POLITISK PRAKTIKER: Aysel Øzdemir ble valgt til leder for FO-studentene forrige helg

POLITISK PRAKTIKER: Aysel Øzdemir ble valgt til leder for FO-studentene forrige helg

FO/Sunniva Roumimper

Aysel klar til kamp

Aysel Øzdemir, FO-studentenes nyvalgte leder, har sett livet på skyggesiden. Studentenes levekår skal tåle dagslys.
28.11.2013
14:03
27.08.2015 20:01

eirik.dahl.viggen@lomedia.no

Mørke sider i et menneskeliv kjenner hun godt, tross sine relativt få år. Hun utdannet seg tidlig til sykepleier og jobbet et år i ambulanse, så tre år ved et krisesenter.

– Det var da jeg skjønte at jeg ville bli sosionom. Det er en helt annen måte å jobbe tett med mennesker på enn det medisinske.

Nå, 30 år gammel studerer hun sosialt arbeid på andre året ved Universitetet i Nordland. Helgene tar hun vakter i et statlig ungdomshjem.

Politisert som voksen

Øzdemir ble ikke politisk aktivisert før hun kom inn i FO. Siden hun for et år siden ble valgt til FO-studentenes arbeidsutvalg har hun også sittet som representant i seksjonsrådet for sosionomer.

Hva vil du som studentleder?

– Vi skal bli mer synlige i FO, på landsstyremøtene. Vi skal slå ververekorden. Her i Bodø har jo 80 prosent på fagene våre allerede meldt seg inn i FO.

Det er mer enn vanlig. Tror du FOs politiske profil ute på venstresiden gjør at mange lar være å melde seg inn?

– Jeg opplever det motsatt, at de melder seg inn nettopp fordi FO er en såpass politisk organisasjon i tillegg til at forbundet arbeider målbevisst for yrkene våre. For eksempel i kampen for autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer.

LO-vyer

FO skal bli mer synlig i LO og stå sammen med Fagforbundet, mener studentlederen.

– Det samarbeidet er viktigere enn fokuset på at noen tar medlemmer fra oss. Egentlig burde det ikke vært tema, hvis de med hver sin type kompetanse gikk automatisk til hvert sitt forbund.

Pengene først

Men billigere studentboliger og økte grenser for hva du kan tjene uten å miste stipendet opptar studentene mer enn LOs indre anliggender, innrømmer Øzdemir.

– Studentene jobber hardt ved siden av studiene for å få råd til å bo. Jeg er enig i idealet om heltidsstudenten, men det er umulig med studiefinansieringa og leieprisene som er nå. Likevel, idealet er oppnåelig.

Inntektsgrensa for stipend er i dag 152.000 kroner. Medlemmene hennes vil øke den til minst 180.000 for å gjøre det mulig å leie leiligheter privat når det er fullt på samskipnadens kollektiver.

Kampklar

Øzdemir leser skjønnlitteratur for å holde seg oppdatert på hva som rører seg. Terje Bjørangers Den tredje søsteren, om internasjonal menneskehandel og Hannah Shahs Imamens datter, om flukt fra arrangert ekteskap er noen av de hjerteskjærende fortellingene som har engasjeret studentlederen i det siste.

Hun kom selv fra Tyrkia til Norge seks år gammel. Å jobbe med folk som har minoritetsbakgrunn som havner på skråplanet, er det hun håper på.

Skulle det gjenstå tid mellom FO-møter, helgevakt for Bufetat og studier, presser hun inn en økt med krav maga, et realistisk nærkampsystem utviklet av det israelske forsvaret.

Hun virker klar for oppgaven.

28.11.2013
14:03
27.08.2015 20:01