Mona Berger (SV) forlater FO-kontoret og blir varaordfører i Trondheim.

Mona Berger (SV) forlater FO-kontoret og blir varaordfører i Trondheim.

Eirik Dahl Viggen

FO-topp Mona Berger blir varaordfører i Trondheim

Kompetansekrav i barnevernet, sosial boligpolitikk, heltid, likelønn og kamp mot fattigdom. Mona Berger, leder i FO Trøndelag, tar med seg hjertesakene fra FO til bystyret når hun blir varaordfører i Trondheim.
24.09.2019
14:06
24.09.2019 14:18

solfrid.rod@lomedia.no

– Vi har fått inn mye god FO-politikk i plattformen. Den sier klart og tydelig at vi skal redusere sosiale forskjeller og gi barn som lever i fattige familier en bedre start, sier Mona Berger (SV), som i slutten av oktober blir varaordfører i Trondheim.

Rita Ottervik (Ap) fortsetter som ordfører, og skal styre byen sammen med SV, Miljøpartiet de grønne og Senterpartiet.

Likelønnspott i lokale oppgjør

Mona Berger er 39 år, sosionom og profilert FO-er. Hun var tidligere hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune er nå fylkesleder i FO Trøndelag. I slutten av oktober blir hun politiker på heltid.

– Det kjennes litt uvant nå. Men jeg skal nok eie rollen mer etterhvert, sier hun.

Berger er fornøyd med å ha med seg flere LO-medlemmer i bystyret. Hun lover et bystyre som bryr seg om arbeidslivet.

De fire partiene er enige om en likelønnspott i lokale lønnsoppgjør. Den skal brukes til å «utjevne utilsiktede forskjeller mellom kvinner og menn», heter det i plattformen.

– Det gjøres allerede, men det er viktig at det også står i politisk dokument for å øke fokuset og bevisstgjøre både arbeidsgiver, tillitsvalgte og ansatte, sier Berger.

Tester ut bemanningsnorm

Bystyret lover å samarbeide med partene i arbeidslivet, både om likelønn og heltidskultur. Kommunen skal også lage planer for å heve kompetansen i tjenestene. Barnevernsansatte som skal fatte vedtak og beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes, må være utdannet sosionom eller barnevernspedagog.

Berger og SV skulle gjerne innført bemanningsnorm i barnevernet. Arbeiderpartiet mener det bør utredes videre. Som et kompromiss har de fire partiene blitt enige om å teste ut bemanningsnorm i en av bydelene i Trondheim.

Trondheim har relativt få kommersielle aktører i velferdstjenestene. Bystyrets politiske plattform fastslår at det skal fortsette slik. Kommunale helse- og velferdstjenester skal ikke ut på anbud.

HMS i utsatte yrker

SV har fått gjennomslag for å innføre en såkalt tillitsreform. Kjernen i den er at ansatte i kommunale tjenester skal bruker mer tid på menneskene som trenger hjelp og mindre tid på skjema og byråkrati.

Arbeidsmiljøenheten i byen, som også er bedriftshelsetjeneste, skal trappe opp arbeidet med det psykososiale arbeidsmiljøet blant ansatte i «emosjonelt krevende yrker». Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er blant disse.

– Vi har ikke bestemt om arbeidsmiljøenheten skal få flere ansatte eller om de blir nødt til dreie arbeidet sitt i den retning med de ressursene de har i dag. Men det er viktig å slå fast at dette er et arbeidsmiljøproblem som de skal jobbe med. Dette handler om HMS (helse, miljø og sikkerhet), fastslår Berger.

Som 20-åring gikk Mona Berger vakter aleine med 20 sterkt rusa og alvorlig psykisk syke menn. Da oppdaget hun at bevisstheten rundt helse, miljø og sikkerhet var temmelig fraværende i sosialarbeiderbransjen.

– Fattigdom skal ikke skape omsorgssvikt

Trondheim kommune har gjennomført noen vellykkede forsøk for å utjevne sosiale forskjeller og komme tidlig inn i familier som sliter. Noen av dem bakes nå inn i kommunens ordinære tjenester.

Forsøk med gratis SFO i levekårsutsatte bydeler skal utvides.

Gjennom Familieprosjektet har kommunen valgt ut familier som har levd lenge på økonomisk sosialhjelp. Nav, barne- og familietjenestene og helse- og velferdskontorene har samarbeidet om å følge opp disse familiene og avklare veien videre. Sosialhjelpsutgiftene i den gruppa de jobbet med ble redusert med over 80 prosent, gjennom fast arbeid eller avklaring til trygd.

– Den modellen kan vi bruke, vi trenger ikke vente til folk har levd på sosialhjelp over tid. Vi må si til Nav og barnevernet at de må jobbe tettere sammen og se hele familien under ett. Her skal vi politikere samarbeide tillitsvalgte og ledere i tjenestene, sier Berger.

Hun vil at tjenestene i større grad skal ha et klasseperspektiv.

– Vi vet at fattige er overrepresentert i barnevernet og at en dårlig oppvekst kan skyldes dårlig økonomi. Vi må vekk fra det. Fattigdom skal ikke skape omsorgssvikt.

Sosionomen bak #heierna fikk plass i Stavanger kommunestyre

Egen komité for sosiale tjenester

Åtte personer døde av overdose i Trondheim i fjor. Det er åtte for mye, påpeker Berger. Hun er fornøyd med at bystyret skal utrede et såkalt «brukerrom for brukere med skadelig injeksjonspraksis», også kalt sprøyterom.

Sosial boligpolitikk er også nevnt i plattformen. Berger er opptatt av at kommunene må senke leien i kommunale boliger, særlig for dem som skal bo der lenge, kanskje resten av livet. Det er mer fornuftig å senke husleien enn å tildele ekstraytelser fordi folk har for lite igjen å leve for når den er betalt, mener hun.

Med det bystyret får Trondheim for første gang en egen komité for sosiale tjenester. Det kan føre til flere politiske initiativ på saksfelt som tradisjonelt blir litt borte fordi de er spredd på ulike komiteer, mener Berger.

Rødere og grønnere

Etter valget har MDG fått kritikk for ikke å interessere seg for sosial ulikhet. Slik er det ikke i Trondheim, forsikrer Berger.

– Jeg vil nok si at SV er aller tydeligst på at ulikhetskrisa og miljøkrisa må løses samtidig. MDG setter klima først, men de anerkjenner det vi sier, og vi har er konstruktivt samarbeid. Jeg er veldig fornøyd med en plattform som farger Trondheim både rødere og grønnere, sier Berger.

Nestleder i FO Trøndelag, Jorunn Kjerkol, rykker opp som leder i fylkesavdelingen fram til årsmøtet. Marit Monsø Bosness blir nestleder.

Skolen tilkalte politiet da de ikke klarte å roe Peder (10). Nå må han holdes hjemme

24.09.2019
14:06
24.09.2019 14:18

Mest lest