Kolleger ved Frisomsorgen i Trondheim samarbeidet godt på tvers av forbund: Fra venstre: Lena Vilvang (FO),  Even Myrhaugen (FO),  Ingrid Johanessen (NFF) og Marianne Leira (FO).

Kolleger ved Frisomsorgen i Trondheim samarbeidet godt på tvers av forbund: Fra venstre: Lena Vilvang (FO), Even Myrhaugen (FO), Ingrid Johanessen (NFF) og Marianne Leira (FO).

Nina Hanssen

Ansatte i friomsorg og fengsel var klare for streik

39 ansatte ved Trøndelag friomsorgskontor og Trondheim Fengsel var klare for å streike. Nå er de glade for at det ble en løsning.
25.05.2018
14:13
25.05.2018 14:27

nina.hanssen@lomedia.no

Streik i staten avverget. Les om resultatet:

Storstreik i staten avverget: – Slo tilbake angrep og sikret viktige krav, sier LO Stat-lederen

Savner mer til sentral pott

Streikeviljen var stor, både ved Trøndelag friomsorgskontor i Trondheim og ved Trondheim fengsel. Fasit etter mekling 16 timer på overtid, gir statsansatte en lønnspott hvor halvparten gis som sentrale tillegg, mens halvparten er satt av til lokale forhandlinger.

Lena Vilvang, vara regiontillitsvalgt for FO i Kriminalomsorgen region nord synes det er bra at partene har kommet til enighet.

FAGARTIKKEL: Lærer å takle stress under soning

Mimmi Kvisvik: – Et tilfredsstillende resultat i staten

– Vi er fornøyd med at hovedlønnstabellen beholdes og at ubekvemtillegget har økt. Vi skulle ønske at en større del av potten ble avsatt til sentrale lønnsforhandlinger, men resultatet et bedre enn statens utgangspunkt, sier Vilvang.

For Lena Vilvang var det viktigst at de fikk beholde lønnssystemet med lønnstrinn og med sentrale forhandlinger.

Fanny Duckerts råd til barnevernet: – Svar på kritikk

Ansatt i barnevernet som saksøkte arbeidsgiver for trakassering tapte rettsaken

FO-medlem Marianne Leira støtter Vilvang. Hun er også glad for at de kom i havn.

– Jeg er glad for de domfeltes skyld at det ikke ble streik, samt at det ble enighet om å beholde hovedlønnstabellen. Det blir spennende å se forslag om hvordan lønnssystemet kan forenkles etter hvert, sier hun.

Tett samarbeid mellom FO og NFF

FO-erne skryter av det gode samarbeidet med Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF) i forberedelsene. Også regiontillitsvalgt Daniel Johnsen i NFF er glad streiken ble avverget.

– Første inntrykket et at vi skal være fornøyd med resultatet ut ifra forventningene vi hadde på forhånd, sier han. Men jeg er litt forsiktig med å tolke hvordan dette vil slå ut for medlemmene. Vi vet vel ikke ennå om det blir et justeringsoppgjør. Det er veldig viktig for oss.

Maria og Kai Morten bor og jobber sammen 114 døgn i året

25.05.2018
14:13
25.05.2018 14:27