KLAR TIL VALG: Mona Berger er landsstyremedlem i FO og SVs andrekandidat i Sør-Trøndelag. Bak i bildet er SVs kandidater Nisrin El Morabit og Lars Haltbrekken. Foto:

KLAR TIL VALG: Mona Berger er landsstyremedlem i FO og SVs andrekandidat i Sør-Trøndelag. Bak i bildet er SVs kandidater Nisrin El Morabit og Lars Haltbrekken. Foto:

Nora Nystuen

FO vil ha ny politisk kurs

– Tiden er kommet for å skrote private anbudsrunder og la det offentlige ta tjenestene tilbake, mener landsstyremedlem i FO, Mona Berger. Andre FO-ere advarer mot venstredreining.
23.08.2017
14:25
23.08.2017 15:42

anne@lomedia.no

– Høstens valg må bli et retningsvalg, det handler om å stå opp for trygghet for alle som er avhengige av velferdstjenester og for ansatte som gir tjenestene, sier Mona Berger.

Hun er hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune og SVs andrekandidat fra Sør-Trøndelag. I juni fikk hun FOs landsstyre med seg på å vedta uttalelsen «Ny politikk nå: Vi trenger forandring nå og vi må stemme for en ny retning i politikken».

Berger trekker frem fem konkrete saker som begrunner det retningsskiftet som FO ønsker:

• Kampen om velferden

FOs politikk er at skattepenger til skole, helse, barnevern, barnehage og andre kommunale tjenester skal brukes på disse tjenestene og ikke bidra til privat berikelse. Derfor sier FO nei til anbudsutsetting av velferdstjenester.

– Inntil vi har reversert privatiseringsprosessene, må Stortinget innføre forbud mot å ta ut profitt på velferdstjenester på samme måte som for private skoler. Anbudsrunder er risikofylt for de sårbare gruppene som skal motta tjenestene. I tillegg er vi imot at offentlige penger ikke brukes direkte til tjenesteyting, men tas ut i profitt, sier Berger.

• Arbeidsvilkår

FO mener heltid må bli en lovfestet rettighet og vil reversere endringer i arbeidsmiljøloven som regjeringen har gjennomført.

– De som er for midlertidige ansettelser begrunner det med at det får flere i arbeid, men det er ikke belegg for en slik påstand. Midlertidighet hadde vært mindre problematisk dersom vi hadde sett at det fører til varig arbeid. Det gjør det ikke, sier Berger.

• Universelle velferdsordninger

FO vil ha velferdsordninger i offentlig regi, som favner alle.

– Barnetrygd er et slikt tiltak. Den har ikke blitt justert på ti år.

– Er det velferdstjenester dere tenker kan strammes inn?

– Landsstyret har ikke vedtatte politiske standpunkter på det, men jeg tenker kontantstøtten kan strammes inn, sier Berger.

• Human asylpolitikk

FOs uttalelser om asyl- og integreringspolitikken fra 2016 og 2017 står ved lag – om en mer human asylpolitikk.

– Innstrammingene i asylpolitikken har gått for langt. Regelverket for familiegjenforening er for strengt. Vi må ønske mennesker på flukt velkommen, sier Berger.

• Internasjonal bistand

FO krever at myndighetene gjennom politisk arbeid øker sine internasjonale forpliktelser og bistand til fattige land.

– 20 millioner mennesker sulter og lider av alvorlig underernæring og hungersnød i Jemen, Somalia, Sør- Sudan og Nigeria. FO vil ha en regjering som prioriterer mer til bistand og humanitært arbeid, sier Berger.

• Fikk du med deg denne? «Jeg har blitt vant til kritikken om å være velferdsprofitør»

Vil ikke ha dreinig mot venstre

Ikke alle politikere med FO-verv vil bytte ut Erna Solbergs regjering.

Gøril Madsen, leder i FO Troms og lokalpolitiker for Krf, deler landsstyrets oppfatning om at det trengs et visst politisk retningsskifte, men er usikker på om det trenger å bety regjeringsskifte.

Gøril Madsen er redd for at det kristne livssynet forringes på den røde siden.

Gøril Madsen er redd for at det kristne livssynet forringes på den røde siden.

Eirik Dahl Viggen

Verre uten Krf

Hun mener Krf har vært en viktig brekkstang i viktige sosialpolitiske saker i denne regjeringsperioden og at det kunne blitt et verre utfall om Krf ikke var del av regjeringssamarbeidet.

– Men vi må få Frp ut av regjering og komme unna den blå-svarte politikken, det er det jeg legger i retningsskifte. Jeg ønsker ingen dreining mot venstresiden. Som Krf-er er jeg opptatt av menneskeverd fra vugge til grav og er redd for at det kristne livssynet forringes på den røde siden. Vi trenger mer sentrumspreg over politikken, sier hun.

Hun er imot at kommersielle aktører skal drive velferdstjenester, men mener det er viktig å la private, ideelle aktører få slippe til.

– I stedet for å være bastante, må vi lete frem nyanserte løsninger så vi får gode velferdstjenester, sier hun.

17 historier om ulikhet i Norge

Ønsker private velkommen

Linda Hatlevoll Dahle er hovedtillitsvalgt i Suldal kommune i Rogaland, Krf-politiker og støtter en borgerlig regjering. Hun er på kant med landsstyret, som går imot privat drift av velferdstjenester. Hatlevoll Dahle ønsker private aktører velkommen.

– Forutsetningen må være at de private institusjonene underlegges krav, ettersyn og kontroll og driver seriøst. Offentlige og private aktører kan utfylle hverandre, sier hun.

Hun har heller ikke piggene ut mot arbeidsmiljøloven. Hun mener intensjonen bak endringene i loven er god.

– Midlertidige ansettelser er et virkemiddel for å få flere ut i praksis og varig arbeid. Man må selvfølgelig passe på at lovgivningen ikke brukes til å utnytte arbeidstakere, sier hun.

Vekk fra svart/hvitt

– Opplever du at det er konflikt mellom FO-politikk og det du selv står for som Krf-politiker?

– Nei, det gjør jeg ikke. Det handler om nyanseforskjeller og å gå vekk fra svart-hvitt-tenkning. Vi trenger gode diskusjoner, samarbeid og felles vedtak på tvers av partier for å få den beste politikken, sier hun.

I asylpolitikken deler hun FOs synspunkt om at innstramningene har gått for langt. Hun mener midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere under 18 år er for strengt.

– I mange saker er sentrumspartiene på linje med FO-politikk, for eksempel i synet på bistand. Vi må hjelpe mer i nærområdene, da får vi mye mer igjen for hjelpen vi gir, sier hun.

Flere FO-ere uttaler seg om stortingsvalget i Fontene nr. 7, som du finner her

• Les også: Bent Høie (H): – Psykiatriløftet var ikke godt nok

23.08.2017
14:25
23.08.2017 15:42