JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
LOVBRUDD: Fagforbundet mener Aleris Ungplan & BOI driver rovdrift på ansatte, bryter loven og at arbeidet kan være uforsvarlig overfor barna som mottar tjenestene.

LOVBRUDD: Fagforbundet mener Aleris Ungplan & BOI driver rovdrift på ansatte, bryter loven og at arbeidet kan være uforsvarlig overfor barna som mottar tjenestene.

Illustrasjon, Max Pixel

Anmelder Aleris for grov arbeidslivskriminalitet

Fagforbundet anklager Norges største omsorgsfirma for: • Grove brudd på arbeidsmiljøloven • Arbeidsuker opptil 120 timer • Mulig avgiftsunndragelse, bedragerier og dokumentfalsk • Mulig uforsvarlig omsorgsarbeid

Økokrim har mottatt Fagforbundets anmeldelse mot Aleris Ungplan & BOI as. – Vi ser frem til å få alle sider av saken avklart i rettssystemet og ikke i mediene, svarer Erik Sandøy, direktør i Aleris.
13.08.2018
10:56
21.08.2023 17:14

ola.tommeras@fagbladet.no

Fagforbundet anmelder på vegne av tidligere ansatte i Aleris Ungplan & BOI. 17 tidligere konsulenter stiller seg bak anmeldelsen, og flere har meldt om arbeidsforholdene til Fagforbundet.

Fire av konsulentene står i dag fram anonymt i Dagbladet og forteller om forholdene.

– Det er svært alvorlige forhold som kommer fram, et av de verste utslagene vi har sett av sosial dumping i offentlig finansierte tjenester, sier leder av Fagforbundet, Mette Nord, som har signert anmeldelsen.

FAGARTIKKEL: Trygghet og sikkerhet for barn og ansatte i barnevernsinstitusjoner

Varsler skattemyndighetene

Fagforbundet krever minst 17 millioner kroner, og opptil halvannen million for enkelte av de tidligere konsulentene.

Konsulentene har jobbet med voksne brukere, blant annet personer med problemer knyttet til rus, psykiatri og nedsatt funksjonsevne.

Samtidig med anmeldelsen til Økokrim, har Fagforbundet varslet skattemyndighetene om mulig unndragelse av arbeidsgiveravgift, Fylkesmannen i Oslo og Akershus om mulige brudd på kravet til forsvarlig helse- og omsorgstjenester og Arbeidstilsynet om det Fagforbundet mener er omfattende brudd på arbeidsmiljøloven.

Aleris Ungplan & BOI solgte i fjor tjenester til norske kommuner for nær to milliarder kroner, med et overskudd på 98 millioner kroner.

Kriminelle går fra byggebransjen til barnevern

Arbeidsuker på opptil 120 timer

Fagforbundet har gjennom sine egne undersøkelser avdekket arbeidsuker på 70 til 120 timer med 14-timers vakter.

– I flere tilfeller har ansatte vært flere døgn i strekk på arbeid uten mulighet for hvile, slik loven krever, forteller forbundsleder Mette Nord.

I ett tilfelle har Fagforbundet påvist at en konsulent jobbet 206 timer sammenhengende på jobb.

Definerer ansatte som konsulenter

Aleris gjør de ekstreme arbeidsukene mulig ved å definere dem som utfører jobben som innleide konsulenter, som hver har sitt enkeltpersonforetak. Selskapet unngår dermed å betale overtid, sosiale kostnader og arbeidsgiveravgift, slik de måtte ha gjort om staben bestod av ansatte.

– Dette er ulovlig, mener vi. De utfører ordinært arbeid som går kontinuerlig. Det er ikke forbigående oppdrag det er leid inn konsulenter til, sier Mette Nord.

Aleris-direktør: «Jeg har blitt vant til kritikken om å være velferdsprofitør»

Blir stadig mer omfattende

Saken begynte med at fire av Aleris innleide konsulenter som utfører kontinuerlig arbeid, gikk til Fagforbundet med arbeidsforholdene. Etter hvert har saken vokst seg større.

Nå saksøker Fagforbundet Aleris Ungplan & BOI på vegne av 17 tidligere konsulenter. Etter hva Fagbladet erfarer stiller allerede flere konsulenter seg bak anmeldelsen.

