JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Eva kan bli årets tillitsvalgt i FO. Sjekk hvem andre som er nominert til prisen

– Vi håper at denne kåringen skaper litt ekstra motivasjon blant dem som tar på seg tillitsverv, sier Marianne Solberg i FO-ledelsen.
Eva Helliksrud er en av ti nominerte til prisen som årets tillitsvalgt. Hvem som vinner avsløres førstkommende tirsdag.

Eva Helliksrud er en av ti nominerte til prisen som årets tillitsvalgt. Hvem som vinner avsløres førstkommende tirsdag.

Simen Aker Grimsrud

simen@lomedia.no

De stiller opp for deg i lønnsforhandlinger og skal være en trygghet hvis det oppstår konflikter på jobb. Nå vil Fellesorganisasjonen (FO) hedre sine tillitsvalgte med en pris. Tirsdag deler forbundet ut prisen «Årets tillitsvalgt» ut for tredje gang.

– Vi deler ut sosialarbeiderprisen hvert år, og i 2019 fant vi ut at vi også har lyst til å markere hvor viktig det er at vi har tillitsvalgte. De utgjør makta vår, sier FO-nestleder Marianne Solberg.

FO-nestleder Marianne Solberg

FO-nestleder Marianne Solberg

Hanna Skotheim

Mangler tillitsvalgte i flere kommuner

Prisen blir delt ut på landsstyremøtet førstkommende tirsdag. Hver fylkesavdelingen i FO har nominert hver sin kandidat.

– Egentlig fortjener alle våre tillitsvalgte en pris. Vi har fått inn veldig mange gode forslag. Det er fint å få vist fram tillitsvalgte som ofte er usynlige for alle andre enn medlemmene lokalt, men som gjør en viktig og god jobb. Det ser vi at også medlemmene setter pris på, sier Solberg.

Å skaffe nok tillitsvalgte er ingen enkel jobb. FO sliter med å få folk til å ta på seg vervet. Fontene skrev tidligere i år at FO mangler tillitsvalgt i 98 kommuner. Det kan i verste fall gå utover de lokale lønnsforhandlingene.

– Vi jobber langsiktig med å bygge en sterk organisasjon, og det er viktig at vi har et godt skoleringstilbud for de tillitsvalgte og at de får hjelpen de trenger fra forbundskontoret og fylkene, sier Solberg.

Ti tillitsvalgte er nominert

Fylkesavdelingene i Fellesorganisasjonen (FO) nominerer én tillitsvalgt hver. Her er de nominerte:

Veronica Johnsen

Plasstillitsvalgt i barnevernet i Østre Toten

Utdannet barnevernspedagog

Simen Aker Grimsrud

Nominert av FO Innlandet: Veronicha fortjener vår nominasjon som årets tillitsvalgt i FO fordi hun er uredd, faglig sterk, inkluderer medlemmene på en meget god måte og jobber intenst med å stoppe omfattende kutt i tjenesten, blant annet gjennom tydelige varsler til kommunedirektør og politikere, samt media. FO trenger tillitsvalgte som Veronicha Johnsen som kan stå trygt i stormen. 

Richard Lunden

Plasstillitsvalgt ved Pro Senteret i Oslo kommune

Utdannet sosionom

Privat

Nominert av FO Oslo: Flere av FOs medlemmer ved Pro Senteret har tatt kontakt med FO Oslo for å nominere Richard til Årets tillitsvalgt. De beskriver han som en person som er stødig, trygg og informativ, ikke minst i krevende situasjoner der det kan oppstå mye følelser. Han beskrives som en brobygger mellom ansatte og ledelse, en som er god på å balansere rollen, og som går foran med et godt eksempel for å skape en god og romslig arbeidsplass for alle. 

Eva Helliksrud

Hovedtillitsvalgt i Bodø kommune

Utdannet sosionom

Privat

Nominert av FO Nordland: Eva har et brennende engasjement for vervet sitt, og for arbeidet det innebærer. Hun jobber langt flere arbeidstimer enn det frikjøpet på 60 % innebærer, og oppleves like engasjert og dedikert for alle områdene innenfor vervet. Med hennes store engasjement for organisasjonen, klubben og medlemmene, utfyller hun vervet sitt langt utover det som forventes. Hun tar aldri noe ære for dette selv, og vi mener derfor det er på høy tid at hun får en ordentlig anerkjennelse for jobben hun utfører.

June Marie Andersen

Plasstillitsvalgt i Larvik barnevernstjeneste

Privat

Nominert av FO Vestfold og Telemark: June er en mangeårig, erfaren tillitsvalgt. Hun er enormt kunnskapsrik, og en trygg og stabil tillitsvalgt som står på for medlemmene. Hun har en enorm rettferdighetssans som hun følger opp med handling, og er dyktig på å argumentere for det hun mener. Hun er reflektert og ser både arbeidstaker og arbeidsgiver sin side, noe som bidrar til et godt samarbeid i kommunen. Er det noen som fortjener oppmerksomhet for sin innsats så er det June! 

 

Kristine Rasmussen

Hovedtillitsvalgt Harstad kommune

Jobber som vernepleier ved Knorrebakken boenheter

Privat

Nominert av FO Troms og Finnmark: Kristine er en mangeårig erfaren tillitsvalgt, som har gått fra å være plasstillitsvalgt i omsorg sør i Harstad kommune, til å bli hovedtillitsvalgt. Dette vervet har hun nå hatt i fem år. Kristine har med stort engasjement gått gradene i FO. På sist årsmøte ble hun valgt inn i styret i FO Troms og Finnmark, og innehar også vervet som profesjonsfaglig ansvarlig for vernepleiere samt leder av profesjonsfaglig utvalg. Hun brenner for de sakene FO jobber for, og dedikerer villig tiden sin for å kjempe for disse. Kristines omsorg for medlemmene og arbeidstakerne er merkbar, og det er denne som løftes fremst av medlemmet som har nominert henne. Det har vært storm i media rundt medlemmets arbeidsplass og hun berømmer Kristine for å virkelig har vært der for henne.

