Ine Haver (47) er ydmyk over å ha blitt valgt inn i Stavanger kommunestyre. .

Ine Haver (47) er ydmyk over å ha blitt valgt inn i Stavanger kommunestyre. .

Eirik Dahl Viggen

Sosionomen bak #heierna fikk plass i Stavanger kommunestyre

Et styrket barnevern står høyt på prioriteringslisten når Ine Haver (Ap) tar fatt på kommunestyrevervet.
17.09.2019
19:11
18.09.2019 08:01

hanna.skotheim@lomedia.no

Over hele landet pågår det i disse dager forhandlinger om hvilke partier som skal samarbeide i de ulike kommunene og fylkene. Stavanger er intet unntak, men det kan se ut som at oljebyen vil komme til å få et rødt styre for første gang på 24 år. Det som derimot er helt sikkert, er hvem som er valgt inn i kommunestyret. Sosionom Ine Haver (47) er en av dem. Hun er én av 18 som er blitt valgt inn for Arbeiderpartiet.

– Det er veldig spennende. Det er med ydmykhet jeg har blitt valgt inn. For å komme inn i bystyret er du avhengig av personstemmer. Folk har krysset av på mitt navn, og det ser jeg på som en tillitserklæring. De har troa på at jeg kan gjøre noe godt for byen med de verdiene jeg representerer, sier Haver til Fontene.

Hun er dama bak #heierna, en kampanje der ansatte svarte på statsministerens nyttårstale hvor det ble etterlyst flere suksesshistorier fra barnevernet. For å få flere suksesshistorier i barnevernet, kreves det flere stillinger, var svaret fra de ansatte. Haver er tydelig på at #heierna ikke var en politisk kampanje, men at den tvert imot viste at du ikke nødvendigvis trenger å være politisk aktiv for å vise engasjement.

– Med kampanjen har vi omfavnet alle partiene. I tillegg til Ap, har også SV, Rødt og MDG vært helt tydelige på at de ønsker å styrke barnevernet med flere stillinger. De andre partiene kan si at de ønsker å styrke barnevernet, men de har ikke vært så tydelig på det når det kommer til bemanning, sier Haver.

Bedre bemanning

Flere stillinger er en av nøklene til en bedre barnevernstjeneste, ifølge Haver, som jobber i barnevernstjenesten i Stavanger. Hun løfter også fram kompetanseheving, veiledning og en god ledelse som viktige ingredienser til et bedre barnevern.

– Kunnskap må oppdateres og vedlikeholdes. Det hjelper ikke at regjeringen har innført et kompetanseløft når ansatte ikke får ta del i det, sier Haver. Hun mener det ikke er ansatte nok til å ta over sakene til de som ønsker å ta videreutdanning.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) betaler barnevernstjenesten inntil 100.000 kroner per student for å dekke opp for fravær på grunn av videreutdanning. Dette mener Haver ikke er en god nok ordning.

– Vi kan ikke bare ringe et vikarbyrå og få inn en vikar. I barnevernet kan du føle at du er ny i flere år. Vi trenger derfor ansatte som har spesialkompetanse.

Et styrket barnevern står høyt på prioriteringslisten når Haver nå skal ta fatt på kommunestyrevervet.

– Jeg føler det ligger et enormt forventningspress på meg i forbindelse med #heierna-kampanjen. Og selv om det nok ikke kommer som en stor overraskelse at jeg er den i Arbeiderpartiet som kommer til å fronte denne saken på grunn av kampanjen, vil ikke jeg kunne utrette noe alene. Det må skje i fellesskap med de partiene som eventuelt kommer i posisjon.

Ine Haver mener det er viktig med åpenhet i barnevernet. – Samfunnet trenger mer kunnskap om hva vi i barnevernet gjør. Samtidig mener jeg også mediene har et ansvar, da de skriver mye negativt om barnevernet. Det skaper igjen mistillit, sier hun. Her møter Haver barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i forbindelse med #heierna kampanjen.

Ine Haver mener det er viktig med åpenhet i barnevernet. – Samfunnet trenger mer kunnskap om hva vi i barnevernet gjør. Samtidig mener jeg også mediene har et ansvar, da de skriver mye negativt om barnevernet. Det skaper igjen mistillit, sier hun. Her møter Haver barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i forbindelse med #heierna kampanjen.

Eirik Dahl Viggen

Trenger et sterkt offentlig tilbud

Haver synes valgkampen i Stavanger ble for mye preget av bompenger. Derfor var hun fornøyd da det ble mer snakk om barna under innspurten.

For Haver er svært opptatt av de unge i samfunnet. Hun ønsker at barnefattigdommen reduseres og at samfunnet blir mer beskyttet mot selvmord. Haver er generelt opptatt av at det skal være gode helsetilbud. Særlig det psykiske helsetilbudet for barn og unge, men også tilbudet til pårørende. Det var etter at hun mistet søsteren sin i kreft i 2012, at hun opplevde tilbudet for pårørende som for dårlig.

– Da søsteren min døde, fikk jeg helseangst. Ettersom jeg måtte vente et halvt år på å få en offentlig psykolog, måtte jeg ty til det private. Vi trenger et sterkt offentlig tilbud som er tilgjengelig for alle uavhengig av inntekt.

I Oslo skal de kvitte seg med kommersielt barnevern innen juni 2021. Siden du er for et sterkt offentlig tilbud, er dette noe du hadde ønsket for Stavanger også?

– Velferdsprofitørene har vokst fram fordi det ikke er nok statlige tiltak innen barnevern i dag. Så inntil staten får ting oppe og går, vil det være private velferdsprofitører. Det er ikke slik at alle gjør en dårlig jobb, men noen av dem blir rike på andre menneskers lidelser. Er det et slikt samfunn vi ønsker?

Vil skille rollene sine

Selv om Haver nå har kommet inn i kommunestyret, kommer hun ikke til å blande politikken med sin stilling i barnevernet.

– Jeg er i kommunestyret fordi jeg er blitt valgt av folket. Jeg er ikke der i kraft av barnevernstjenesten, men jeg har et engasjement for et sterkt barnevern. Samtidig mener jeg det er viktig ikke å gå inn i politikken som en ensakspolitiker.

Haver er glad for at hun og de andre som er nye i kommunestyret, nå skal få opplæring.

– Det er viktig å skille roller for ikke å misbruke makt.

17.09.2019
19:11
18.09.2019 08:01