Kari Honerød leder barnevernstjenesten i Skien som har vunnet den regionale Mangfoldsprisen for mellomstore og store virksomheten i Vestfold og Telemark.

Kari Honerød leder barnevernstjenesten i Skien som har vunnet den regionale Mangfoldsprisen for mellomstore og store virksomheten i Vestfold og Telemark.

Privat

Mangfoldsprisen 2021:

Barnevernstjeneste fikk pris for å ansette flere med ulik etnisk bakgrunn: – Frykten for barnevernet blir mindre

Selv om barnevernstjenesten i Skien har vunnet en mangfoldspris, mener lederen at de nå bare må jobbe videre: – Vi må vise hvordan det å ha et bredt mangfold kan gjøre tjenesten vår bedre.
13.09.2021
10:15
13.09.2021 10:23

hanna@lomedia.no

– Jeg ble først veldig overrasket over at vi var nominert. Nå er jeg glad og stolt, sier barnevernsleder Kari Honerød.

Hun sikter til prisen som barnevernstjenesten hun leder i Skien har vunnet: Den regionale Mangfoldsprisen for store og mellomstore virksomheter i Vestfold og Telemark. Målet med prisen er å fremme etnisk mangfold, få flere innvandrere inn i arbeidslivet og bruke kompetansen deres på en god måte.

– Vi har vært veldig opptatt av å ha en tjeneste som reflekterer samfunnet med menn og damer i ulike aldre og med ulik etnisitet, sier Honerød.

Dette er Norges beste barnevernstjeneste

Mindre frykt

Barnevernstjenen i Skien har i mange år vært opptatt av å ansette folk med minoritetsbakgrunn og å bruke deres kulturelle kompetanse i møte med barn og deres familier.

– I tillegg til de ansattes fagutdannelse, er deres erfaringer en viktig ressurs inn i tjenesten for å bidra til et klokere barnevern.

Per i dag har 16 av 70 ansatte i barnevernstjenesten i Skien en annen etnisk bakgrunn enn norsk.

– Hvorfor er det så viktig?

– Vi jobber med sårbare familier som står i sårbare situasjoner, og flere av dem har en annen etnisk bakgrunn enn norsk. Det er tryggere å oppsøke barnevernet når du opplever at de som jobber der er kjent med kulturen din. Da blir frykten mindre, svarer barnevernslederen og kommer med et eksempel:

– Når du kommer til Norge, du står i en krise og snakker arabisk. Da er det fint å kunne møte en saksbehandler som snakker språket ditt, har kulturforståelse og kan møte deg på en kultursensitiv måte.

Honerød forteller at de også er bevist på å ha mangfold inn i hjelpetiltak. Hvis en familie fra Syria skal få hjelpetiltak ønsker de gjerne en syrer blant miljøterapeutene.

– Dette er en viktig balansegang. Vår hjelp skal ikke føre til segregering, men bidra til gode møter hvor vi har fokus på å forstå og bidra til endring.

– Må jobbe videre

Selv om barnevernstjenesten har fått denne prisen, betyr ikke det at vi kan hvile på laurbærene.

– Det var mange av kriteriene ved prisen vi ikke kunne krysse av på, men de gjorde meg mer bevisst, sier Honerød.

Et av kriteriene handler om at virksomheten har iverksatt tiltak for å heve kompetansen blant ledere innen mangfoldsledelse. Dette har ikke barnevernstjenesten gjort, men da Honerød ble bevisst på kriteriet har hun tenkt at det må de bli flinkere til.

– Det kan ikke være sånn at prisen tilsier at du ikke trenger å tenke noe mer over mangfold. Vi må jobbe videre og vise hvordan det å ha et bredt mangfold kan gjøre tjenesten vår bedre.

Nasjonal pris

I november skal vinneren på nasjonalt nivå kåres. Da er barnevernstjenesten i Skien med i konkurransen. På spørsmål om barnevernslederen har troa, svarer hun:

– Jeg er et konkurransemenneske. Først tenkte jeg at vi ikke er gode nok. Men i en sånn prosess blir vi bevisst på hva vi faktisk er gode på.

Mangfoldsprisen 2021

• Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet.

• Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre.

• Prisen utdeles i regi av Kunnskapsdepartementet.

Juryens begrunnelse

Juryen vil fremheve barnevernstjenesten i Skiens bruk av de ansattes kulturkompetanse. Det er avgjørende viktig at brukerne møtes på en sensitiv måte og på riktig nivå for å oppnå tilfredsstillende løsninger. Det er en stor fordel for innvandrere uten norsk språk å bli møtt av medarbeidere, som snakker deres morsmål. Ledelsen har lagt til rette for et arbeidsmiljø, som er åpent, trygt og tillitsfullt. Alle vil hverandre vel og verdsetter hverandres forskjellighet. Medarbeiderne gis mulighet til å ta videreutdanning innen minoritetskompetanse. Virksomheten gjennomsyres av en bevisst holdning til integrering både utad og innad, noe som burde være opplagt, og ikke nødvendigvis er det. Også andre etater i Skien kommune nyttiggjør seg denne kunnskapen gjennom samtaler, og Barneverntjenesten er et godt eksempel for andre offentlige virksomheter. Juryen er glad for å kunne gi denne anerkjennelsen til en virksomhet innen offentlig sektor og ønsker lykke til videre med et viktig samfunnsoppdrag.

(Kilde: Mangfoldsprisen)

13.09.2021
10:15
13.09.2021 10:23

Mangfoldsprisen 2021

• Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet.

• Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre.

• Prisen utdeles i regi av Kunnskapsdepartementet.

Juryens begrunnelse

Juryen vil fremheve barnevernstjenesten i Skiens bruk av de ansattes kulturkompetanse. Det er avgjørende viktig at brukerne møtes på en sensitiv måte og på riktig nivå for å oppnå tilfredsstillende løsninger. Det er en stor fordel for innvandrere uten norsk språk å bli møtt av medarbeidere, som snakker deres morsmål. Ledelsen har lagt til rette for et arbeidsmiljø, som er åpent, trygt og tillitsfullt. Alle vil hverandre vel og verdsetter hverandres forskjellighet. Medarbeiderne gis mulighet til å ta videreutdanning innen minoritetskompetanse. Virksomheten gjennomsyres av en bevisst holdning til integrering både utad og innad, noe som burde være opplagt, og ikke nødvendigvis er det. Også andre etater i Skien kommune nyttiggjør seg denne kunnskapen gjennom samtaler, og Barneverntjenesten er et godt eksempel for andre offentlige virksomheter. Juryen er glad for å kunne gi denne anerkjennelsen til en virksomhet innen offentlig sektor og ønsker lykke til videre med et viktig samfunnsoppdrag.

(Kilde: Mangfoldsprisen)