FYLKESLEDER-KONFERANSE: Grethe Kvist og Gøril Madsen deltok på FOs fylkeslederkonferanse i høst.

FYLKESLEDER-KONFERANSE: Grethe Kvist og Gøril Madsen deltok på FOs fylkeslederkonferanse i høst.

Anne Myklebust Odland

Dette opprører fylkeslederne i FO

Barnefattigdom, gratispassasjerer, private aktører og et mer brutalisert arbeidsliv er noe av det som opprører fylkeslederne, og som gir dem grunn til å brette opp ermene og jobbe.
01.11.2017
09:32
08.11.2017 09:03

anne@lomedia.no

Da de 19 fylkeslederne i Fellesorganisasjonen (FO) møttes til konferanse i høst, spurte Fontene dem hva de blir opprørt av. Dette er svarene:

Lisbeth Berntsen Grandalen, Oppland:

Lisbeth Berntsen Grandalen, FO Oppland

Lisbeth Berntsen Grandalen, FO Oppland

Anne Myklebust Odland

– Akkurat nå er jeg opprørt over endringene i pleiepengeordningen, som jeg oppfatter som en innstramming. Som sosionom i Habiliteringstjenesten har jeg sett hva trygghet i økonomi betyr for familier med store omsorgsoppgaver. Familiene har svært mye jobb med søknader og kontakt med hjelpeapparatet, da bør økonomiske støtteordninger være det sikkerhetsnettet de er ment å være.

Olav Neerland, Hedmark:

Olav Neerland, Hedmark

Olav Neerland, Hedmark

Anne Myklebust Odland

– Jeg opprøres av arbeidsgivere som velger å ha en formalistisk tilnærming til avvik eller varsling. Det er feil å skyte på budbringeren i stedet for å utforske hva budskapet egentlig dreier seg om. Dette kan fort gjøre at initiativet til å forbedre virksomheten svekkes. Festtaler om at her er det «høyt under taket» må faktisk komme til uttrykk i det praktiske arbeidslivet. I tillegg er jeg tidvis frustrert over ledere som totalt mangler kunnskap om partsforholdet og Hovedavtalens verdi. De lederne som bruker «hakk i plata»-budskapet om total styringsrett, styrer tvert imot ganske dårlig. Våre tillitsvalgte har gode og nødvendige innspill som må tas på alvor.

Gunhild Holthe, Nordland:

Gunhild Holthe, FO Nordland

Gunhild Holthe, FO Nordland

Anne Myklebust Odland

– Jeg opprøres av at vi har fattige barn i Norge, enda alle partiene sier at de ønsker å gjøre noe med det. Velferdsprofitører likeså. Selv om de ofte leverer både gode tjenester og har flotte folk som arbeider der, tilbyr de dårligere arbeidsforhold, lønn og pensjonsordninger. Gratispassasjerene irriterer også, at folk får samme rettigheter som de som organiserer seg og betaler for det fagforeningene kjemper frem. Noen tror til og med at de rettighetene vi har kjempet frem, er noe som «bare er sånn».

Ann-Kristin Nygård, Sogn og Fjordane:

Ann-Kristin Nygård, FO Sogn og Fjordane

Ann-Kristin Nygård, FO Sogn og Fjordane

Anne Myklebust Odland

– Stadige saker om misbruk og overgrep av barn, som kan være en følge av at de ikke blir sett og hørt eller at hjelpeapparatet ikke har god nok kompetanse. Her er det viktig at vi synliggjør hvordan våre profesjoner og vår kompetanse kan brukes enda bedre i oppvekstfeltet. Som fylkesleder opplever jeg også at rettighetene til arbeidstakere forringes, vi ser et mer brutalisert arbeidsliv med preg av mer midlertidighet og press om individuelle kontrakter. Bemanningsbyrå og kommersielle aktører tar over våre felt. Dette er en urovekkende utvikling.

