LOVER PENGER: Bent Høie lover enda en gang raskere veskt i budjettene til psykiatrisk behandling.

LOVER PENGER: Bent Høie lover enda en gang raskere veskt i budjettene til psykiatrisk behandling.

Terje Pedersen, ANB

Bent Høie (H): – Psykiatriløftet var ikke godt nok

Helseministeren innrømmer at han ikke er i mål med psykiatrien etter fire år i regjering. Pengene kommer fra 2018, lover Høie.
16.08.2017
12:39
17.08.2017 12:59

edv@lomedia.no

Drapet på Sørlandssenteret vekker kritiske spørsmål rundt regjeringens lovede satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

Fontene har snakket med tillitsvalgte ved flere av helseforetakenes psykiatritilbud for barn og ungdom. De har ikke merket noe til det nasjonale psykiatriløftet som Bent Høie (H) lovet da han ble helseminister for fire år siden:

– Psykiatrien er ikke laget for de dårligste ungdommene

• Vestre Viken (Drammen) holder tre stillinger vakante for å spare penger.

• Helse Bergen flytter ressursene vekk fra de minste, over på ungdomsakutten.

• Sykehuset Sørlandet har ikke fått ekstra psykiatrimidler, men har med egen innsats klart å skjerme psykiatrien inkludert BUP fra kutt.

Høie: – Ikke godt nok

– Dette er ikke et godt nok resultat for 2016, vedgår Bent Høye i en e-post til Fontene.

– Oppfølgingen er nå strammet inn. Høyre vil prioritere psykiatri over somatisk behandling i perioden 2018-2021.

Barnevernsforskere: – Altfor mye har sviktet når en 15 år gammel jente blir morder

Høies departement oppsummerer status slik:

Helseregion Sør Øst: har lykkes med opptrapping for voksenpsykiatri, men ikke for barn og unge (BUP). Ventetiden er heller ikke kortet ned for noen av disse pasientgruppene.

Helseregion Midt-Norge: har samme resultat som Helse Sør-Øst.

Helseregion Vest: har lykkes med opptrapping for voksenpsykiatri og BUP, dessuten senket ventetid for voksne, men ikke senket ventetid for barn og unge.

Helseregion Nord: har lykkes med opptrapping og redusert ventetid i voksenpsykiatrien. Ikke for barn og unge.

Høie: – Rusemeldingen er en parentes

Reddet rusomsorgen

Da vi besøkte Bent Høie på Stortinget før valget i 2013, var han sterkt kritisk til de rødgrønnes etter sigende svake satsing på rus- og psykiatribehandling.

Høie lovet at hvis Høyre kom i regjering, ville de gjeninnføre tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen (H, 2004-2005) sin «gylne regel». Regelen slo fast at budsjettene til rus- og psykiatribehandling skal vokse raskere enn behandling av somatiske (fysiske) helseplager.

Resultatet etter fire år med Høyre i Helsedepartementet, er at regelen er fulgt opp når det gjelder rusbehandling, men bare delvis fulgt opp for psykisk helse, vedgår Bent Høie.

– Det viser nødvendigheten av regelen. Hadde den ikke blitt gjeninnført, ville trolig resultatet vært en klar nedprioritering av rus og psykisk helse. Regelen måles på både kostnader, årsverk ventetid og aktivitet, sier Høie.

– Det er den samlede vurderingen som er avgjørende om regelen følges, og det viktigste er resultatene for pasientene som er aktivitet og ventetid.

16.08.2017
12:39
17.08.2017 12:59