PÅ VEI: Kathrine Haugland Martinsen fra forbundsledelsen i FO er glad for at LO etter alle solemerker ønsker at asylbarn skal kunne bli tatt hånd om av barnevernet.

PÅ VEI: Kathrine Haugland Martinsen fra forbundsledelsen i FO er glad for at LO etter alle solemerker ønsker at asylbarn skal kunne bli tatt hånd om av barnevernet.

Bjørn A. grimstad

FO vant fram på vegne av enslige asylsøkerbarn

FO vant fram med kravet om at mindreårige enslige flyktninger bør være barnevernets ansvar. LO-kongressen vedtok også at papirløse flyktninger bør få arbeidstillatelse.
12.05.2017
11:45
12.05.2017 14:49

bjorna@lomedia.no

FO har ønsket å få med LO på å kreve en mer liberal politikk overfor enslige mindreårige asylsøkere. Barn som kommer til Norge uten omsorgspersoner skal være barnevernets, ikke utlendingsmyndighetenes ansvar, og alt arbeid med barna skal hjemles i barnevernloven, mener FO.

– Alle barn må være barnevernets ansvar

– Valg av omsorgsløsninger må baseres på individuelle vedtak. Barn som har kommet til Norge uten omsorgspersoner må ha samme rettigheter som alle andre barn i landet, sa FOs Kathrine Haugland Martinsen da kongressen tirsdag diskuterte LOs handlingsprogram.

Fredag stilte en enstemmig LO-kongress seg bak FO sitt krav. Etter at endringene har blitt tatt med, ser punktet i handlingsprogrammet slik ut. LO skal:

• Bidra til å sikre en helhetlig samfunnsmessig innsats i hele asylkjeden for best mulig inkludering av asylanter, både barn og voksne. Enslige mindreårige asylsøkere opp til 18 år skal være barnevernets ansvar, og arbeidet med barna skal hjemles i barnevernloven.

Arbeid til papirløse

Et annet tema som har har blitt tatt opp i kapittel 5.6 i LOs handlingsprogram, innvandring, flyktninger og integrering, er de papirløse. I sekretariatets innstilling sto det kun nevnt at asylsøkere bør få arbeidstillatelse. Men det finnes i Norge flere tusen mennesker uten oppholdstillatelse. De kalles ureturnerbare migranter, eller papirløse. Dette kan være personer som har fått avslag på asylsøknaden, men av ulike grunner ikke kan returnere til hjemlandet.

Fagforbundet, Handel og Kontor og flere av fylkesleddene sendte inn flere forslag hvor de ba om at LO også skal jobbe for at de ureturnerbare flyktningene skal kunne få jobbe.

– En forbedring

Når det gjelder papirløse flyktninger nøyer FO seg med å støtte Fagforbundets forslag helhjertet. Begge disse forbundene har medlemmer som møter de papirløse i arbeidshverdagen.

Redaksjonskomiteen har nå tatt med begge uttalelsene i sin innstilling til handlingsprogrammet.

– Redaksjonskomiteens innstilling er en forbedring av det opprinnelige forslaget. Det forslaget som nå ligger i bordet er veldig godt, sier Sara Bell, delgat for LO Hordaland og leder for Fagforbundet Bergen, på en tekstmelding.

Ikke noe papirløssenter

Teksten i handlingensprogrammet blir dermed seende slik ut, etter LO skal:

• Gå inn for at asylsøkere med kjent identitet og lovlig opphold i Norge får rett til

arbeidstillatelse. Det samme gjelder ureturnerbare asylsøkere som har fått endelig

avslag inntil retur blir mulig.

Det kom veldig få forslag inn til sekretariatet som sa noe om senter for papirløse flyktninger, som ble vedtatt på LO-kongressen i 2013. Heller ingen fremmet et forslag på det. Dermed er senteret som mange i fagbevegelsen har jobbet hardt for i løpet av de siste fire årene, et kapittel som aldri ble skrevet.

– Derfor sviktet LO-ledelsen papirløssenteret

– Dette er syretesten på LOs solidaritet

Papirløse organiserer seg

12.05.2017
11:45
12.05.2017 14:49