Solrunn Johnsen

Hovedtillitsvalgt i Skaun kommune

Jobber som vernepleier ved tildelingskontoret

Nominert av FO Trøndelag: Solrunn har lagt vekt på å bygge opp klubben gjennom å rekruttere både nye medlemmer og plasstillitsvalgte. Takket være innsatsen hun har lagt ned teller FO-klubben i Skaun kommune nå 27 medlemmer, noe som er mer enn en fordobling av medlemstallet på under ett år. Det står det respekt av! Klubben har også fått flere plasstillitsvalgte i løpet av denne perioden, slik at flere medlemmer har fått godt tillitsvalgtapparat i ryggen. Til slutt må hennes kvaliteter i medlemssaker trekkes fram. Støtten hun gir når arbeidshverdagen røyner på beskrives som utrolig viktig og til stor hjelp for enkeltmedlemmer. Hun har stått opp for deres trygghet og imponert i møter med arbeidsgiver. Solrunn sin innsats fortjener å bli lagt merke til!  

Madeleine Juell Svanheld

Hovedtillitsvalgt

Jobber som sosionom ved Agder friomsorgskontor

Privat

Nominert av FO Agder: Som tillitsvalgt er Madeleine inkluderende og ivaretakende overfor medlemmene, og har en klar sosialfaglig stemme i møter med ledelse. Hun er grundig, engasjert, uredd og god til å løfte de sammenhengene og utfordringene medlemmene møter i den faglige arbeidshverdagen. Madeleine tør å påpeke overfor ledelsen hvordan strukturelle endringer i måten virksomheten styres på, får konsekvenser for dem vi er satt til å hjelpe. Hun peker på mangler og utfordringer i tjenesten, og holder et skarpt sosialfaglig blikk på det som er viktig. Dette bidrar til å vise viktigheten av sosialfaglig kompetanse, og vår yrkesetiske tilnærming.   

Siw Ingeborg Christensen Lynne

Plasstillitsvalgt i Bærum kommune

Utdannet sosionom

Nominert av FO Viken: Hun har nå vært tillitsvalgt i tre år og har rekruttert flere nye medlemmer fra andre boliger innen psykisk helse og rus. Hun sitter i styret i FO Bærum og er representantskapsmedlem i FO Viken. Hun er en aktiv deltaker på styremøtene og en viktig tillitsvalgt i klubben. Hun kommer alltid med innspill til Bærum kommunes økonomiplan (HP) fra sitt område og samarbeider også godt med de andre tillitsvalgte der. Hun tar initiativ til å møte andre tillitsvalgte for å fremme felles sak når det er behov for det. Siw har masse kompetanse som hun bruker for å løfte brukernes stemme innenfor psykisk helse og rus, både på sin egen arbeidsplass og i møter med politikere. Siw engasjerer seg rundt ansettelser og bruker lovverket aktivt i argumentasjon med arbeidsgiver. Siw er åpen og tilgjengelig og en tillitsvalgt som andre medlemmer sier at det er lett å gå til.  

Sissel Viken

Hovedtillitsvalgt i Molde kommune

Utdannet vernepleier, jobber i barnevernstjenesten i Molde

Privat

Nominert av FO Møre og Romsdal: Sissel er en dyktig tillitsvalgt med et smittsomt engasjement, både for sosialfaget og for tillitsvalgtarbeidet. Hun er FO-er på sin hals og opptatt av å bygge FO-klubben og det å samle «flokken» av medlemmer og tillitsvalgte. Hun jobber knallhardt for sine medlemmer og gjør sitt ytterste for at medlemmene skal få den hjelpen de trenger. En av hennes mange styrker er at hun sørger for å kvalitetssikre servicen til medlemmene gjennom å spørre, rådføre seg, samarbeide med andre. Sissel er ikke redd for en utfordring og tar alle oppgaver som kommer på strak arm. Hun har stor arbeidskapasitet og stiller alltid opp, både for kollegaer og medlemmer. Engasjementet er så stort at hun også tar på seg oppgaver som ikke nødvendigvis ligger til vervet hennes, som å stå på stand på Høgskolen i Molde.

Elin Johanne Horstad

Hovedtillitsvalgt i Sunnfjord kommune

Utdannet sosionom, jobber ved Nav Sunnfjord

Nominert av FO Vestland: Elin sjonglerer rollen som kollega, ansatt og tillitsvalgt på en trygg og god måte. Medlemmene forteller at Elin ivaretar både deres profesjon og rettigheter som arbeidstakere. Hun har opprettet faste møtepunkt der medlemmene får mulighet til å påvirke det som skjer på sin arbeidsplass. Hun sørger alltid for å komme tilbake til medlemmene sine med gode og raske svar når de lurer på noe. Hun er opptatt av å verve og har fokus på hva det betyr å være organisert. Hun har også jobbet for å få flere tillitsvalgte i kommunen. Hun er engasjert, tilgjengelig og prioriterer alltid å hjelpe medlemmene sine.

Tekstene under hver kandidat er utdrag fra nominasjonsteksten som er sendt inn.