David Forsell, Østfold:

David Forsell, Østfold

David Forsell, Østfold

Anne Myklebust Odland

– Fattigdom og særlig barnefattigdom opprører meg. Jeg vet også at studenter, særlig i større byer, sliter med ensomhet, og skulle gjerne lest saker om hvordan FO driver studentlag og jobber blant studenter.

Ingunn Strand Johansen, Akershus:

Ingunn Strand JOhansen, FO Akershus

Ingunn Strand JOhansen, FO Akershus

Anne Myklebust Odland

– At folk velger bort å organisere seg, at vi ikke klarer å få hevet kvinnelønna, at vi tillater velferdsprofitører å tilrane seg mine skattepenger.

Jarle Rovde, Møre og Romsdal:

Jarle Rovde, Møre og Romsdal

Jarle Rovde, Møre og Romsdal

Anne Myklebust Odland

– Jeg synes altfor mange innen barnevernet får ufortjent kritikk både i media og av klienter og lokalpolitikere. Jeg hører også historier om at arbeidsgivere forteller sine ansatte at de bruker for mye tid på en sak. Dette arbeidspresset er svært alvorlig.

Lise Holm, Vestfold:

Lise Holm, FO Vestfold

Lise Holm, FO Vestfold

Anne Myklebust Odland

– Private aktører som tjener store penger på barnevern, rusomsorg, sykehus, eldreomsorg og andre omsorgstjenester. Disse får forsyne seg grovt av offentlige midler som burde gått til gode velferdstjenester for befolkningen.

Heidi Elisabeth Pedersen, Finnmark:

Heidi Elisabeth Pedersen, Finnmark

Heidi Elisabeth Pedersen, Finnmark

Privat

– Svært viktige tjenesteområder har ikke dimensjonert bemanning til å klare samfunnsmandatet sitt, spesielt i barneverntjenestene. De ansatte løper raskere og raskere, og forebygging er snart et fremmedord. Vi har ansatte som blir syke av arbeidsmiljøet, fordi de ikke blir hørt og ivaretatt av arbeidsgiver. Menneskene som er helt avhengig av samfunnets sikkerhetsnett, får ikke de tjenestene de trenger.

Heidi Ingeborg Klokkervold, Sør-Trøndelag:

Heidi Klokkervold, leder FO Sør-Trøndelag

Heidi Klokkervold, leder FO Sør-Trøndelag

Solfrid Rød

– Måten vi behandler ureturnerbare flyktninger på, blant annet med plassering på Trandum. Det er en større inngripen enn fengsel at barn sitter innesperret over lang tid sammen med mennesker som er i krise. Det opprører meg at barn og unge risikerer å bli tvangssendt til krig og elendighet.

Grethe Kvist, Hordaland:

Grethe Kvist, FO Hordaland

Grethe Kvist, FO Hordaland

Anne Myklebust Odland

– Utdanning skal lønne seg! Det er så urettferdig at man ikke får nok uttelling i lønn for fagutdanning. Fellesorganisasjonen (FO) er god på å være solidarisk med lavtlønnede, men det utelukker ikke uttelling for høy utdannelse. Dette er det en politisk løsning på!

Tine Krumm Haugen, Vest-Agder:

Tine Krumm-Haugen, FO Vest-Agder

Tine Krumm-Haugen, FO Vest-Agder

Anne Myklebust Odland

– Tenk at vi i et sivilisert land som Norge kan behandle barn og unge ulikt, alt etter om de er etnisk norske eller ikke. Det opprører meg at omsorgstiltak for enslige mindreårige asylsøkere ikke er omfattet av barnevernloven! Jeg blir også berørt av dem som utsettes for trusler, vold og sjikane, men som likevel går på jobb. Med rett rygg eller krum nakke legger de all sin faglighet og hele sitt hjerte i å yte best mulig tjenester til dem de er satt til å hjelpe.

