En av filmene som Norsk Fosterhjemsforerning har laget, handler om avvisning.

En av filmene som Norsk Fosterhjemsforerning har laget, handler om avvisning.

Skjermdump/Norsk Fosterhjemsforneing

Filmer og fagtekster skal hjelpe fosterforeldre

Nytt veiledningsverktøy skal lette hverdagen for fosterforeldre og beredskapshjem. Det ble laget før korona, men viruset har forsterket betydningen av det digitale verktøyet, mener generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening.
14.04.2020
19:02
15.04.2020 13:19

hanna.skotheim@lomedia.no

Rett før påske lanserte Norsk Fosterhjemsforening nettbaserte veiledningsressurser for fosterforeldre og kommunale barnevernstjenester. Dette laget de etter å ha fått tilbakemelding fra flere fosterforeldre om at de opplever å ikke få nok hjelp i krevende situasjoner.

– Mange av våre medlemmer savner i dag tilstrekkelig veiledning fra sine kommunale barnevernstjenester, sier Tone Graanas, generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening.

Hun understreker at barnevernstjenestene gjør en god jobb, men at de generelt har begrenset med kapasitet til å veilede.

Barnevernsforeldre reagerer sterkt på at de ikke får se barna som bor i fosterhjem

Naturlig å ikke alltid strekke til

For å gjøre hverdagen enklere har foreningen laget fagtekster og filmer som tar for seg temaene avvisning, smerteuttrykk, regulering, samvær, lojalitet og tilhørighet.

– Fosterhjemmets motivasjon er å hjelpe barna. Fosterforeldre gjør det de kan for å bidra til utviklingsstøttende omsorg, men barnas sårbare situasjon gjør at de ofte ikke klarer å ta imot den hjelpen. Det gjør at fosterforeldre må stå i situasjoner med blant annet avvisning over lang tid. Når dette skjer, kan fosterforeldre føle på at de ikke lykkes og at de ikke er gode nok, sier Granaas.

–  Veiledning og opplæring til fosterforeldre er av stor betydning, sier generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tone Granaas.

– Veiledning og opplæring til fosterforeldre er av stor betydning, sier generalsekretær i Norsk Fosterhjemsforening, Tone Granaas.

Norsk Fosterhjemsforening

Filmene forsøker å gi en forståelse av hvordan fosterbarnet kan oppleve enkelte situasjoner. De opplyser også om at det er naturlig å føle på at du som fosterforelder ikke alltid strekker til.

– Ved å se filmene og lese fagtekstene, får man også konkrete råd om hvordan man kan håndtere de ulike situasjonene, sier Granaas.

Fosterhjem er mer enn et rom å bo i

Ekstra belastet

Veiledningsressursene ble laget før korona ble den nye hverdagen, men viruset har forsterket betydningen av det digitale verktøyet.

– Landets barnevernstjenester er ekstra belastet og kanskje en del veiledning nå uteblir eller blir utsatt. Slik sett kan disse filmene også være en forlenget arm fra barnevernstjenestene og ut til fosterfamilier, beredskapshjem og besøkshjem, sier Granaas.

Positive tilbakemeldinger

Med veiledningsressursene kan fosterforeldre og beredskapshjem på egen hånd skaffe seg fornyet kunnskap og bli påminnet kurs de allerede har vært gjennom.

– Det vi nå har laget er en måte å jobbe på som vi ønsker å bruke mer framover; nemlig lage digitale ressurser som vi kan spre og som kan brukes av alle som har nytte av det.

Granaas forteller at de allerede har fått positive tilbakemeldinger på verktøyene de har laget.

– Fosterforeldre, men også ulike fagmiljø har sagt at dette er bra og at det er noe de kan bruke, sier Granaas.

Hun understreker at ressursene ikke kan erstatte veiledning med hensyn til et enkelt barns spesifikk behov. Men hun håper det kan bli satt ekstra stor pris på, særlig med tanke på hvor krevende det er for fosterfamilier under koronapandemien.

Da sikter hun blant annet til at fosterbarna i disse dager ikke har samme tilgang på den tette oppfølgingen fra barnehagen, skolen og helsevesenet som de i utgangspunktet kan ha behov for.

Stadig større utfordringer

Ettersom stadig mer ansvar for opplæring av fosterhjem overføres fra stat til kommune og fosterhjem prioriteres over barnevernsinstitusjon, blir disse digitale ressursene enda mer aktuelle, ifølge generalsekretæren.

– Vanlige fosterhjem får i dag fosterbarn med stadig større utfordringer, og behovet for opplæring til fosterhjemmet er derfor meget stort. Kapasitet og kvalitet på barnevernstjenester er meget ulik rundt om i landet. Fosterhjemsfeltet er også særskilt komplisert. Dette medfører et stort behov for å nå fram til fosterforeldre med sentrale veiledningstema slik at barn i fosterhjem ivaretas, sier Granaas.

I tillegg til medlemmene i Norsk Fosterhjemsforening, har også alle kommunale barnevernstjenester fått nyhetsbrev ned informasjon om de nye digitale verktøyene.

14.04.2020
19:02
15.04.2020 13:19

Mest lest