Ingunn Strand Johansen (i rødt) krever en klar LO-strategi for å få få flere medlemmer med høgskole- og profesjonsutdanning.

Ingunn Strand Johansen (i rødt) krever en klar LO-strategi for å få få flere medlemmer med høgskole- og profesjonsutdanning.

Bjørn A. Grimstad

FO krever LO-strategi:

Har fått nok av festtaler om høgskoleutdannede

– Høgskole- og profesjonsutdannede er lojale mot fagforeningen sin. Nå må kongressen ta grep for å sikre at de velger LO framfor Unio og Akademikerne, krever FOs Ingunn Strand Johansen.
09.05.2017
20:26
09.05.2017 22:37

solfrid.rod@lomedia.no

– Høgskoleutdannede er kjekke å ha i festsalene, men vi skal helst sitte stille i en krok. Det nekter vi å gjøre, sier Strand Johansen.

FO-delegaten går på kongressens talerstol for å kreve en klar strategi for å rekruttere og holde på medlemmer med høgskole- og profesjonsutdanning.

Krever full mobilisering

Strand Johansen baserer seg på en rapport fra Janborg-utvalget, som ble nedsatt av LOs faste utvalg for rekruttering av medlemmer med høyere utdannelse. Et utvalg som ifølge rapporten «i svært liten grad er invitert til å komme med sine råd under arbeidet med utforming av nytt handlingsprogram i forkant av LOs egen kongress».

Utvalget konkluderer med at det trengs et tydelig mandat fra årets LO-kongress for å snu utviklingen, og at LO i hele neste fireårsperiode bør kjøre en kampanje for å vinne kunnskapsarbeidere. Rapporten foreslår tre mulige scenarier: moderat ressursøkning, betydelig ressursøkning og full mobilisering.

FO er ikke i tvil om at det trengs full mobilisering.

– Må se en tydelighet

I 2030 vil flertallet av de sysselsatte ha høyere utdanning.

Høgskole- og universitetsutdannede oppfatter LO som gammeldags og profesjonssvak, og foretrekker andre hovedsammenslutninger, som Unio og Akademikerne.

Hvis utviklingen fortsetter, vil LO miste sin innflytelse og plass i arbeids- og samfunnsliv, advarer utvalget.

– Vi må se en tydelighet nå. Og profesjonsgruppene skal selvsagt være representert i ledelsen, fastslår Strand Johansen.

Spent på valget

Hun er opprørt over at Fagforbundet krever to plasser i LO-ledelsen. Det kan bety at Renée Rasmussen fra Musikernes fellesorganisasjon (MFO), som ble valgt inn som representant for utdanningsgruppene på forrige kongress, ryker ut nå.

Enkelte i MFO spør seg om forbundet bør vurdere LO-tilhørigheten dersom Rasmussen stemmes ut. Hva med FO?

– Vi er ikke der ennå. Men jeg forventer at LO ønsker å vokse. Valget avventer jeg med stor spenning, sier Strand Johansen.

Fagforbundet mener forbundets størrelse tilsier to plasser i ledelsen.

• Les også: Fagforbundets krav om to representanter i LO-ledelsen får støtte fra Fellesforbundet

En butt spydspiss

LOs prat om utdanning må gjenspeiles i praksis, påpeker også FO-leder Mimmi Kvisvik.

– FO sies å være «spydspissen» i LO når det gjelder høyere utdannende, men vi opplever oss som en spydspiss som det er ønskelig at skal være buttest mulig. Ikke mye moro å være spydspiss da. Det er heller ikke effektivt, sa Kvisvik i sitt innlegg under onsdagens debatt om LOs handlingsprogram.

Ikke moro å være butt spydspiss, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Ikke moro å være butt spydspiss, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Sissel M. Rasmussen

FO-lederen er bekymret for LOs framtid. Hun minnet kongressen om at utdanningsgruppene har høy organisasjonsgrad, og at LO har mye å hente her.

– Høyere utdannede er den delen av arbeidsstokken som vokser, men også den delen hvor LO organiserer dårligst. UNIO og Akademikerne organiserer 3,25 ganger raskere enn LO. I 2030 vil flertallet av de yrkesaktive være høyere utdannet. De siste 15 årene har antall lønnstakere økt med 366.000, men LO har tatt kun 10 prosent av denne veksten, sa Kvisvik.

Må nå kvinner i offentlig sektor

Hvis høgskoleutdannede kvinner i offentlig sektor skal velge LO, må organisasjonen ha mer trykk på samfunns-, velferds-, kvinne- og bred utdanningspolitikk, mener FO-lederen.

– Måtte LO Kongressen 2017 bli verkstedet som viste vei i den retningen, og som staket ut en bærekraftig framtidskurs for organisasjonen. Kursen må inkludere å styrke arbeidet med viktige saker for forbundene i offentlig sektor og systematisk arbeid for å bedre rekruttering av arbeidstakere med høyere utdanning, sa Kvisvik.

Hun ber kongressen støtte følgende punkter:

• LO skal bli den foretrukne hovedsammenslutningen også for de med høyere utdanning

• Arbeide for å synliggjøre LO som en arbeidstakerorganisasjon også for arbeidstakere med høyere utdanning

• I samarbeid med forbundene være aktive og synlige overfor studentene på høyskoler og universiteter

Mister innflytelse

Nettopp bredden er LOs styrke, mener Ingunn Strand Johansen og Mimmi Kvisvik mener at det

– Hvis vi ikke klarer å få og beholde arbeidstakere med høyere utdanning mister vi organisasjonsgrad og bredde. Vi mister representativitet, posisjon og innflytelse som den viktigste hovedorganisasjonen. Andre står klare til å overta. Vil vi det?, spurte Kvisvik.

Hun forsikret at FO fortsatt vil være i LO, men at hun stadig får spørsmål om det egentlig er særlig lurt.

Det er valg av ny LO-ledelse torsdag. Handlingsprogrammet vedtas fredag.

09.05.2017
20:26
09.05.2017 22:37