GLEDER SEG: Mona Berger vil legge til rette for mest mulig åpenhet og demokrati.

GLEDER SEG: Mona Berger vil legge til rette for mest mulig åpenhet og demokrati.

Eirik Dahl Viggen

Mona Berger ny leder i FO Trøndelag

Mona Berger, hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune, utfordret den erfarne fylkeslederen Heidi Klokkervold. Og vant ledervalget med solid margin.
14.03.2018
16:27
14.03.2018 22:55

solfrid.rod@lomedia.no

– Dette blir veldig spennende. Jeg gleder meg veldig, sier Mona Berger til Fontene etter onsdagens årsmøte i nystiftede FO Trøndelag.

Ble foreslått fra benken forrige gang

FO Sør-Trøndelag og FO Nord-Trøndelag slo seg sammen i november 2017. Da den nye avdelingen skulle velge leder, ble Mona Berger fremmet som benkeforslag. Heidi Klokkervold, leder i FO Sør-Trøndelag siden 2007, var innstilt av valgkomiteen. Med tre stemmers overvekt ble hun valgt til å lede avdelingen fram til det ordinære årsmøtet, som altså fant sted på Stjørdal onsdag.

Heidi Klokkervold har ledet FO Sør Trøndelag siden 2007.

Heidi Klokkervold har ledet FO Sør Trøndelag siden 2007.

Eirik Dahl Viggen

Berger-Klokkervold: 50-19

Denne gangen fikk Mona Berger 50 stemmer, mot 19 for Heidi Klokkervold. En person var avholdende.

Hvordan blir det for deg å lede avdelingen etter disse rundene?

– Dette har vært en lang prosess. Nå er det godt å være ferdig med den, og begynne å jobbe for å samle de to avdelingene. Jeg er veldig glad for å ha med meg erfarne folk, sier Berger.

• Les mer: To kvinner fra Trondheim strides om ledervervet i FO Trøndelag

Ny kultur

Berger har vektlagt behovet for nytenkning og endring i organisasjonen.

– Jeg vil ha åpnere og tydeligere demokratiske prosesser i fylkesavdelinga. Vi trenger en kultur der man ikke frykter uenighet og diskusjon. Jeg vil ha møter der du får ordet, selv om du var litt sen med å tegne deg. En lederstil som gjør at folk opplever det som ufarlig å stille spørsmål. Det kan åpne for mer engasjement og at flere vil ta på seg verv, sa Berger til Fontene i forrige uke.

Mest mulig åpenhet

– Jeg ønsker mest mulig åpenhet. Spesielt nå når to avdelinger skal slå seg sammen, tror jeg det blir veldig viktig at alle kan si hva de mener. Det vil jeg forsøke å legge til rette for. Hvis alle sitter og er enige, får vi ikke engasjement og gode diskusjoner, sier Berger onsdag ettermiddag.

Mona Berger er sosionom, hovedtillitsvalgt for FO i Trondheim kommune og landsstyrerepresentant. Jorunn Kjerkol, tidligere fylkesleder i FO Nord-Trøndelag, er valgt til nestleder. Nils Karlsholm, Bente Aune Bragstad og Marit Monsø Bosness utgjør resten av arbeidsutvalget.

Klokkervold: – Trist og vemodig

– Det er trist og vemodig å ikke ha noe verv i FO lenger. Jeg har vært fylkesleder i 11 år, og har hatt verv siden jeg var ferdig utdannet barnevernspedagog i 1994, sier Heidi Klokkervold.

Særlig vil hun savne kontakten med de tillitsvalgte.

– Men det er mye kompetanse i FO Trøndelag. De vil klare brasene uten meg, sier hun.

Opplever du valget som en kritikk av din måte å lede avdelingen på?

– Nei. Jeg fikk mye skryt i dag, også av min motstander. Mona vil finne sin måte å lede avdelingen på, vi er forskjellige personer. Sånn er demokratiet.

Alltid møtt motstand

Klokkervold har møtt motkandidater på alle årsmøter bortsett fra ett, men har tidligere alltid trukket det lengste strået.

– Jeg har aldri helt fått tak på hva motstanden mot meg handler om. Det har bare blitt sagt at det ville være bra med et skifte. Kanskje har det handlet om min måte å lede på, jeg vet ikke. Jeg opplever å ha samarbeidet godt med de aller fleste, og jeg bærer ikke noe nag. Jeg føler meg veldig heldig som har hatt dette vervet i 11 år.

– Har du rukket å tenke på hva du skal gjøre nå?

– Jeg har permisjon fra en jobb i Trondheim kommune. Jeg skal ta kontakt med dem. Jeg har jo flere års erfaring fra kommunalt barnevern. Ellers var det noen som sa i dag at de syntes jeg burde stille meg til disposisjon for valgkomiteen sentralt. Der er det jo et ledig verv for en barnevernspedagog.

14.03.2018
16:27
14.03.2018 22:55

Mest lest