hjelp, sa Blekken til en lyttende Solveig Horne.

– Lurt å bremse Sanner

Også regjeringens mer generelle politikk ble angrep fra landsstyret. FO-leder Mimmi Kvisvik liker dårlig at kommunalminister Jan Tore Sanner skyver barnevernet foran seg når han snakker om å slå sammen kommuner.

– Jeg tror det er lurt å bremse den mannen litt, oppfordret Kvisvik.

Riktignok mener FO at ingen barneverntjeneste skal ha færre en fem ansatte, og ingen ansatt skal ha mer enn 15 saker. Men det betyr ikke at godt barnevern bare kan oppnås i store kommuner, det er bevist gjennom velfungerende interkommunale barnevern, fastslo forbundslederen.

Les også: Alt under 15 000 duger ikke

– Ta anvar

Grethe Kvist fra FO Hordaland kritiserte regjeringens forslag om kutt i barnetillegget til uføretrygdede.

– Det er mye forskning som viser at jo fattigere du er, jo vanskeligere er det å gi barn god omsorg. Så når regjeringen nå tar fra de uføre, går det utover barna. Her må du ta ansvar, oppfordret Kvist.

Horne forsikret at hun samarbeider tett med flere statsråder før hun ti minutter på overtid hastet ut av landsstyresalen. Med seg fikk hun en bukett roser og et utvalg kritiske sitater om regjeringen, uttalt av opposisjonspolitikere og videreformidlet av FO-leder Mimmi Kvisvik på ettårsdagen for den regjeringen Solberg.

De økte egenandelene handler om at det skal lønne seg for kommunene å tenke forebygging og tidlig inngripen.

Barneminister Solveig Horne

16.10.2014
12:38
27.08.2015 20:01

Mest lest