JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
 Åse-Kari Kobbersletten frykter at ledere legger mer bånd på ansatte enn de har lov til.

Åse-Kari Kobbersletten frykter at ledere legger mer bånd på ansatte enn de har lov til.

Privat

FO-tillitsvalgt sier at mange ansatte er redde for å ytre seg. Nå gir hun denne kommunen skryt

Vågå kommune skal kurse ledelsen i ytringsfrihet. Det blir lagt merke til.
31.10.2022
12:47
01.11.2022 10:18

simen@lomedia.no  

Ledelsen i Vågå kommune har invitert Sivilombudet til å holde en innledning på et Teams-møte. Der skal ledelsen lære mer om ytringsfrihetens grenser.

– Vi ønsker å sette ytringsfrihet på dagsorden. Det er ingen spesiell grunn til at vi gjør dette nå, men spørsmål om ytringsfrihet dukker opp fra tid til annen, sier personalsjef Irene Gundersen i Vågå kommune.

Sivilombudet skal holde en innledning om ombudets rolle, vise eksempler på tidligere uttalelser og snakke om forholdet mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud skal også være med på møtet. Etterpå skal det være en diskusjon om teamet.

– Hvordan er ytringsklimaet i Vågå kommune?

– Jeg oppfatter at det er godt. Jeg opplever ikke at ansatte har fått munnkurv av ledelsen her. Men det er noen som lurer på om de kan uttale seg om en sak, og om man kan gjøre det på vegne av kommunen eller som privatperson.

Usikre på lojalitetsplikt

 Personalsjefen opplever at ansatte kan være usikre på grensegangen mellom lojalitetsplikt og ytringsfrihet.

– Jeg opplever at en del kommer og spør hva de kan si. Det er mange lojale medarbeidere, som gjerne vil være på den sikre siden, sier Gundersen.

– Ønsker kommunen at ansatte skal bidra med sin fagkunnskap i samfunnsdebatten?

– Ja, i utgangspunktet tenker vi det er bra.

– Hvordan vil dere jobbe videre med ytringsklimaet i kommunen?

– Først skal ledelsen, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud være med på gjennomgangen med Sivilombudet. Vi har ikke diskutert hva som skjer videre, men det er naturlig at lederne tar dette videre til sine personalgrupper, sier Gundersen. 

Skryt fra eksperten

Det er ikke noe nytt at mange ansatte ikke vet hvor mye ytringsfrihet de har. I fjor gjennomførte Fontene en spørreundersøkelse blant Fellesorganisasjonens (FO) tillitsvalgte. 1 av 3 vet ikke hva de har lov til å si om jobben offentlig.

Ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf svarene i undersøkelsen nedslående. Hun sa at det er ekstra viktig at offentlig ansatte tør å delta i debatten.

Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo 

Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo 

Universitetet i Oslo

– Det handler om å informere samfunnet om hvordan det er å jobbe der, og hva som er utfordringene i deres felt. Når det gjelder offentlig ansatte skal det veldig mye til for at lojalitetsplikten skal kunne forhindre deg å si det du er kritisk til, sa Kierulf.

Nå har ytringsfrihetseksperten fått med seg at Vågå skal kurse sine ledere i ytringsfrihet. Til lokalavisa Gudbrandsdaldølingen som omtalte saken først, gir Anine Kierulf Vågå kommune og ledelsen honnør:

– Det er dette som skal til. Denne kommunen har forstått at det ikke er mer kontroll, men mer åpenhet som skal til. Skulle ønske at flere gjorde det samme, sier Anine Kierulf til gd.no.

– Ansatte er redde

Åse-Kari Kobbersletten, nestleder i Fellesorganisasjonen (FO) Innlandet, synes det er bra at Vågå kommune sender ledelsen på kurs i ytringsfrihet.

– Folk er stort sett for forsiktige med å uttale seg. De er engstelige for at ting kan oppfattes illojalt, sier Kobbersletten.

Hun bor selv i Vågå kommune, og har permisjon fra jobben i Nav Vågå. Som FO-tillitsvalgt på fylkesnivå ser hun at flere kommuner har utfordringer knyttet til ytringsfrihet.

– Ytringsfriheten er nok på plass juridisk sett, men når det gjelder hvordan ansatte blir møtt av ledere, særlig nedover i systemet, syns jeg det er mye krøll.

– Hva legger du i det?

– Særlig ansatte, men også tillitsvalgte, er redde for å ytre seg i media om saker som gjelder brukerne eller de ansatte i kommunene. Det er ting vi på fylkeskontoret får tilbakemeldinger om, sier Kobbersletten.

– Opplever du at ledere har for lite kunnskap om ytringsfrihet?

– Jeg frykter det. At de kanskje legger mer bånd på folk enn de har myndighet til å gjøre.

Vil skolere medlemmer

Kobbersletten skryter av Vågå kommune som nå tar grep for å øke kunnskapen om hva ansatte har lov til å si og hvor langt lojalitetsplikten kan strekkes. Kobbersletten mener det er viktig at fagfolk tør å uttale seg om ting som angår jobben deres.

– Jeg håper alle blir tryggere i rollen sin, og at det fører til litt mer mot til å si ting i offentligheten. Det er de som jobber på et fagfelt som er mest kompetente til å si noe om feltet, og være med å sette premissene for politikken på det området. Offentlig ansattes stemmer er særlig viktige for å sikre en demokratisk styring av fellesskapets tjenester og bruk av ressurser knytta til dette, sier Kobbersletten.

– Har dere i FO gjort noe for å skolere de medlemmene i hva de kan si eller ikke?

– Vi har prøvd å ha kurs i politisk ytring for medlemmer. Det var et bra opplegg, men altfor få påmeldte. Ansattes og tillitsvalgtes anledning til å ytre seg er del av det ukeskurset som vi tilbyr alle tillitsvalgte, men det er nok noe vi også bør skolere våre medlemmer i jevnlig, sier Kobbersletten.

31.10.2022
12:47
01.11.2022 10:18