Ansatte i barnevernet stiller ekstra for flyktningbarna

NTLere og FOere i barnevernstjenesten bretter opp armene for å hjelpe de mange barna som kommer til Norge som flyktninger nå.
27.10.2015
10:20
30.10.2015 12:34

anders@lomedia.no

Flyktningestrømmen til Norge krever spesielle tiltak, og medlemmene i Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Fellesorganisasjonen (FO) som jobber med enslige, mindreårige asylsøkere stiller opp.

Vil åpne hjemmene

Leder Geir Nilsen i NTL BUF Familie- og beredskapshjem forteller at hans medlemmer er villige til å ta inn flere barn i sine hjem.

– Staten har tilgang på 1500-1600 statlige familie- og beredskapshjem. Dette er godkjente, profesjonelle mennesker med mange års erfaring med å takle barn med traumer. Vi har diskutert muligheten for å ta inn flere barn enn det ene som er der i dag, for å avhjelpe denne krisen. Og folk er villige til å stille opp, sier Nilsen.

I år har det kommet over 500 enslige, mindreårige asylsøkere, mot 188 i hele fjor. Disse barna kommer først til et omsorgssenter, inntil myndighetene finner en familie de kan bo hos. Regjeringa oppfordrer folk til å melde seg som fosterfamilier, men NTLs Geir Nilsen advarer mot at dette kan bli en voldsom oppgave for familier uten rutine.

– Jeg vet at dette kan fungere, for å løse akuttbehovet nå. Her har staten en løsning de ikke har sett selv, sier han.

Nilsen poengterer at det er flere ting som må på plass for å få det til. Lovverk og kontrakter må endres, og kostnader må kompenseres.

– Om vi skal gi et tilbud til departementet, skal det være faglig forankra, med økonomien på plass og med avlastning. Disse barna har ingen familie i Norge som fosterfamiliene kan støtte seg på. Så en familie som går inn 100 prosent må ha avlastning, sier Nilsen.

Langturnus

På omsorgssentrene, der barna først kommer, har NTL og FO inngått en avtale med arbeidsgiver om at medlemmene deres der kan gå langturnuser. Nestleder Tone Faugli i FO sier de ønsker å bidra.

– Den flyktkningkrisa vi står overfor nå er en ekstraordinær situasjon, som krever ekstraordinære tiltak. Da syns vi det er viktig å hive seg rundt raskt, for å se hvordan vi kan organisere tjenestene og finne en midlertidig løsning som sikrer en god ivaretakelse av de enslige mindreårige som kommer, sier hun.

Arbeidsgivere er tydelige på at det er langturnus som trengs for å avhjelpe situasjonen. De ansatte på omsorgssentrene skal nå kunne gå to døgn på vakt, før de har sju døgn fri. Faugli sier FO derfor er villige til å gå med på dette midlertidig, men at arbeidsgiver må begrunne hvorfor de mener at det å ha samme folk på jobb gjennom et helt døgn, framfor fra dag til dag, er den beste løsningen.

– Det er viktig for oss at det er en faglig, og ikke kun en økonomisk vurdering, som begrunnelse for å ha en slik turnus. Det viktigste er den faglige kvaliteten og omsorgen disse barna får, og at HMS-perspektivet blir ivaretatt, sier hun.

For Faugli forsikrer at det ikke står på engasjementet blant medlemmene.

– Våre medlemmer er villige til å ta et ekstra tak, og situasjonen til enslige, mindreårige asylsøkere er noe FO har vært opptatt av veldig lenge. Men for at folk skal kunne stå i det over tid, uten å brenne seg ut, må HMS-perspektivet inn, sier hun.

27.10.2015
10:20
30.10.2015 12:34