Barnevernsinstitusjonen i Bergen  jenta bodde på kjente til at hun reiste inn til sentrum for å selge seksuelle tjenester, men grep ikke inn.

Barnevernsinstitusjonen i Bergen jenta bodde på kjente til at hun reiste inn til sentrum for å selge seksuelle tjenester, men grep ikke inn.

ILLUSTASJONSFOTO: TOR ERIK H. MATHIESEN /Ntb Scanpix

Barnevernsinstitusjon i Bergen:

Barnevernet lot beboer prostituere seg uten å gjøre noe

Fylkeslegen i Hordaland kommer med krass kritikk av en barnevernsinstitusjon, etter at det ble klart at en av beboerne solgte seksuelle tjenester. Institusjonen kjente til det, men gjorde ingenting.
25.11.2015
11:39
25.11.2015 11:39

eira.lie.jor@lomedia.no

En ung jente som bodde på en barnevernsinstitusjon i Hordaland har flere ganger dratt inn til Bergen sentrum for å selge seksuelle tjenester. Ifølge en tilsynsrapport Bergens Tidende har fått tak i, visste både barnevernet og institusjonen hva som foregikk. Uten at de stoppet det.

Ifølge tilsynsrapporten skal jenta ved flere anledninger også ha blitt utsatt for overgrep.

– Et nytt overgrep

Fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, sier til BT at institusjonen ikke håndterte situasjonen på en god måte, og burde ha grepet inn sterkere for å forhindre at jenta utsatte seg selv for overgripere.

– Vi ser svært alvorlig på at dette kunne skje. Dette er et nytt overgrep, som i tillegg skjer i det offentliges regi, på et barn som tidligere hadde vært utsatt for omsorgssvikt, sier fylkeslege Helga Arianson.

Ifølge tilsynsrapporten har barnevernet i dette tilfellet brutt kravet om forsvarlig omsorg, noe som er et klart brudd på barnevernsloven.

– Når det offentlige skal ta ansvar for et barn i en sårbar og vanskelig situasjon, krever det mye fra dem som skal gi omsorgen. Det er veldig alvorlig når de aksepterer at barnet får anledning til å utsette seg for overgrep og ikke stoppes, sier Arianson.

– Skal ikke skje igjen

Barneverntjenesten i den aktuelle bydelen i Bergen beklager på det sterkeste at noe slik kunne skje mens jenta var under omsorg fra barnevernet.

– Jeg beklager sterkt at oppfølging av barnet ikke har vært godt nok i en periode under institusjonsoppholdet, sier lederen av barnevernstjenesten i den aktuelle bydelen til BT.

Barnevernlederen sier at de har hatt et tett samarbeid, både med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og med den aktuelle institusjonen, etter at fylkeslegen satte i gang tilsynet våren 2015. Hun sier også at de har endret noen av sine rutiner på bakgrunn av dette.

– I tillegg har vi hatt en gjennomgang av våre rutiner for oppfølging av barn under omsorg, slik at dette ikke skal skje igjen, sier barnevernslederen.

Også på barnevernsinstitusjonen har det blitt satt i gang tiltak for å forhindre nye tilfeller.

Bekymringsmelding fra BUP

Tidligere hadde psykiateren hos BUP reagert på at jenta var mye ute aleine om natta, og sendte på bakgrunn av det flere bekymringsmeldinger angående jenta. Hun mente blant annet at det burde settes inn en våken nattevakt som hadde ansvaret for jenta kvelder og netter.

Det eksisterte også en konflikt mellom psykiateren og barnevernet, hvor barnevernstjenesten ønsket å bytte ut psykiateren.

Etter at de første bekymringsmeldingene ble sendt, fikk institusjonen og barnevernet også vite om at de nattlige utfluktene ble brukt til å selge seksuelle tjenester. Fremdeles kom det ikke på plass noen nattevakt.

Institusjonen viste til at siden jenta fikk sovemedisiner, kunne det ikke være mange gangene hun hadde gått ut alene nattestid.

Da tilsynet fra fylkeslegen begynte, skal jenta også ha sagt at hun ofte følte seg aleine. Fylkeslegen viser til et eksempel der jenta ble sittende aleine på legevakta i Bergen i flere timer, før hun ble innlagt hos BUP. En annen gang ringte hun institusjonen for å bli hentet på natta, men ble ikke det.

Politiet ble varslet om overgrep som skjedde mens hun solgte seksuelle tjenester i sentrum, men henla saken.

Les også: Kari Killén: – Barnevern og psykiatri må komme sammen

Dette er et nytt overgrep, som i tillegg skjer i det offentliges regi.

Fylkeslege Helga Arianson

25.11.2015
11:39
25.11.2015 11:39