– Omfanget øker etter hvert som vi har fått innsyn i arbeidsforholdene, og det ser ut til å bli stadig større. Jeg kjenner ikke til noe tilsvarende, sier Nord.

Maksimerer inntjening

I fjor omtalte Fagbladet hvordan kriminelle skiftet område fra bygg- og anleggsbransjen til omsorgsmarkedet. Da dreide det seg om mindre aktører med kontrakter i norske kommuner.

– Det er veldig beklagelig at store aktører som oppfattes å være seriøse, operer på denne måten, kommenterer Mette Nord.

– Det er først og fremst selskapet som tjener på å bruke ansatte på denne måten. De bruker alle midler for å maksimere inntjeningen.

– En fryktkultur

Dagbladet har snakket med flere av konsulentene. De forteller om en fryktkultur der ansatte må gjøre som de får beskjed om. Hvis ikke ses de på som vanskelige. En av konsulentene forteller at han aldri jobbet mindre enn 220 timer på en måned. Timelistene hans viser en periode på ni dager i strekk, der kun to vakter var hvilende.

Forholdene som kommer fram om belastning på den enkelte ansatte, gjør at Fagforbundet stiller spørsmål ved om det er forsvarlig overfor barna som mottar tjenesten. I varselet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus ber Fagforbundet om at tiltak for å bringe på det rene om mottakerne får de tjenestene de har krav på etter loven.

Aleris-direktør: – Feilaktig og urimelig av Fagforbundet

I sitt tilsvar til Fagbladet angriper administrerende direktør i Aleris Omsorg Norge Erik Sandøy det han mener er forhåndsprosedering fra Fagforbundets side:

– Aleris Omsorg Norge synes det er beklagelig at lederen i LOs største forbund forhåndsprosederer en sak som skal behandles i rettssystemet, gjennom en lang rekke påstander som er så grovt feilaktige og usaklige at de faller på sin egen urimelighet. Å utvanne begrepet sosial dumping på feilaktig grunnlag for å fremme egen agenda, vitner også om total mangel på respekt for de arbeidstakerne som faktisk utsettes for ulovlige arbeidsvilkår.

Sandøy fortsetter:

– Fagforbundet er klar over at Aleris Omsorg Norge i en tid nå har gjennomført en betydelig endringsprosess for å nettopp få flere konsulenter over i fast stilling i vår bransje. Det er i tråd med hva både vi, myndigheter, oppdragsgivere og vi antar også Fagforbundet, ønsker. Vi er trygge på kvaliteten på arbeidet vi har lagt ned i denne saken. Vi ser derfor frem til å få alle sider av saken belyst og avklart i rettssystemet og ikke i mediene slik Mette Nord her legger opp til.

Ship to Gaza 2018: – Vi var forberedt på å bli stoppet, men ikke på å bli plyndret

Vernepleier på tomannshånd med fremmedkrigere

Aleris

Privat selskap innenfor helse- og omsorgssektoren som ble etablert i Norge i 2005

Blant Skandinavias største innen privat omsorg

Har 11.000 ansatte totalt, rundt 3500 i Norge.

Eid av Investor AB, investeringsfondet til en av Sveriges rikeste familier, Wallenberg-familien

Virksomheten er delt inn i Aleris Helse AS (sykehus og medisinske tjenester), Aleris Ungplan & BOI AS (barnevern, psykisk omsorg, personlig assistanse), og Aleris Omsorg AS (hjemmetjenester, sykehjem og omsorgsboliger)

13.08.2018
10:56
21.08.2023 17:14

Aleris

Privat selskap innenfor helse- og omsorgssektoren som ble etablert i Norge i 2005

Blant Skandinavias største innen privat omsorg

Har 11.000 ansatte totalt, rundt 3500 i Norge.

Eid av Investor AB, investeringsfondet til en av Sveriges rikeste familier, Wallenberg-familien

Virksomheten er delt inn i Aleris Helse AS (sykehus og medisinske tjenester), Aleris Ungplan & BOI AS (barnevern, psykisk omsorg, personlig assistanse), og Aleris Omsorg AS (hjemmetjenester, sykehjem og omsorgsboliger)