Gry Elizabeth Juvelid, Buskerud:

Gry Elizabeth Juvdid, FO Buskerud

Gry Elizabeth Juvdid, FO Buskerud

Anne Myklebust Odland

– Jeg blir rasende over det menneskesynet som kommer frem i Sylvi Listhaugs retorikk i innvandringsdebatten, om dem og oss. Vi tar ikke godt nok vare på de svakeste.

Jorunn Kjerkol, Nord-Trøndelag:

Jorunn Kjerkol, FO Nord-Trøndelag

Jorunn Kjerkol, FO Nord-Trøndelag

Anne Myklebust Odland

– Det er ikke så mye som opprører meg lenger, jeg forventer vel at ikke alt går på skinner. Fylkeslaget møter heldigvis arbeidsgivere og mellomledere som er dyktige, men dessverre også arbeidsgivere med liten kunnskap om lov og avtaleverk. Dette fører til uheldige prosesser i omstillings- og konfliktsaker.

Oddvar Gran, Telemark:

Oddvar Gran, FO Telemark

Oddvar Gran, FO Telemark

Anne Myklebust Odland

– Urett og urettferdighet, maktmisbruk uansett situasjon og område. Jeg må rose de som jobber i barnevernets førstelinje, som står i det og holder ut over lang tid!

Hilde Slotnes, Rogaland:

Hilde Slotnes, Rogaland

Hilde Slotnes, Rogaland

Anne Myklebust Odland

– Det opprører og engasjerer meg når kunnskapsrike og erfarne sosialarbeidere og pedagoger ikke får brukt den kompetansen de har, og når deres kunnskap ikke blir etterspurt. Noen ganger opplever vi i fylkeslaget at medlemmene våre ikke kan veilede dem som trenger bistand videre, fordi tjenestene ikke er gode nok eller ikke finnes.

Gøril Madsen, Troms:

Gøril Madsen, FO Troms

Gøril Madsen, FO Troms

Anne Myklebust Odland

– Urettferdighet er en av de tingene jeg kjenner jeg kan bli svært opprørt over. Når mennesker ikke blir tatt på alvor eller blir urettferdig behandlet. Heldigvis har vi alle våre flotte medlemmer som hver dag står i en tøff jobb der ute. Alle bidrar til å gjøre en forskjell for de mennesker de yter en tjeneste til. «Dokker e Gull» - «dokker e HEIL VED» som vi si her nord.

Inger Brit Holm, Aust-Agder:

Inger Brit Holm, Aust Agder

Inger Brit Holm, Aust Agder

Anne Myklebust Odland

– Det er nok den manglende bemanningen og prioriteringen av barnevernet som opprører meg mest for tiden. Kommunene kan ansette hvem de vil i barneverntjenesten, og jeg er bekymret for manglende kompetanse generelt i barneverntjenesten. Også det økende presset på barneverntjenesten bekymrer meg. Jeg ønsker at det innføres en bemanningsnorm.

Tore Kristiansen, Oslo:

Tore Kristiansen, FO Oslo

Tore Kristiansen, FO Oslo

Anne Myklebust Odland

– Det opprører meg at private drivere av barnevern henter ut store overskudd til seg selv, samtidig som vi får meldinger fra de ansatte i disse bedriftene om lave lønninger, dårlig pensjon og arbeidsforhold som står til stryk.

Fylkesledere

Fylkesledere er valgt for to år av gangen. Noen er frikjøpt i full stilling, andre har mindre stillinger.

Alle fylkeslagene betjenes i tillegg av en valgt avdelingssekretær på heltid.

De største fylkesavdelingene har i tillegg frikjøpte hovedtillitsvalgte på ulike tariffområder.

Kilde: FO

01.11.2017
09:32
08.11.2017 09:03

Fylkesledere

Fylkesledere er valgt for to år av gangen. Noen er frikjøpt i full stilling, andre har mindre stillinger.

Alle fylkeslagene betjenes i tillegg av en valgt avdelingssekretær på heltid.

De største fylkesavdelingene har i tillegg frikjøpte hovedtillitsvalgte på ulike tariffområder.

Kilde: FO

Mest lest